OPPIK Výzva II. programu podpory Obnovitelné zdroje energie

1. února 2017

Michael Jettmar

Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Začala Krajská setkání 2017. Starosty trápí úkoly navíc bez finančního krytí

24. února 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

V Ústí nad Labem se konalo první Krajské setkání v roce 2017 Svazu měst a obcí ČR. Starostové probrali aktuální témata samospráv od legislativy přes dotace, regeneraci brownfieldů, životní prostředí, školství po podporu zaměstnanosti a nepojistné sociální dávky. Rovněž vyzvali Ministerstvo pro místní rozvoj, aby dotační programy, z nichž lze čerpat peníze na školství, ale i na další oblasti, byly otevřeny dostatečně dlouho.

Jak dále v problematice služeb ve venkovském prostoru

24. února 2017

Michael Jettmar

Bělotín 16. 2. 2017
Účel a cíl setkání
Navrhnout doporučení, jak řešit situaci ve službách (zejména v obchodní obslužnosti) v menších obcích (do 1000 obyvatel) našeho venkova.

Ministerstvo vnitra ocenilo prevenci: Královéhradecký kraj bral stříbro

23. února 2017

Michael Jettmar

Prevence trestné činnosti páchané na seniorech byla tématem Evropské ceny prevence kriminality (ECPA) pro rok 2016. Tato soutěž každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt v oblasti prevence kriminality. Česká republika se soutěže účastní od roku 2005. Zástupcům nejlepších preventivních projektů národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2016 slavnostně předal ceny první náměstek ministra vnitra Jiří Nováček.

Setkání Zdravých městských částí přinese aktuální informace i nejlepší praxi

23. února 2017

Michael Jettmar

V úterý 7. března 2017 pořádají NSZM ČR a hl. město Praha pravidelné Setkání Zdravých městských částí věnované především tématu plánování a řízení rozvoje v kvalitě Zdravého města, za využití metody MA21. Diskutována budou témata jako jsou aktuální finanční zdroje v oblasti podpory MA21, strategické plánování a řízení na úrovni městské části, praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráce úřadů s veřejností.

DOTACE NA ENERGETICKÉ ÚSPORY BYTŮ: MMR NABÍZÍ ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTRACE A PORADENSKOU POMOC

22. února 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na potřeby vlastníků bytových domů, kteří chtějí využít evropské dotace na snížení energetické náročnosti budov. Od března letošního roku proto podpoří čerpání těchto peněz snížením počtu požadovaných dokumentů pro přiznání dotace a zároveň rozšíří systém bezplatné poradenské pomoci žadatelům.

Český venkov ožívá. Lidé si svépomocí zvelebují veřejný prostor

22. února 2017

Michael Jettmar

Bečice jsou malá obec na Táborsku, které chybělo místo, kde by se lidé mohli setkávat. Lidé v čele s místním starostou se tady rozhodli nečekat na lepší rozpočet či evropské dotace. Pustili se do proměny veřejného prostranství svépomocí a ve svém volném čase podobně jako v dalších pěti českých obcích, které podpořila Nadace Via. Více se dozvíte v galerii.

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

21. února 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?
Program 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků se dělí do pěti dílčích podprogramů podle zaměření.

Změny ve financování regionálního školství

21. února 2017

Michael Jettmar

Předseda SMS ČR Stanislav Polčák dnes představil s ministryní školství Kateřinou Valachovou základní parametry změn financování regionálního školství

KRAJE ŘEŠÍ ZVÝŠENÍ MEZD ŘIDIČŮ AUTOBUSŮ, JEDNAT BUDOU I S VLÁDOU

20. února 2017

Michael Jettmar

Hejtmanky a hejtmani se intenzivně zabývají situací kolem zvýšení mezd řidičů veřejné autobusové dopravy. S aktuálním děním tento týden mimo jiné seznámili prezidenta Miloše Zemana. A bude to i jedno z témat jednání s vládou, které se má uskutečnit v pondělí 20. února 2017 ve Strakově akademii.

VÝZVA Č. 69 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

20. února 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 17. února 2017 průběžnou výzvu č. 69 „Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle (dále také SC) 4.1.

Obce ležící v národních parcích si můžou vybírat, do čeho investovat. MŽP jim nabídne dalších 50 milionů korun na zlepšení života místních obyvatel

17. února 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Žádosti o tradiční podporu pro obce v národních parcích MŽP se v tomto roce ještě více zjednoduší. Obce díky dotacím z MŽP mají šanci opravit náves, drobné stavby nebo turistické cesty, provést protierozní opatření nebo snížit světelné znečištění. Jen za posledních 7 let nabídlo ministerstvo z národních prostředků obcím na území národních parků podporu ve výši téměř čtvrt miliardy korun.

Strategické cíle vodního hospodářství do roku 2030

17. února 2017

Michael Jettmar

Posláním vodního hospodářství je vytvářet podmínky pro udržitelné hospodaření s omezeným vodním bohatstvím ČR tak, aby byly sladěny požadavky na užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a zároveň s realizací opatření na snížení škodlivých účinků vod vyvolaných hydrologickými extrémy - povodněmi a suchem.

Budoucí podoba Společné zemědělské politiky

16. února 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Evropská komise zahajuje veřejnou konzultaci o budoucnosti Společné zemědělské politiky - Modernizace a zjednodušení Společné zemědělské politiky (SZP), jedné z dlouholetých politik Evropské unie, umožní lépe reagovat na dnešní sociální, politické, environmentální a hospodářské výzvy.

Stav krajských silnic a mostů se dál zlepšuje, na letošek se chystají investice minimálně za 475 mil. Kč

16. února 2017

Michael Jettmar

LBC - Investice do silniční sítě se projevily v posledním zpracovaném hodnocení stavu vozovek silnic a mostů v majetku Libereckého kraje. Na více než 88 kilometrech byly vloni provedeny celoplošné opravy, snížila se také délka havarijních úseků o 144 kilometrů. Z poslední zpracované analýzy vyplývá, že k výraznějšímu zlepšení došlo především na silnicích III. tříd. Jedná se o nejlepší výsledky od roku 2011. V loňském roce kraj do rekonstrukcí svých silnic investoval 404,5 mil. Kč, dalších 294,5 mil. Kč vynaložil na jejich běžnou a zimní údržbu.

Semináře před 4. kolem příjmu žádostí

15. února 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Před 4. kolem příjmu žádostí na projektová opatření PRV, které proběhne v dubnu, budou Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským intervenčním fondem organizovány semináře pro veřejnost.

PDF vydání na email

Pokud si přejete dostávat na email pdf vydání Venkovských novin, vložte zde svoji emailovou adresu:

Emailová adresa
Připomínáme
Krátké zprávy
 • Masopustní průvod v Načeradci:
  Městys Načeradec a Spolek Kamarádi Načeradce pořádají Masopustní průvod v Načeradci, který se koná sobotu 25. února 2017. Vychází se ve 13:00 hodin od Základní školy Načeradec.
  http://vylety.blanik.net/aktuality/detail/1748
Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS