Seznam rubrik Venkov a Evropská unie

Ministr Milek v Lucemburku Odmítám, aby byla ČR finančně krácena nejvíc ze všech evropských zemí, kritéria jsou neobjektivní

19. června 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Přibližně o 16 procent méně by měla mít Česká republika k dispozici na rozvoj venkova v příštím evropském programovém období v porovnání se současným. Vyplývá to z návrhu nových pravidel a finančního rámce Společné zemědělské politiky (SZP), které představila Evropská komise. Ministr Jiří Milek označil kritéria pro stanovení finančních obálek jednotlivých zemí za neobjektivní a nejasná.

KLÁRA DOSTÁLOVÁ: PODPORA Z EVROPSKÝCH FONDŮ MUSÍ JÍT I DO ROZVINUTĚJŠÍCH REGIONŮ

12. dubna 2018

Radek Auer

Logo: k článku MMR

12.04.2018: Ve čtvrtek 12. dubna proběhlo v Lucemburku jednání Rady pro obecné záležitosti, na kterém ministři členských států diskutovali otázky spojené s čerpáním evropských fondů v příštím programovém období. Mezi nimi bylo například stanovování priorit pro financování, hranice rozvoje regionů pro získání podpory či komunikace přínosů evropských fondů. Českou delegaci vedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Svaz SMO je součástí Aliance soudržnosti

9. března 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Předseda Svazu František Lukl podepsal prohlášení, kterým Svaz měst a obcí ČR připojil k Alianci soudržnosti. Smyslem Aliance soudržnosti je upozornit na význam kohezní politiky, neboli hospodářské, sociální a územní soudržnosti v Evropské unii po roce 2020. O výzvě Předsednictva Svazu, aby se zapojily také české obce města, jsme psali v článku Připojte se k Alianci soudržnosti! Naleznete v něm další podrobnější informace.

Veřejná konzultace ohledně využívání fondů EU v oblasti soudržnosti

26. února 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Evropská komise spustila 10. ledna 2018 veřejnou konzultaci ohledně využívání fondů EU v oblasti politiky soudržnosti. Jedná se o dotazník, který má uzavřené i otevřené otázky a může být vyplněn všemi zainteresovanými stranami, jež mají zájem zapojit se do nastavování kohezní politiky po roce 2020.

Ministr Milek v Bruselu: Každé jednání k budoucí podobě SZP je pro nás nyní důležité, nastavují se klíčová pravidla pro naše zemědělce

19. února 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Rada ministrů pro zemědělství a rybářství v Bruselu dnes řešila klíčové parametry budoucí podoby Společné zemědělské politiky (SZP). Ministr zemědělství Jiří Milek znovu odmítl plošné zavedení povinného zastropování přímých plateb, které by na české zemědělství mělo zásadní dopady. Evropská komise představí návrh pravidel platných po roce 2020 pravděpodobně v polovině letošního roku.

Města z České republiky se mohou zapojit do programu International Urban Cooperation

9. února 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Města z členských zemí EU, která mají zájem o výměnu zkušeností v oblasti udržitelného městského rozvoje s jinými mimoevropskými městy, se mohou přihlásit do programu International Urban Cooperation. Cílem programu je posílit spolupráci mezi evropskými městy a městy v Latinské Americe, Karibiku, Severní Ameriky a Asie.

V ŽENEVĚ BYLA PŘIJATA DEKLARACE O UDRŽITELNÉM BYDLENÍ A ROZVOJI MĚST

9. listopadu 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

09.11.2017: Ministři zemí států Evropské hospodářské komise (EHK) OSN ve čtvrtek 9. listopadu schválili Ženevskou deklaraci o udržitelném bydlení a rozvoji měst. Přijetí deklarace proběhlo v rámci 78. zasedání Výboru pro bydlení a management pozemků EHK OSN v Ženevě. Za Českou republiku se ho účastnila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY ČR PROJEDNALA ČERPÁNÍ I BUDOUCNOST EVROPSKÝCH FONDŮ

18. září 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

na Úřadu vlády sekonalo 139. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Jednání se účastnila také ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která informovala o čerpání prostředků z fondů EU a o budoucím programovém období.

Síť FADN jako jediný harmonizovaný zdroj mikroekonomických dat zemědělských podniků v EU

14. června 2017

Michael Jettmar

Od roku 1965 jsou ve státech EU každoročně prováděna šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků na základě jednotné metodiky. Toto šetření v ČR každoročně provádí Kontaktní pracoviště FADN, které je součástí Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Výsledný soubor dat zemědělských podniků je vždy koncem roku předán na příslušné pracoviště v Bruselu. Oficiálním výsledkem šetření FADN je Standardní výstup, který je široce využíván jak odborníky v EK, tak odbornou veřejností v ČR.

Role místní samosprávy v rámci českého předsednictví v Radě Evropy

6. června 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Již podruhé v historii ČR převzala dne 19. května 2017 předsednictví ve Výboru ministrů Rady Evropy, v mezinárodní organizaci, která již od svého vzniku v roce 1949 výrazně podporuje hodnoty a principy svobodné společnosti. ČR přebírá do 15. listopadu 2017 zodpovědnost za směřování a aktivity Rady Evropy, organizuje konference a semináře, je hlavním činitelem při řešení aktuálních politických otázek v mandátu této instituce a zajišťuje doprovodný kulturní program, kterým se daná země po dobu předsednictví prezentuje ve Štrasburku, sídle Rady Evropy. Předsednictví ČR se týká všech úrovní instituce včetně Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy.

Ministerstvo zemědělství jako první ve státní správě zveřejnilo plán zakázek malého rozsahu

12. dubna 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Ministerstvo zemědělství (MZe) v rámci jím nastaveného trendu transparentního, nediskriminačního a ekonomicky výhodnějšího zadávání veřejných zakázek zveřejňuje seznam plánovaných veřejných zakázek malého rozsahu na celý rok 2017, a to na webu MZe

Ministr Jurečka: Jsem rád, že iniciativy Ministerstva zemědělství se po dvou letech chopili lídři Visegrádské skupiny

27. února 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka uvítal nadcházející mimořádné jednání premiérů skupiny Visegrádské skupiny (V4) v Polsku. Těší ho, že díky dvouletému úsilí pracovníků Ministerstva zemědělství se tohoto problému chopili i další lídři (V4).

Ministři životního prostředí EU v Bruselu jednali o obchodování s emisemi, oběhovém hospodářství a ekoznačce EU

23. prosince 2016

Ministři životního prostředí evropské osmadvacítky dnes jednali o revizi evropského systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), ochraně lidského zdraví a životního prostředí před nebezpečnými chemickými látkami nebo oběhovém hospodářství. Na jednání, kde Českou republiku zastupoval náměstek ministra Vladislav Smrž, se rovněž diskutovalo o hodnocení REFIT 1 pro nařízení k ekoznačce EU, jehož výsledky by měla zveřejnit Evropská komise

Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení

7. prosince 2016

Projekt Spolku pro obnovu venkova ČR, podpořený z OP Zaměstnanost (prioritní osy 03.4 Efektivní veřejná
správa) se zaměřuje na posílení strategického řízení venkovských obcí. Při řešení projektu bude kladen důraz
na participaci obyvatel, na prohloubení duchovního a společenského života na venkově a na podporu
hodnot a dědictví venkova. V obcích zapojených do projektu budou zpracovány programy rozvoje obce
(PRO). PRO budou zpracovány dle metodiky MMR vzniklé v minulém plánovacím období EU. Proces tvorby i struktura PRO budou inovovány, aby lépe reflektovaly specifická témata rozvoje venkova.

ZASEDALA POSLEDNÍ LETOŠNÍ RADA PRO EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY

5. prosince 2016

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

5.12.2016: Dnes proběhlo v tomto roce poslední pravidelné jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) za účasti premiéra Bohuslava Sobotky a dalších ministrů. Jednání vedla výkonná místopředsedkyně Rady Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj. Členové Rady projednali aktuální otázky spojené s čerpáním fondů EU.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS