Logo: k článku MMR

MMR podpoří venkov více než půl miliardou korun

26. dubna 2018

Michael Jettmar

Obce do tří tisíc obyvatel i v letošním roce dostanou od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova více než půl miliardy korun. Ministryně Klára Dostálová schválila projekty celkem za 516,5 milionů korun. Nejvíce financí poputuje na obnovu místních komunikací a na projekty, které podporují zapojení generací do komunitního života v obci a na obnovu sportovní infrastruktury.

SMS ČR vyhlásilo celostátní sbírku na pomoc zadlužené obci Prameny

12. září 2018

Michael Jettmar

Naše sdružení spustilo celostátní solidární sbírku na pomoc obci Prameny. Cílem je řešit těžkosti vzniklé nezdarem investičního projektu. Obec dluh přes deset let splácí, byť bez šance zvládnout jej celý.

Směrnice Ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování voleb

12. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Směrnice Ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování voleb
Ministerstvo financí připravilo v dohodě s Ministerstvem vnitra směrnici č. j. MF-6 629/2018/1203, kterou se mění směrnice č. j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb. Směrnice č. j. MF – 6 629/2018/1203 nabyla účinnosti zveřejněním ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, částce 5/2018, dne 10. září 2018.

MMR díky IROP poskytne vzdělávacím institucím přes 450 milionů korun

11. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), vyhlásilo výzvu na podporu infrastruktury v oblasti speciálního vzdělávání sloužící k začlenění jeho žáků do hlavního vzdělávacího proudu. Pro žadatele je z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) připraveno celkem 456 milionů korun.

Ministr Toman po jednání s eurokomisařem Hoganem: Požaduji silný rozpočet a zohlednění národních specifik

10. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Udržení plánovaného rozpočtu Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 na úrovni současného programového období, výrazné zjednodušení administrativy pro zemědělce a zohlednění odlišnosti jednotlivých členských států. To jsou témata, o kterých dnes ministr zemědělství Miroslav Toman v Bruselu diskutoval s komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova Philem Hoganem.

Klára Dostálová jednala s komisařkou pro regionální politiku

6. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová se dnes v Praze setkala s komisařskou Corinou Crețu, která má v rámci Evropské komise na starost rozvoj regionů a související politiku soudržnosti. Hlavními tématy jednání byl aktuální vývoj čerpání EU dotací a příprava programového období 2021-2027.

Ministr Toman: Situaci s kůrovcem na Vysočině nepodceňujeme, chceme využít veškeré možnosti k jejímu zvládnutí

6. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Kalamitní situaci s kůrovcem na Vysočině považuje ministr zemědělství Miroslav Toman za vážnou. Uvedl to dnes v Jihlavě při jednání s hejtmanem Vysočiny Jiřím Běhounkem a zástupci lesního sektoru. Ministerstvo zemědělství (MZe) podle Miroslava Tomana k situaci přistupuje s plnou vážností a realizuje řadu kroků, které ji pomohou zvládnout.

Klára Dostálová jednala s ministry o současném čerpání i budoucnosti fondů EU

5. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na včerejším jednání Vlády ČR představila současný stav čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů. Následně ministři s premiérem projednali a schválili pozici ČR k návrhům legislativy pro tyto fondy na období 2021-2027.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II nabízí programy pro žáky i pedagogy

5. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Exkurze, besedy, přednášky a semináře pro žáky i pedagogy nabízí Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP), který pro školy z území Obce s rozšířenou působností (ORP) Benešov realizuje společnost Posázaví o.p.s. Projekt s náklady kolem 12 milionů korun získal podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Přihlásilo se do něj 42 mateřských, základních a základních uměleckých škol. Realizovat se bude v následujících čtyřech letech.

Dobrovolníci upozornili na konání Celosvětového úklidového dne

4. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

V úterý 4. září se v pražském Podolí sešlo několik desítek dobrovolníků, aby společně uklidili nábřeží Vltavy, část z nich čistila řeku z paddleboardů. Chtějí tak upozornit na konání Celosvětového úklidového dne, který proběhne příští víkend, v sobotu 15. září ve více než 150 zemích po celém světě. Dnešní akce v Podolí se zúčastnili i zástupci OSN, Povodí Vltavy a Ministerstva životního prostředí. Cílem Celosvětového úklidového dne není jen uklidit pláže, lesy, řeky a města, ale také nastartovat v globálním měřítku diskusi o současném neudržitelném způsobu nakládání s odpady a v prvé řadě jednorázovými plasty.

Do programu RE:START se ještě více zapojí kraje

4. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

V programu RE:START, který se snaží napomoci nejvíce postiženým krajům naší republiky, byly do dnešního dne spuštěny akce za více než jedenáct miliard korun. Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj tak mohou získat dotace například na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů, na vysokoškolské vzdělávání či na revitalizaci Krušných hor. Zhruba pět miliard korun bylo zatím uvolněno i na rozvoj dopravní infrastruktury.

Kde peníze z fondů EU pomáhají? Přijďte se přesvědčit na vlastní oči

3. září 2018

Michael Jettmar

Během září proběhne napříč Českou republikou sedm dnů otevřených dveří u příjemců podpory z evropských fondů. Návštěvníci se mimo otevření běžně nepřístupných provozů mohou těšit na celou řadu aktivit, včetně soutěží pro děti i dospělé, přednášek nebo fotokoutku.

Tip nejen pro deštivý víkend - Experimenta a Ekovláček v Benešově

31. srpna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku kraj blanickych rytiru

Výlet začněte v Informačním centru na Masarykově náměstí. Získáte tu všechny potřebné informace, ať už k Experimentě nebo k Ekovláčku.
Podle odjezdu Ekovláčku si naplánujte návštěvu Experimenty. Abyste si všechno vyzkoušeli a děti si pohráli v hernách, počítejte tak s hodinou. Hodinu a čtvrt si pak vyhraďte pro jízdu vláčkem na Konopiště a zpět.

Věž Václavka nabízí výhled na Votice, prohlídku zvonů i věžních hodin

30. srpna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku kraj blanickych rytiru

Mimo to také ukrývá jednu z indicií Velké turistické hry s rozhlednami. Touto indicií je odpověď na otázku: Kolik prken je v podlaze vyhlídkové věže votické Václavky?

Bio je v kurzu. Obrat trhu s biopotravinami totiž v České republice každým rokem stoupá

30. srpna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Přiblížit spotřebitelům důvody, proč kupovat biopotraviny, a tím podporovat ekologické zemědělství v České republice, je cílem 14. ročníku kampaně Září – Měsíc biopotravin. V září se uskuteční informační a osvětové akce, díky kterým může veřejnost poznat místní biofarmy a výrobce bioproduktů. Jejich počet i nabídka stále rostou.

Objevte tajemství tradiční výroby českých hodinek podpořené z fondů EU

29. srpna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá v sobotu 1. září 2018 den otevřených dveří ve firmě Elton hodinářská a. s. v Novém Městě nad Metují, která vyrábí hodinky PRIM. Návštěvníci se mohou těšit na ukázku výroby hodinek, ale i představení projektů podpořených z evropských fondů a další atrakce. Dny otevřených dveří pod názvem „Kde fondy EU pomáhají“ proběhnou v průběhu září v šesti dalších krajích.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS