Logo: k článku MMR

MMR podpoří venkov více než půl miliardou korun

26. dubna 2018

Michael Jettmar

Obce do tří tisíc obyvatel i v letošním roce dostanou od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova více než půl miliardy korun. Ministryně Klára Dostálová schválila projekty celkem za 516,5 milionů korun. Nejvíce financí poputuje na obnovu místních komunikací a na projekty, které podporují zapojení generací do komunitního života v obci a na obnovu sportovní infrastruktury.

Včelařství je důležitý profesní obor a sdružování včelařů ve spolky u nás má historické kořeny

21. května 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Významu včel a dalších opylovačů pro udržitelné zemědělství a zajišťování potravin je věnovaná mezinárodní ministerská konference, která se ode dneška do neděle koná v Brdu při Kranju ve Slovinsku. Zúčastní se jí také ministr zemědělství Jiří Milek. S resortními kolegy tam také za Českou republiku podepíše společnou deklaraci.

Ministr zemědělství: Situace s kůrovcem byla dlouhodobě podceňována

21. května 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Řízením státního podniku Lesy ČR dnes ministr zemědělství Jiří Milek pověřil dosavadního ředitele vodního a lesního hospodářství Lesů ČR Tomáše Pospíšila. Ve funkci krizového manažera pro zvládnutí kůrovcové kalamity potvrdil Ludvíka Řičáře, dosavadního krajského ředitele Lesů ČR v Liberci.

Ministr Milek odvolal generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda

11. května 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jiří Milek k dnešnímu dni odvolal generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda. Důvodem bylo nezvládnuté řízení podniku Lesy České republiky, které vyústilo v kůrovcovou kalamitní situaci. Ta likviduje lesy na velkých územích Moravy a jižních Čech.

Ministr zemědělství: Novela vyhlášky usnadní a zrychlí boj s kůrovcem

5. května 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Méně povinných lapáků na kůrovce a větší důraz na vyhledávání napadených stromů zavádí novela vyhlášky o opatřeních k ochraně lesa, kterou dnes podepsal ministr zemědělství Jiří Milek. Vyhláška upravuje požadavky na vlastníky lesů tak, aby své síly mohli využívat efektivněji.

Ztráty vody ve vodohospodářské síti se snížily na polovinu, detaily o každé obci najdou lidé v nové aplikaci MZe

3. května 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství dnes spustilo aplikaci k vyhledávání informací o vodovodech a kanalizacích (VAK) a zejména o cenách za vodné a stočné. Cílem je poskytnout veřejnosti objektivní a transparentní informace o provozovatelích a vlastnících VAK. Dostupná data za rok 2016 ukazují, že ztráty vody se neustále snižují a v oboru se investuje mnohem efektivněji.

Ministr Milek v Jihomoravském kraji: Zajistit dostatek vody je úkol pro nás i pro příští generace

2. května 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Ministr Jiří Milek na dvoudenním výjezdu vlády do Jihomoravského kraje jednal se zástupci tamní Agrární komory i Spolku vlastníků, provozovatelů a uživatelů závlahových zařízení ČR o tom, jak zajistit dostatek vody v regionu. Možností je například údržba a budování závlahových zařízení nebo zvýšení retenčních vlastností stávajících nádrží.

Ministr zemědělství: Proti dvojí kvalitě potravin je nezbytný společný postup všech států

30. dubna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Jednotná metodika testování dvojí kvality potravin i jednoznačný legislativní nástroj proti této nekalé praktice na úrovni Evropské unie (EU) byla předmětem Evropského fóra ke dvojí kvalitě potravin v Sofii v Bulharsku. Na tvorbě metodiky se aktivně podílí i experti z Ministerstva zemědělství, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

MAS Posázaví rozdělí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu

30. dubna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Místní akční skupina (MAS) Posázaví vyhlásila první výzvu k předkládání žádostí o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Posázaví – IROP – Vzdělávání. Je na ni alokováno 27,9 milionu korun. Žádosti o podporu budou přijímány od 30. dubna 2018 od 12:00 do 14. června 2018 do 12:00.

ROMA ETHNIC MINORITY AND THE LABOUR MARKET: MAPPING DEFICIENCIES AND CHALLENGING BARRIERS

27. dubna 2018

Michael Jettmar

“Roma do not, and will not work” is perhaps the most wide-spread stereotype expressed in personal interviews among people from different regions and different walks of life. What the very same people providing categorical statements often do not realise is, that there is wide spread discrimination on the labour market and prejudices in place. There is sometimes missing elementary bus connection to even get from the segregated settlement to a nearby city. What is abundant is raising alienation often leading to resignation. Nevertheless, there is also significant share of Roma people who are finding job opportunities and benefit from the concentrated efforts of various stakeholders challenging the barriers and opening the space for inclusion.

ROMSKÁ ETNICKÁ MENŠINA A TRH PRÁCE: MAPOVÁNÍ NEDOSTATKŮ A NÁROČNÝCH BARIÉR

27. dubna 2018

Michael Jettmar

"Romové nepracují a nebudou pracovat" je možná nejrozšířenější stereotyp vyskytující se v osobních rozhovorech mezi lidmi z různých regionů a různých společenských vrstev. To, co si lidé, kteří často poskytují kategorická prohlášení neuvědomují, je, že na trhu práce je široce rozšířená diskriminace a předsudky.

MMR podpoří venkov více než půl miliardou korun

26. dubna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Obce do tří tisíc obyvatel i v letošním roce dostanou od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova více než půl miliardy korun. Ministryně Klára Dostálová schválila projekty celkem za 516,5 milionů korun. Nejvíce financí poputuje na obnovu místních komunikací a na projekty, které podporují zapojení generací do komunitního života v obci a na obnovu sportovní infrastruktury.

Na pořízení územních plánů obcí přispěje MMR částkou vyšší než 20 milionů korun

25. dubna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostalová schválila akce určené k financování z národního programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2018. Celkem bylo schváleno 107 akcí za více než 20 milionů korun.

Konference Jihočeský venkov

23. dubna 2018

Michael Jettmar

Datum: 10.5.2018 8:30 – 11.5.2018 14:00
Místo konání: Kulturní dům, Sídliště 710, Trhové Sviny

Příručka o podmínkách dovozu a vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU

23. dubna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Příručku o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU jsme se rozhodli umístit na naše webové stránky z důvodu stále se opakujících dotazů vztahujících se k podnikání v segmentu vývozu a dovozu zemědělských a potravinářských výrobků. Jedná se o základní zdroje informací a soupis adres, na nichž mohou podnikatelé, kteří hodlají začít vyvážet či dovážet zemědělské a potravinářské položky, získat základní informace nezbytné k zahájení takovéto činnosti.

Nová publikace radí městům a obcím, kde a jak mohou čerpat dotace na mezinárodní projekty

20. dubna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

PRAHA, 20. dubna 2018 – Komunitární programy, programy přeshraniční spolupráce, programy nadnárodní a meziregionální spolupráce. Z těchto a dalších zdrojů mohou česká města a obce čerpat dotace na svůj rozvoj. Někdy je však pro ně problematické se v takovém množství různých dotačních titulů zorientovat. Svaz měst a obcí ČR proto společně s Ministerstvem pro místní rozvoj vydal publikaci „Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro města a obce“, která by měla samosprávám usnadnit vyhledání a výběr vhodných dotačních programů.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS