Seznam rubrik Sociální politika

V Kraji Vysočina sídlí přes 6 700 nestátních neziskových organizací

9. ledna 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku Vysočina

Za rok a půl vzrostl počet nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) sídlících v Kraji Vysočina o bezmála 150. Zatímco v polovině roku 2015 Český statistický úřad evidoval 6590 NNO, ke konci minulého roku podle statistiků sídlilo na Vysočině 6737 NNO. „Jedná se o organizace, které mají sídlo v Kraji Vysočina, ale měli bychom brát v potaz, že na Vysočině působí také další organizace, které mohou sídlit za hranicemi našeho kraje,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a nestátních neziskových organizací Pavel Franěk s tím, že nejčastěji zastoupenou právní formou je spolek, kterých na Vysočině sídlí více než 3 800.

VÝZVA MPSV

6. ledna 2017

Michael Jettmar

V PROGRAMU ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016 - 2020

Obce a ÚP ČR více spolupracují na snižování nezaměstnanosti

2. ledna 2017

Michael Jettmar

Uchazeče o zaměstnání, kteří nemohou dlouhodobě nalézt zaměstnání, budou obce při nástupu na veřejně prospěšné práce (VPP) moci od ledna 2017 lépe ohodnotit.

Síť sociálních služeb potřebuje i venkov

29. prosince 2016

Písek - Plán rozvoje sociálních služeb pro příští rok nejen pro město Písek, ale také pro všechny obce, které jsou v jeho rozšířené působnosti, schválilo zastupitelstvo na zasedání v závěru září.

NOVÝM HEJTMANEM HRADECKÉHO KRAJE JE JIŘÍ ŠTĚPÁN

16. listopadu 2016

Novým hejtmanem Královéhradeckého kraje zastupitelé na dnešním ustavujícím zasedání zvolili proděkana Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Jiřího Štěpána (ČSSD). Štěpán v čele kraje nahradí sociálního demokrata Lubomíra France. V hradeckém kraji se na vytvoření koalice dohodli zástupci ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, Starostové a Východočeši a TOP 09. Koalice má v zastupitelstvu 24 mandátů z 45, v opozici skončily v kraji vítězné hnutí ANO a další subjekty.

MAPOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH POTŘEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

14. října 2016

Logo:  k článku MZP

10.10.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj a Agentura pro sociální začleňování připravily pro aktéry v území dotazníkové šetření zjišťující rozvojové potřeby v sociální oblasti.

Den zdraví v Sázavě ukázal lidem důležitost prevence

14. října 2016

Logo:  k článku Posazavi

Ukázat lidem, jak je pro zdraví důležitá prevence, bylo cílem Dne zdraví, který se uskutečnil 11. října v Sázavě na Benešovsku. Zájemci mohli v rámci něj absolvovat řadu vyšetření, například krku a hlavy, cukru v krvi nebo určení krevní skupiny, dověděli se zásady první pomoci či pravidla bezpečného chování v silničním provozu. Mohli také ochutnat výrobky regionálních producentů. Akci navštívilo několik stovek lidí, včetně dětí a mládeže.

ZÁSTUPCI SOCR ČR SE SETKALI V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ U KULATÉHO STOLU S ODBORY

11. října 2016

V úterý 4. 10. 2016 se uskutečnilo diskusní setkání u kulatého v Poslanecké sněmovně, kterého se zúčastnili zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) v čele s prezidentkou Martou Novákovou a zástupci Odborového svazu pracovníků obchodu (OSPO) v čele s předsedkyní Renátou Buriánovou.

Kde vzít peníze na vyšší platy zaměstnanců měst a obcí? Nejen v této souvislosti samosprávy požadují změnu Ústavy

10. října 2016

Logo:  k článku SMO

Zaměstnancům veřejné správy, tedy i měst a obcí, se mají od letošního listopadu zvýšit o 4 % platové tarify. V září o tom rozhodla vláda. Nevzala však v potaz, co to způsobí v rozpočtech samospráv. Čerpání finančních prostředků v roce 2016 mají totiž města a obce dávno naplánované a budou tak mít problém, kde peníze na vyšší mzdy pracovníků vzít.

Kraj zahájil stavbu nového pavilonu Domova důchodců v Proseči u Pošné

2. září 2014

Jitka Svatošová

Foto k článku Kraj zahájil stavbu nového pavilonu Domova důchodců v Proseči u Pošné

Nový pavilon určený především pro spoluobčany s Alzheimerovou chorobou staví Kraj Vysočina v areálu Domova důchodců v Proseči u Pošné. Přízemní stavba s kapacitou 18 nových pokojů s celkem 33 lůžky bude hotová koncem listopadu 2015 a Kraj Vysočina za ni zaplatí ze svého rozpočtu téměř 83 miliónů korun.

Podpora plánování rozvoje sociálních služeb formou založení odborných partnerství v Plzeňském kraji

14. listopadu 2013

tiskový servis CpKP

Foto k článku Podpora plánování rozvoje sociálních služeb formou založení odborných partnerství v Plzeňském kraji

V rámci projektu Podpora odborných partnerství realizovaného Centrem pro komunitní práci západní Čechy a financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, proběhl závěrečný workshop, který se konal 31. 10. 2013 v prostorách občanského sdružení TOTEM – regionálního dobrovolnického centra v Plzni.

Podpora plánování rozvoje sociálních služeb formou založení odborných partnerství

24. června 2013

tiskový servis CpKP

Foto k článku Podpora plánování rozvoje sociálních služeb formou založení odborných partnerství

V Plzeňském kraji se realizuje projekt zaměřený na řešení potřeb seniorů a pečujících osob. Projekt usiluje o hledání nadregionálního řešení zajištění určitých typů sociálních služeb a to formou vzniku partnerských koalic mezi poskytovateli, zadavateli a dalšími zúčastněnými subjekty.

Poskytovatelé sociálních služeb Plzeňského a Jihočeského kraje společně diskutovali

28. února 2013

Daniel Leon

V samotném závěru února, přesněji 26. 2. 2013, se v zasedacím sále Krajského úřadu Plzeňského kraje sešli zástupci poskytovatelů sociálních služeb z Plzeňského a Jihočeského kraje, aby společně diskutovali na konferenci „Standardy kvality sociálních služeb v praxi“.

Konference Strategické plánování sociálních služeb v praxi

25. ledna 2013

Daniel Leon

Foto k článku Konference Strategické plánování sociálních služeb v praxi

Konference zaměřená na prezentaci praktických zkušeností s naplňováním standardů kvality sociálních služeb a na přínosy strategického plánování pro poskytovatele sociálních služeb proběhne dne 26. února 2012, od 10:15 v sále zastupitelstva Krajského úřadu Plzeňského kraje. Konferenci pořádá Centrum pro komunitní práci a budou na ní prezentovány závěry z celoročních konzultací týkajících se standardů kvality a strategického plánování, které byly poskytovány bezmála třiceti poskytovatelům sociálních služeb z Plzeňského a Jihočeského kraje.

Individuální vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb

8. ledna 2013

Daniel Leon

Foto k článku Individuální vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb

Na 26.2.2013 je plánována realizace konference, která v podstatě ukončí realizaci projektu zaměřeného na vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb ve standardech kvality a strategickém plánování.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS