Seznam rubrik Venkov a Evropská unie

100 milionů pro chytré projekty nabízí nová výzva na ekoinovace

30. července 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

100 milionů pro chytré projekty nabízí nová výzva na ekoinovace
Nové problémy si žádají nová řešení. Aby Česko dokázalo lépe čelit suchu, povodním, smogu či neefektivnímu využívání odpadů, potřebuje tzv. ekoinovace – inovativní projekty, které využívají netradiční nebo u nás nepoužívané technologie s přínosem pro životní prostředí. Na inovativní projekty vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR novou výzvu v rámci Národního programu Životní prostředí.

Ministr Brabec: Česká republika zavádí zákaz vývozu tygrů do zemí mimo EU

27. července 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Ministr Brabec: Česká republika zavádí zákaz vývozu tygrů do zemí mimo EU
Od dnešního dne nebude z České republiky možný vývoz tygrů do třetích zemí pro komerční účely. Dnes v pravé poledne to deklaroval ministr životního prostředí Richard Brabec a zákaz je tak okamžitě platný.

Ministři jednali o oblastech pro financování v období 2021-2027

24. července 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Dnes 24. července 2018 zasedala Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) na ministerské úrovni. Ministři se sešli na Úřadu vlády a mimo aktuálních informací o čerpání probrali i přípravu programového období začínajícího v roce 2021, včetně systému stanovování priorit pro financování.

Pomozte nám zlepšit systém vyplněním dotazníku projektů z EU

11. července 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj zahajuje veřejnou konzultaci ke zjednodušení administrativní náročnosti čerpání z evropských fondů pro připravované období po roce 2021. Zapojit se mohou žadatelé a příjemci evropských dotací. Konzultace probíhá do 15. srpna formou on-line dotazníku.

Na podporu místní infrastruktury v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny je připraveno 14 milionů korun

28. června 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Poté, co ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová otevřela program na podporu bydlení v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny, přichází s dotačním titulem na podporu místní infrastruktury v tomto regionu. Pro obce je připraveno celkem 14 milionů korun. Předkládání žádostí začíná 29. 6. 2018 a končí 27. 9. 2018.

Ministr Milek v Lucemburku Odmítám, aby byla ČR finančně krácena nejvíc ze všech evropských zemí, kritéria jsou neobjektivní

19. června 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Přibližně o 16 procent méně by měla mít Česká republika k dispozici na rozvoj venkova v příštím evropském programovém období v porovnání se současným. Vyplývá to z návrhu nových pravidel a finančního rámce Společné zemědělské politiky (SZP), které představila Evropská komise. Ministr Jiří Milek označil kritéria pro stanovení finančních obálek jednotlivých zemí za neobjektivní a nejasná.

KLÁRA DOSTÁLOVÁ: PODPORA Z EVROPSKÝCH FONDŮ MUSÍ JÍT I DO ROZVINUTĚJŠÍCH REGIONŮ

12. dubna 2018

Radek Auer

Logo: k článku MMR

12.04.2018: Ve čtvrtek 12. dubna proběhlo v Lucemburku jednání Rady pro obecné záležitosti, na kterém ministři členských států diskutovali otázky spojené s čerpáním evropských fondů v příštím programovém období. Mezi nimi bylo například stanovování priorit pro financování, hranice rozvoje regionů pro získání podpory či komunikace přínosů evropských fondů. Českou delegaci vedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Svaz SMO je součástí Aliance soudržnosti

9. března 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Předseda Svazu František Lukl podepsal prohlášení, kterým Svaz měst a obcí ČR připojil k Alianci soudržnosti. Smyslem Aliance soudržnosti je upozornit na význam kohezní politiky, neboli hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii po roce 2020. O výzvě Předsednictva Svazu, aby se zapojily také české obce města, jsme psali v článku Připojte se k Alianci soudržnosti! Naleznete v něm další podrobnější informace.

Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti soudržnosti

26. února 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Evropská komise spustila 10. ledna 2018 veřejnou konzultaci ohledně využívání fondů EU v oblasti politiky soudržnosti. Jedná se o dotazník, který má uzavřené i otevřené otázky a může být vyplněn všemi zainteresovanými stranami, jež mají zájem zapojit se do nastavování kohezní politiky po roce 2020.

Ministr Milek v Bruselu: Každé jednání k budoucí podobě SZP je pro nás nyní důležité, nastavují se klíčová pravidla pro naše zemědělce

19. února 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Rada ministrů pro zemědělství a rybářství v Bruselu dnes řešila klíčové parametry budoucí podoby Společné zemědělské politiky (SZP). Ministr zemědělství Jiří Milek znovu odmítl plošné zavedení povinného zastropování přímých plateb, které by na české zemědělství mělo zásadní dopady. Evropská komise představí návrh pravidel platných po roce 2020 pravděpodobně v polovině letošního roku.

Města z České republiky se mohou zapojit do programu International Urban Cooperation

9. února 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Města z členských zemí EU, která mají zájem o výměnu zkušeností v oblasti udržitelného městského rozvoje s jinými mimoevropskými městy, se mohou přihlásit do programu International Urban Cooperation. Cílem programu je posílit spolupráci mezi evropskými městy a městy v Latinské Americe, Karibiku, Severní Ameriky a Asie.

V ŽENEVĚ BYLA PŘIJATA DEKLARACE O UDRŽITELNÉM BYDLENÍ A ROZVOJI MĚST

9. listopadu 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

09.11.2017: Ministři zemí států Evropské hospodářské komise (EHK) OSN ve čtvrtek 9. listopadu schválili Ženevskou deklaraci o udržitelném bydlení a rozvoji měst. Přijetí deklarace proběhlo v rámci 78. zasedání Výboru pro bydlení a management pozemků EHK OSN v Ženevě. Za Českou republiku se ho účastnila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY ČR PROJEDNALA ČERPÁNÍ I BUDOUCNOST EVROPSKÝCH FONDŮ

18. září 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

na Úřadu vlády sekonalo 139. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Jednání se účastnila také ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která informovala o čerpání prostředků z fondů EU a o budoucím programovém období.

Síť FADN jako jediný harmonizovaný zdroj mikroekonomických dat zemědělských podniků v EU

14. června 2017

Michael Jettmar

Od roku 1965 jsou ve státech EU každoročně prováděna šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků na základě jednotné metodiky. Toto šetření v ČR každoročně provádí Kontaktní pracoviště FADN, které je součástí Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Výsledný soubor dat zemědělských podniků je vždy koncem roku předán na příslušné pracoviště v Bruselu. Oficiálním výsledkem šetření FADN je Standardní výstup, který je široce využíván jak odborníky v EK, tak odbornou veřejností v ČR.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

6. června 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Již podruhé v historii ČR převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy, v mezinárodní organizaci, která již od svého vzniku v roce 1949 výrazně podporuje hodnoty a principy svobodné společnosti. ČR přebírá do 15. listopadu 2017 zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS