Komentář SMS ČR k návrhu nového zákona o odpadech

13. prosince 2016

Michael Jettmar

Je tomu již více než dva roky, co jsme se jako SMS ČR stali přímými svědky přípravy nového zákona o odpadech. Zákona, jehož výsledná podoba je poznamenána veletočem různých zájmových skupin.

Reakce MŽP na závěry NKÚ: Ministerstvo naprosto odmítá, že by dotace do ochrany přírody a krajiny nepřinesly výrazné zlepšení

23. ledna 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Nejvyšší kontrolní úřad dnes vydal kontrolní závěr z akce, která prověřovala poskytování, čerpání a užití peněžních prostředků určených na ochranu a péči o přírodu a krajinu z rezortu MŽP v letech 2013 až 2015. V tomto období bylo z Operačního programu životní prostředí 2007-2013 (EU prostředky), prioritní osy 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny, rozděleno přes 8 miliard korun. Program a jeho cíle a hodnocení byly nastaveny už v letech 2006 a 2007. V rámci národních programů (PPK a PPOFK), které jsou cíleny na udržení stavu těch nejcennějších částí přírody, pak bylo na ochranu přírody a krajiny rozděleno dalších cca 500 milionů korun. MŽP odmítá závěr NKÚ, že by vynaložené prostředky do ochrany přírody a krajiny nepřinesly výrazné zlepšení.

Co se na města a obce chystá v oblasti legislativy? Co se samosprávám nelíbí a proč? Témata II. právní konference v Brně

23. ledna 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Sporné zákony z pohledu samospráv: sociální bydlení, rozpočtová odpovědnost, registr smluv

MŽP podpoří tzv. integrované územní investice a komunitně vedený místní rozvoj. Dá na ně 1,4 miliardy korun

20. ledna 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo spolu se Státním fondem životního prostředí ČR a Agenturou ochrany a krajiny ČR sedm nových výzev z OPŽP. V nich podpoří projekty Integrovaných územních investic a Komunitně vedeného místního rozvoje 2, tedy projekty strategického významu, které přispějí k rozvoji daného regionu či města. Ve výzvách, které podpoří např. vodohospodářské projekty nebo odstranění ekologických zátěží, končí příjem žádostí 2. ledna 2019. U výzev zaměřených na ochranu přírody a krajiny pak 2. ledna 2020. Úspěšní žadatelé z řad obcí, jejich dobrovolných svazků, měst, příspěvkových organizací a dalších subjektů [3 si mezi sebou rozdělí celkem přes 1,4 miliardy korun.

Obnova kulturních památek Olomoucký kraj

20. ledna 2017

Michael Jettmar

Dotační titul č. 1 „OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK“ je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého kraje (jak movitých, tak nemovitých), to je objektů, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

PRVNÍCH 1000 SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V IROP

19. ledna 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

19.01.2017: Tisíc schválených projektů za osmnáct měsíců. Ministerstvo pro místní rozvoj zdvojnásobilo rychlost oproti předchozímu programovému období. Za jeden a půl roku od vyhlášení první výzvy z Integrovaného regionální operačního programu (IROP) kladně vyhodnotilo už 1 004 žádostí o podporu za více než 16 miliard korun.

Města a obce: Odmítáme zákon o rozpočtové odpovědnosti. Je protiústavní a může ochromit fungování samospráv

19. ledna 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Zásah do ústavních práv měst a obcí a trest za špatné hospodaření státu. Tak samosprávy vnímají zákon o rozpočtové odpovědnosti, který v úterý schválila Poslanecká sněmovna. Přehlasovala tak Senát, právní předpis nyní půjde k podpisu prezidentovi republiky. Právě na něj se chce Svaz měst a obcí ČR obrátit se žádostí, aby danou normu vetoval. Omezuje totiž právo obcí volně nakládat s majetkem a je v rozporu s Evropskou chartou místních samospráv. Nahlas se mluví také o ústavní stížnosti a nezbytné novele.

Ministr zemědělství: I v letošním roce podpoříme obnovu a údržbu drobných venkovských památek

18. ledna 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství i v letošním roce spustí dotační program zaměřený na údržbu a obnovu venkovských staveb a památek. Mezi žadatele rozdělí celkem 500 milionů korun. Nově budou moci žádat také o peníze na opravy polních cest.

Podivuhodný svět planktonu do konce února ve Vodním domě

18. ledna 2017

Michael Jettmar

Hulice. Tuto sobotu 21. ledna bude ve Vodním domě zahájena výstava mikrofotografií Podivuhodný svět planktonu. Vernisáže se zúčastní i autor fotografií, hydrobiolog Petr Znachor, který používá mikroskop a fotoaparát k odhalování tajemství mikrosvěta ukrytého v kapce vody.

Sociální podnikání má být pro obce příležitostí, ne přítěží

17. ledna 2017

Michael Jettmar

Sociální podnik může být ideální příležitostí, jak dát pracovní příležitost sociálně znevýhodněným občanům. Stále však chybí klíčový zákon. V jaké fázi se nyní nalézáme a jaké jsou pozice SMS ČR?

Nejchutnější jablko roku? V obchodech neprodejný Meteor

17. ledna 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

V klání o nejlepší jablko roku 2016 zvítězila po třech letech odrůda Meteor. Degustaci jablek hostil Výzkumný ústav ovocnářský Holovousy, ve kterém vyšlechtili i vítězný Meteor.

Rok venkova 2017

16. ledna 2017

Michael Jettmar

Organizátor: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR,
Platforma Roku venkova 2017: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR,
řemeslné a zemědělsko-potravinářské profesní spolky, zájmová sdružení podporující aktivity na venkově
Hlavní cíl: Podpořit hlavní skupiny podnikatelů v obcích do třech tisíc obyvatel a motivovat je zakládat a udržovat provozovny na venkově
Mise:Prostřednictvím podnikatelského ruchu na venkově zabezpečit základy jeho udržitelnosti a současně posílit vyváženost a nezávislost tuzemské ekonomiky

UDÁLOSTI: AŽ 130 MILIONŮ KORUN LETOS MŮŽOU DOSTAT OBCE NA DEMOLICI VYBYDLENÝCH A CHÁTRAJÍCÍCH BUDOV

16. ledna 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

16.01.2017: Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Téma jedné z reportáží České televize v pátečním (13.1.) pořadu Události.

Nově otevřené výzvy na podporu životního prostředí

13. ledna 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

V lednu odstartoval příjem žádostí o dotace v nových výzvách z Operačního programu Životní prostředí. Tři výzvy podpoří projekty zaměřené na péči a ochranu přírody a krajiny. Jen na zadržování vody v krajině půjde přes půl miliardy korun. Žádosti do těchto výzev je možné posílat na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR do 31. července letošního roku. Další výzva pak cílí na zlepšení kvality ovzduší a zájemci o dotaci mohou posílat žádosti o dotační příspěvek na své projekty až do 20. prosince 2017.

Zvýšení autorských poplatků, kterým se opět zabývají poslanci, považují samosprávy za nemravné

13. ledna 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

oslanci rozhodují o budoucnost autorských poplatků, které by měly platit nejen samosprávy a jejich organizace. Zabývají se sněmovním tiskem č. 724, novelizujícím autorský zákon č. 121/2000 Sb. I když má být jeho hlavním záměrem transpozice evropské směrnice, pozměňovací návrhy počítají s úpravou, která by v řádu až čtyř stovek milionů korun ročně navíc zatížila veřejné rozpočty. Mimo jiné se navrhuje až čtyřnásobné zvýšit poplatky za půjčování knih a zavést paušální poplatky za kopírovací stroje ve školách, archivech, knihovnách, státních i samosprávných organizacích. Příjmy z poplatků jdou přitom kolektivním správcům autorských práv, tedy zájmovým skupinám jako jsou OSA, DILIA apod.

Přes 2 miliardy nových dotací z OPŽP. Na udržení vody v krajině půjde víc než půl miliardy korun

12. ledna 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Právě odstartoval příjem žádostí o dotace v nových výzvách z Operačního programu Životní prostředí. Tři výzvy podpoří projekty zaměřené na péči a ochranu přírody a krajiny. Jen na zadržování vody v krajině půjde přes půl miliardy korun. Žádosti do těchto výzev je možné posílat na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR do 31. července letošního roku. Další výzva pak cílí na zlepšení kvality ovzduší a zájemci o dotaci mohou posílat žádosti o dotační příspěvek na své projekty až do 20. prosince 2017.

500 milionů na udržení vody v krajině, 150 milionů na zprůchodnění říční sítě

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS