Seznam rubrik Venkov a Evropská unie

Úvodní konference projektu DREAM ROAD

6. ledna 2021

Michael Jettmar

Více než 60 účastníků přilákala 2. prosince 2020 zahajovací online konference zaměřená na seznámení veřejnosti s projektem DREAM ROAD. Akce připravila půdu pro 30 měsíců intenzivní spolupráce v oblasti posílení postavení Romů v celém Podunají.

IROP využije peníze z REACT-EU

14. října 2020

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Vláda dnes schválila využití finančních prostředků REACT-EU pro Integrovaný regionální operační program 2014-2020. Podpora bude směřovat do zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, výstavby domovů pro seniory a další.

Ministr Toman: Základní kostra návrhu ústavního zákona na ochranu vody je hotová, chci ji co nejdříve projednat s jednotlivými poslaneckými kluby

13. ledna 2020

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství s odborníky zpracovalo návrh ústavního zákona na ochranu vody, který bude po zapracování finálních připomínek předložen parlamentním frakcím k podání poslaneckého návrhu do legislativního procesu. Uvedl to ministr zemědělství Miroslav Toman na dnešním, již čtvrtém, setkání u kulatého stolu s právními experty, zástupci ministerstev, politických stran a odborníky na problematiku vody a ochrany životního prostředí. Na předchozím jednání je ministr požádal o zaslání připomínek k návrhu ústavního zákona.

Romové jako zdroj lidského kapitálu

16. srpna 2019

Jiří Pavlát

Logo: k článku Intererg RARE

Dne 16. května 2019 se v Parlamentu Autonomní oblasti Vojvodina v Novim Sadu v Srbsku uskutečnila závěrečná konference projektu „Změna jednání, změna přístupů: Romové jako zdroj lidského kapitálu“ (zkr. RARE). Na konferenci byly partnerskými institucemi a organizacemi z Maďarska, České republiky, Slovenska, Rumunska, Srbska a Bulharska prezentovány zkušenosti z práce s cílovou skupinou a rovněž výsledky celého projektu.

MMR se připravuje na efektivnější využívání unijní programů a úvěrů a záruk z fondů EU

26. června 2019

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ve středu 26. června se v Praze sešla Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) na pracovní úrovni. Na programu jednání byla aktualizace a rozšíření dokumentu Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 (NKR), současný stav čerpání fondů EU a další aktuální témata.

Předsednictví ČR ve skupině V4: Prioritou je odstranění dvojí kvality potravin

9. května 2019

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Zamezení rozdílné kvality potravin na různých trzích, nová Společná zemědělská politika a ochrana lesů budou prioritami Ministerstva zemědělství (MZe) v rámci českého předsednictví Visegrádské skupině. Česká republika se jej na jeden rok ujme 1. července. Priority předsednictví představila dnes česká delegace na rozšířeném zasedání zemí Visegrádské skupiny ve Staré Lesné na Slovensku.

Ministr Toman na mezinárodním veletrhu SIA v Paříži: Zemědělství čelí výzvám, spolupráce mezi státy EU je nutností

22. února 2019

Michael Jettmar

Tisková zpráva – Bilaterální jednání o spolupráci s francouzským ministrem zemědělství a potravinářství Didierem Guillaumem a seminar ministru na téma Vyhlídky mladých na venkově. Takový je program dnes zahájených pracovních jednání ministra Miroslava Tomana v předvečer mezinárodního zemědělského veletrhu SIA v Paříž

Proces hodnocení rizik v potravinovém řetězci bude vůči veřejnosti otevřenější

14. února 2019

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Vědci a občané budou mít přístup ke klíčovým informacím ohledně bezpečnosti produktů, které posuzuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), již na začátku hodnocení rizik. Zajišťuje to nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti systému hodnocení rizik v Evropské unii, na jehož konečném znění se tento týden shodly Evropský parlament a Rada.

6. Kulatý stůl se zaměřil na přípravu operačních programů období 2021-2027

13. února 2019

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Přes 180 odborníků na evropské fondy se dnes (13.2.) již po šesté sešlo na jednání u kulatého stolu organizovaném Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Tématem jednání byl posun vyjednávání a přípravy programového období 2021-2027, a to hlavně s ohledem na započetí detailní přípravy budoucích operačních programů a Dohody o partnerství.

Jak zaměstnávají romskou menšinu na jihu Maďarska

1. ledna 2019

Jiří Pavlát

Foto k článku Jak zaměstnávají romskou menšinu na jihu Maďarska

Zástupce Venkovských novin měl možnost navštívit pilotní projekt zaměstnávání Romské menšiny, který je realizován ve městě Pécs v jihozápadní části Maďarska. Návštěva pilotního projektu v Pécsi se uskutečnila v rámci projektu „Změna jednání, změna přístupů: Romové jako zdroj lidského kapitálu“ (zkr. RARE) realizovaného z Programu nadnárodní spolupráce INTERREG DANUBE společně s pracovníky (českého projektového partnera) Ústavu sociálních inovací, o.p.s.

MMR díky IROP poskytne vzdělávacím institucím přes 450 milionů korun

11. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), vyhlásilo výzvu na podporu infrastruktury v oblasti speciálního vzdělávání sloužící k začlenění jeho žáků do hlavního vzdělávacího proudu. Pro žadatele je z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) připraveno celkem 456 milionů korun.

Klára Dostálová jednala s komisařkou pro regionální politiku

6. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová se dnes v Praze setkala s komisařskou Corinou Crețu, která má v rámci Evropské komise na starost rozvoj regionů a související politiku soudržnosti. Hlavními tématy jednání byl aktuální vývoj čerpání EU dotací a příprava programového období 2021-2027.

Klára Dostálová jednala s ministry o současném čerpání i budoucnosti fondů EU

5. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na včerejším jednání Vlády ČR představila současný stav čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů. Následně ministři s premiérem projednali a schválili pozici ČR k návrhům legislativy pro tyto fondy na období 2021-2027.

Do programu RE:START se ještě více zapojí kraje

4. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

V programu RE:START, který se snaží napomoci nejvíce postiženým krajům naší republiky, byly do dnešního dne spuštěny akce za více než jedenáct miliard korun. Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj tak mohou získat dotace například na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů, na vysokoškolské vzdělávání či na revitalizaci Krušných hor. Zhruba pět miliard korun bylo zatím uvolněno i na rozvoj dopravní infrastruktury.

Kde peníze z fondů EU pomáhají? Přijďte se přesvědčit na vlastní oči

3. září 2018

Michael Jettmar

Během září proběhne napříč Českou republikou sedm dnů otevřených dveří u příjemců podpory z evropských fondů. Návštěvníci se mimo otevření běžně nepřístupných provozů mohou těšit na celou řadu aktivit, včetně soutěží pro děti i dospělé, přednášek nebo fotokoutku.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS