OPPIK Výzva II. programu podpory Obnovitelné zdroje energie

1. února 2017

Michael Jettmar

Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

21. února 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA?
Program 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků se dělí do pěti dílčích podprogramů podle zaměření.

Změny ve financování regionálního školství

21. února 2017

Michael Jettmar

Předseda SMS ČR Stanislav Polčák dnes představil s ministryní školství Kateřinou Valachovou základní parametry změn financování regionálního školství

KRAJE ŘEŠÍ ZVÝŠENÍ MEZD ŘIDIČŮ AUTOBUSŮ, JEDNAT BUDOU I S VLÁDOU

20. února 2017

Michael Jettmar

Hejtmanky a hejtmani se intenzivně zabývají situací kolem zvýšení mezd řidičů veřejné autobusové dopravy. S aktuálním děním tento týden mimo jiné seznámili prezidenta Miloše Zemana. A bude to i jedno z témat jednání s vládou, které se má uskutečnit v pondělí 20. února 2017 ve Strakově akademii.

VÝZVA Č. 69 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

20. února 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 17. února 2017 průběžnou výzvu č. 69 „Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle (dále také SC) 4.1.

Obce ležící v národních parcích si můžou vybírat, do čeho investovat. MŽP jim nabídne dalších 50 milionů korun na zlepšení života místních obyvatel

17. února 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Žádosti o tradiční podporu pro obce v národních parcích MŽP se v tomto roce ještě více zjednoduší. Obce díky dotacím z MŽP mají šanci opravit náves, drobné stavby nebo turistické cesty, provést protierozní opatření nebo snížit světelné znečištění. Jen za posledních 7 let nabídlo ministerstvo z národních prostředků obcím na území národních parků podporu ve výši téměř čtvrt miliardy korun.

Strategické cíle vodního hospodářství do roku 2030

17. února 2017

Michael Jettmar

Posláním vodního hospodářství je vytvářet podmínky pro udržitelné hospodaření s omezeným vodním bohatstvím ČR tak, aby byly sladěny požadavky na užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a zároveň s realizací opatření na snížení škodlivých účinků vod vyvolaných hydrologickými extrémy - povodněmi a suchem.

Budoucí podoba Společné zemědělské politiky

16. února 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Evropská komise zahajuje veřejnou konzultaci o budoucnosti Společné zemědělské politiky - Modernizace a zjednodušení Společné zemědělské politiky (SZP), jedné z dlouholetých politik Evropské unie, umožní lépe reagovat na dnešní sociální, politické, environmentální a hospodářské výzvy.

Stav krajských silnic a mostů se dál zlepšuje, na letošek se chystají investice minimálně za 475 mil. Kč

16. února 2017

Michael Jettmar

LBC - Investice do silniční sítě se projevily v posledním zpracovaném hodnocení stavu vozovek silnic a mostů v majetku Libereckého kraje. Na více než 88 kilometrech byly vloni provedeny celoplošné opravy, snížila se také délka havarijních úseků o 144 kilometrů. Z poslední zpracované analýzy vyplývá, že k výraznějšímu zlepšení došlo především na silnicích III. tříd. Jedná se o nejlepší výsledky od roku 2011. V loňském roce kraj do rekonstrukcí svých silnic investoval 404,5 mil. Kč, dalších 294,5 mil. Kč vynaložil na jejich běžnou a zimní údržbu.

Semináře před 4. kolem příjmu žádostí

15. února 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Před 4. kolem příjmu žádostí na projektová opatření PRV, které proběhne v dubnu, budou Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským intervenčním fondem organizovány semináře pro veřejnost.

Budoucí podoba Společné zemědělské politiky

15. února 2017

Michael Jettmar

Evropská komise zahajuje veřejnou konzultaci o budoucnosti Společné zemědělské politiky - Modernizace a zjednodušení Společné zemědělské politiky (SZP), jedné z dlouholetých politik Evropské unie, umožní lépe reagovat na dnešní sociální, politické, environmentální a hospodářské výzvy.

Obce ze SMS ČR rokují s kraji o rozvoji venkova

14. února 2017

Michael Jettmar

SMS ČR navazuje kontakty s novým vedením krajů s cílem posílit postavení venkova. Jednání probíhají i na půdě Středočeského kraje. Témat je řada: od financování až po dostupnost zdravotní péče.

MŽP dá 100 milionů na ekologické inovativní projekty na boj se suchem či smogem

14. února 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Začíná příjem žádostí v Národním programu Životní prostředí na tzv. ekoinovace. Chytré nápady – projektové náměty, které pomohou například lépe čelit suchu, povodním, smogu či neefektivnímu využívání odpadů, bude Státní fond životního prostředí ČR přijímat do konce června letošního roku. O dotace se mohou hlásit obce, kraje, ale také vysoké školy či veřejné výzkumné instituce ad. Připraveno je pro ně celkem 100 milionů korun.

Jak správně značit potraviny?

13. února 2017

Michael Jettmar

Přijďte na bezplatný seminář s Regionální potravinou. Podrobnosti v přiložené pozvánce.

Zemědělští výzkumníci mají šanci vyhrát cenu. Ministerstvo zemědělství právě spustilo dvě veřejné soutěže

13. února 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo soutěž pro mladé vědecké pracovníky do 35 let a také soutěž o nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2017. Od dneška se mohou přihlásit na stránkách MZe a České akademie zemědělských věd.

Bezpečnostní rada kraje řešila na svém prvním zasedání také ptačí chřipku

10. února 2017

Michael Jettmar

Žijeme v bezpečném kraji. Vyplývá to z úterního a zároveň prvního letošního zasedání Bezpečnostní rady Jihočeského kraje, která projednávala zajištění bezpečnosti a připravenost kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Složky integrovaného záchranného systému (IZS) jsou díky pravidelným cvičením velmi dobře připraveny

PDF vydání na email

Pokud si přejete dostávat na email pdf vydání Venkovských novin, vložte zde svoji emailovou adresu:

Emailová adresa
Připomínáme
Krátké zprávy
 • Masopustní průvod v Načeradci:
  Městys Načeradec a Spolek Kamarádi Načeradce pořádají Masopustní průvod v Načeradci, který se koná sobotu 25. února 2017. Vychází se ve 13:00 hodin od Základní školy Načeradec.
  http://vylety.blanik.net/aktuality/detail/1748
Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS