Logo: k článku MMR

MMR podpoří venkov více než půl miliardou korun

26. dubna 2018

Michael Jettmar

Obce do tří tisíc obyvatel i v letošním roce dostanou od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova více než půl miliardy korun. Ministryně Klára Dostálová schválila projekty celkem za 516,5 milionů korun. Nejvíce financí poputuje na obnovu místních komunikací a na projekty, které podporují zapojení generací do komunitního života v obci a na obnovu sportovní infrastruktury.

Pozvánka VODA PŮDA KRAJINA OCHRANA V EU A ČR

8. ledna 2019

Michael Jettmar

P O Z V Á N K A na konferenci

Experti: Dotace jen pro zemědělce, kteří chrání půdu

8. ledna 2019

Michael Jettmar

Téměř dvacítka expertů sepsala na sklonku loňského roku prohlášení, ve kterém vyzývají vládu, aby změnila podmínky pro udělování zemědělských dotací z Evropské unie. Informují o tom Hospodářské noviny s tím, že přednost by podle nich měli dostávat farmáři, kteří chrání půdu i vodu a neničí krajinu.

IROP přichází s dobrou zprávou. Další peníze půjdou do zdravotnictví, školství a na ekologičtější dopravu

7. ledna 2019

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Přibližně 5,2 miliardy korun získá Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, díky přesunu peněz z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Přesun byl schválen na zasedání Monitorovacího výboru IROP jeho členy, nyní je třeba získat souhlas Evropské komise. Díky dodatečným finančním prostředkům tak budou podpořeny projekty, na které se v předchozích výzvách nedostalo.

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

4. ledna 2019

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil dotační Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019.
Priority Programu na rok 2019 jsou:

Hladiny nádrží stouply, sucho ale přetrvává

4. ledna 2019

Michael Jettmar

Hladiny ve vodních nádržích Povodí Moravy díky srážkám v loňském prosinci a z přelomu roku stoupají, nejvíce vody zachytil Vranov. Stále však přetrvává hydrologické sucho, uvedl v tiskové zprávě mluvčí státního podniku Petr Chmelař.

MMR zajistilo pro všechny dodavatele veřejných zakázek v České republice bezplatný přístup k technické normě o elektronické fakturaci

2. ledna 2019

Logo: k článku MMR

MMR ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci zajistilo koncem roku pro dodavatele veřejných zakázek bezplatný on-line přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017. Zajistilo tím řádné a včasné naplnění evropské směrnice o elektronické fakturaci.

Rok 2019 v resortu zemědělství: mimořádná opatření na řešení kůrovcové kalamity a investice do řešení sucha

2. ledna 2019

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Balíček mimořádných opatření na řešení kůrovcové kalamity a jejích následků, nastavení nové Společné zemědělské politiky, která by měla začít platit po roce 2020, nová pravidla pro používání účinné látky glyfosát nebo novela zákona o spotřební dani, tedy takzvaná zelená nafta. To jsou některé z novinek, s nimiž Ministerstvo zemědělství (MZe) vstupuje do roku 2019.

Jak zaměstnávají romskou menšinu na jihu Maďarska

1. ledna 2019

Jiří Pavlát

Foto k článku Jak zaměstnávají romskou menšinu na jihu Maďarska

Zástupce Venkovských novin měl možnost navštívit pilotní projekt zaměstnávání Romské menšiny, který je realizován ve městě Pécs v jihozápadní části Maďarska. Návštěva pilotního projektu v Pécsi se uskutečnila v rámci projektu „Změna jednání, změna přístupů: Romové jako zdroj lidského kapitálu“ (zkr. RARE) realizovaného z Programu nadnárodní spolupráce INTERREG DANUBE společně s pracovníky (českého projektového partnera) Ústavu sociálních inovací, o.p.s.

MAS Posázaví má v 2. výzvě Programu rozvoje venkova k rozdělení 33,9 milionu Kč

22. prosince 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Místní akční skupina Posázaví dnes vyhlásila druhou výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (PRV) na období 2014–2020. Ve třech Fichích (oblastech podpory) je připraveno k rozdělení celkem 33,9 milionu korun. Žádosti o dotace se budou přijímat od 28. 12. 2018 do 31. ledna 2019. Zájemci mohou své záměry konzultovat osobně, telefonicky nebo mailem. Kontakt: Bohunka Zemanová, tel.: 723 881 081, e-mail zemanova@posazavi.com. MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů, které se chtějí ucházet o podporu v 2. výzvě PRV, a to v úterý 8. 1. 2019 od 14 hodin v Posázaví o.p.s. na Masarykově náměstí 1 v Benešově.

MMR: IROP splnil zásadní pravidlo pro čerpání evropských peněz

18. prosince 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, splnil na začátku prosince pravidlo n+3, které programům financovaných z evropských peněz stanovuje vyčerpat prostředky přidělené programu pro daný rok do tří let od doby přidělení, tedy do konce roku n+3. Limit čerpání pro IROP činí podle tohoto pravidla, které bylo letos aplikováno poprvé, 733 milionů EUR, v přepočtu přibližně 18,9 miliard korun. IROP tento limit na začátku prosince 2018 nejenom splnil, ale dokonce i překonal o 2,7 miliardy korun.

Vyhláška Ministerstva zemědělství omezí smrkové monokultury na nevhodných stanovištích

17. prosince 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Vyhláška Ministerstva zemědělství (MZe), která navrhuje omezit pěstování smrků na nevhodných stanovištích a doporučuje druhově pestřejší a odolnější porosty, dnes vychází ve Sbírce zákonů. Návrh vyhlášky, která pomůže rychlejší obnově lesů postižených kalamitou, tvořili odborníci z MZe ve spolupráci se zástupci lesnických vědeckých a profesních organizací a ochránců přírody sdružených do Platformy založené ministrem Miroslavem Tomanem.

Evropští ministři jednali o Společné zemědělské politice po roce 2020 a společném postupu proti kůrovcové kalamitě v evropských lesích

17. prosince 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Ministři zemědělství EU vyhodnotili na Radě ministrů zemědělství a rybářství v Bruselu dosavadní pokrok ve vyjednávání společné zemědělské politiky a vyzvali ke společnému postupu při řešení kalamitní situace v lesích EU.

Přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici je vzorem pro ostatní programy

15. prosince 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Další projekty byly schváleny v přeshraničních programech se Spolkovou republikou Německo. Dotací se tak dočká například město Domažlice, ale také
Muzeum Českého lesa v Tachově. Přeshraniční programy se Svobodným státem Sasko a se Svobodným státem Bavorsko jsou vzorem pro ostatní.

Na demolice budov a regeneraci brownfieldů poskytne ministerstvo pro místní rozvoj 500 milionů korun

15. prosince 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Obecní dům, klubovna pro spolky, hasičská zbrojnice, knihovna či park. Tyto objekty mohou vzniknout na místech, kde nyní stojí chátrající budovy, které není možné v současném stavu využít. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podávání žádostí o podporu na odstranění budov v sociálně vyloučených lokalitách a na regeneraci tzv. brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Celkem je připraveno 500 milionů korun.

V lednu mohou zemědělci žádat o dotace na zmírnění škod způsobených letošním suchem. Ministr Toman schválil zásady pro jejich poskytování

15. prosince 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Miroslav Toman schválil zásady pro dotace zemědělcům na zmírnění škod způsobených suchem v letošním roce. Příjem žádostí potrvá od 16. do 25. ledna 2019. Dokument, který stanovuje podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách, produkci v okrasných a ovocných školkách a sadebním materiálu lesních dřevin v lesních školkách v roce 2018, dnes zveřejnilo Ministerstvo zemědělství (MZe) na svých webových stránkách.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS