Logo:  k článku NS MAS

Žádost ORP při MMR pro zástupce KS MAS

27. září 2016

Odbor regionální politiky při MMR si dovoluje KS MAS požádat o spolupráci při přípravě publikace k nástroji CLLD. Jak již zaznělo na WorkShopu se zástupci KS MAS (MEDUIN, 20.9.2016), rádi by do publikace zařadili krátkou informaci (shrnutí) za každou MAS, která si podala (nebo plánuje podat) žádost o podporu strategie CLLD.

REGIONÁLNÍ ZNAČKA KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt MÁ NOVÉ DRŽITELE

24. října 2016

V pátek 21.10.2016 se v Podblanickém ekocentru ve Vlašimi sešla certifikační komise pro regionální značku. Po posouzení došlých žádostí rozhodla o udělení certifikátu Kraj blanických rytířů – regionální produkt dvěma novým žadatelům.

Zelené oázy

21. října 2016

Máte pocit, že je vám příroda čím dál tím vzdálenější? Že jste čím dál více pohlcováni pracovním ruchem svého města či obce? Že nemáte možnost si v klidu užít stromů, vody, prostě kousku přírody? Právě to nyní můžete změnit! I za vámi totiž míří Zelené oázy – grantový program Nadace Partnerství a společnosti MOL. Revitalizace školního parku, obnova naučné stezky nebo ovocného sadu, vytvoření bylinkové zahrádky – to je jen několik příkladů zelených oáz, které mohou díky vám vzniknout.

Seminář KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY okres Nymburk

20. října 2016

Seminář proběhne dne 25. října 2016 od 14:00 hodin v konferenčním sále farmy v Pojedech u Rožďalovic. Adresa: Pojedy 33, 289 34 Žitovlice – Pojedy, okres Nymburk
Cílem semináře je přiblížit účastníkům přípravu, realizaci a přínos pozemkových úprav pro obec i krajinu, a to přímo v lokalitě, kde byly pozemkové úpravy realizovány

V Olomouckém kraji se představili vítězové soutěže Regionální potravina

20. října 2016

Olomouc, 20. října 2016 – Poslední vyhlášení vítězů v letošní soutěži Regionální potravina se uskutečnilo 20. října na podzimním veletrhu Flora Olomouc u příležitosti festivalu gastronomie a nápojů Olima. Ocenění za Olomoucký kraj předali náměstkyně ministra zemědělství, Jaroslava Beneš Špalková a hejtman Olomouckého kraje, Jiří Rozbořil. V soutěži o značku, která je zárukou místního regionálního původu a kterou administruje Státní zemědělský intervenční fond, bylo letos v tomto kraji hodnoceno 124 produktů od 44 výrobců. O logo soutěžili v devíti kategoriích, nejsilnější zastoupení mělo 26 výrobků z kategorie Sýry včetně tvarohu.

Ministerstvo zveřejnilo Zásady pro poskytnutí kompenzací za jarní mrazy, ovocnáři o ně budou žádat ve dvou fázích

19. října 2016

Logo:  k článku Mze

Podmínky, za kterých mohou ovocnáři získat kompenzaci škod způsobených jarními mrazy, dnes zveřejnilo Ministerstvo zemědělství. Na peníze mají nárok pěstitelé, kteří kvůli mimořádně nepříznivému počasí ztratili víc než 50 % svých obvyklých tržeb, jakých dosahovali v posledních třech letech. Celkem se mezi ně rozdělí 133 milionů korun.

Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov Jihočeského a Plzeňského kraje

18. října 2016

Logo:  k článku Mze

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov si Vás dovolujeme pozvat na „Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov Jihočeského a Plzeňského kraje“
dne 3. - 4. listopadu 2016 od 10:00 hodin v Sále obecního úřadu Vlastiboř, 392 01 Soběslav – okres Tábor, Jihočeský kraj

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ ÚSPORY ENERGIE V MORAVSKÉM KRASU 2016

18. října 2016

MAS Moravský kras z.s. pořádá tradiční podzimní seminář věnovaný úsporám energie, obnovitelným zdrojům a ochraně životního prostředí.
Seminář se koná v Blansku (Fotbalová hospůdka, Údolní 10) ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 8.30 hodin.
Pestrý program mimo jiné nabídne přednášky věnované šetrnému hospodaření s dešťovou vodou, na praktickém příkladu ukáže na čem všem může obec ušetřit při spolupráci s místním zemědělským družstvem, či nás seznámí s provozem ekologického volnočasového centra Švýcárna v Josefovském údolí u Adamova. Seminář je bezplatný, účastníci obdrží zdarma materiály z akce a oběd.

Výstava kreseb ze soutěže o nové logo akce Ukliďme Pošembeří

17. října 2016

Region Pošembeří klade velký důraz na čistotu našeho okolí a životního prostředí, ve kterém my všichni žijeme. Každoročně pořádá akci „Ukliďme Pošembeří“ při které se díky dobrovolníkům uklidí velké množství odpadu. Co nám však chybělo, bylo logo pro tuto již tradiční akci. Proto byla pro letošní ročník vyhlášená soutěž o nové logo celé akce, do které se zapojily děti mateřských i základních škol z celého regionu Pošembeří. Do soutěže bylo zasláno velké množství krásných návrhů a bylo velmi obtížné rozhodnout o vítězích v pěti různých kategoriích. Vítěze jste nakonec vybrali Vy všichni, kteří jste se zúčastnili hlasování na našich stránkách. Z vítězných děl byl vybrán i návrh, který byl použit jako základ pro vytvoření nového loga.

VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH KRESEB DĚTÍ V RÁMCI AKCE UKLIĎME POŠEMBEŘÍ

17. října 2016

Zveme všechny občany nejen našeho regionu Pošembeří na VÝSTAVU SOUTĚŽNÍCH KRESEB DĚTÍ V RÁMCI AKCE
„UKLIĎME POŠEMBEŘÍ" V GALERII ŠATLAVA V ČESKÉM BRODĚ doba konání od 1. – do 21. listopadu 2016
Výstava bude obsahovat všechny kresby dětí ze soutěže o nové logo akce „Ukliďme Pošembeří“. Do soutěže bylo zasláno velké množství krásných návrhů a bylo velmi obtížné rozhodnout o vítězích v pěti různých kategoriích. Vítěze jste nakonec vybrali Vy všichni, kteří jste se zúčastnili hlasování na našich stránkách. Z vítězných děl jsme nakonec vybrali i návrh, který jsme použili pro vytvoření nového loga.

MAPOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH POTŘEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

14. října 2016

Logo:  k článku MZP

10.10.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj a Agentura pro sociální začleňování připravily pro aktéry v území dotazníkové šetření zjišťující rozvojové potřeby v sociální oblasti.

Den zdraví v Sázavě ukázal lidem důležitost prevence

14. října 2016

Logo:  k článku Posazavi

Ukázat lidem, jak je pro zdraví důležitá prevence, bylo cílem Dne zdraví, který se uskutečnil 11. října v Sázavě na Benešovsku. Zájemci mohli v rámci něj absolvovat řadu vyšetření, například krku a hlavy, cukru v krvi nebo určení krevní skupiny, dověděli se zásady první pomoci či pravidla bezpečného chování v silničním provozu. Mohli také ochutnat výrobky regionálních producentů. Akci navštívilo několik stovek lidí, včetně dětí a mládeže.

Zemědělci mohou začít žádat o investiční a provozní úvěry na podnikání. Podpora je zaměřená hlavně na citlivé oblasti, které to nejvíce potřebují

13. října 2016

Tisková zpráva – Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) Ministerstva zemědělství začne od pondělí 17. října přijímat žádosti o investiční a provozní úvěry. Podzimní kolo zavádí několik novinek. Podpora je například zacílená do potřebných oblastí, dostanou ji tedy chovatelé skotu, ovcí, koz, prasat, drůbeže nebo pěstitelé ovoce, vína, chmele, zeleniny, brambor a cukrové řepy.

Pozvánka na Národní konferenci VENKOV 2016 20. - 21. října 2016 v Litoměřicích

13. října 2016

Vážení přátelé českého, moravského a slezského venkova,

Vy všichni jste zváni do Ústeckého kraje, kde se uskuteční Národní konference VENKOV 2016.

Ústecký kraj je všeobecně znám ve svých neblahých důsledcích na životní prostředí jako energetická a chemická základna naší země s krajinou povrchových dolů a tepelných elektráren. Lze jej ale také charakterizovat jako kraj, který má celkem 354 sídel. Z nich pak ve 46 obcích, která mají statut města, žije přibližně 80 % obyvatelstva, a to na 20 % plochy kraje. Opačným poměrem lze pak charakterizovat venkov Ústeckého kraje.

Regionální provozovatelé i samosprávy chtějí národní zpravodajský pořad

12. října 2016

Logo:  k článku SMO

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) a Asociace regionálních a lokálních televizí (ARLT) podepsaly v Kyjově memorandum o spolupráci a podpoře aktivit, které se dají považovat za společné. Jde především o dlouhodobou snahu ARLT připravovat a vysílat národní zpravodajský pořad z příspěvků regionálních provozovatelů.

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na

12. října 2016

Logo:  k článku Mze

Prezentaci Celostátní sítě pro venkov a Programu rozvoje venkova na akci OSLAVY LESA NA FLÓŘE“
Akce se koná v pátek 21. října 2016 od 8:00 do 13:00 hodin a v sobotu 22. října 2016 od 9:00 do 16:00 hodin v Rudolfově aleji ve Smetanových sadech – areál Výstaviště Flóra Olomouc, Wolkerova 37/17, 771 11 Olomouc

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS