Seznam rubrik Sociální politika

Samosprávy mohou konečně ovlivnit vyplácení doplatků na bydlení, a předcházet tak obchodu s chudobou i rozšiřování vyloučených lokalit Porušování veře

25. ledna 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku SMO

Samosprávy mohou konečně ovlivnit vyplácení doplatků na bydlení, a předcházet tak obchodu s chudobou i rozšiřování vyloučených lokalit
Porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy působící na děti a výskyt lidí pod vlivem návykových látek. To jsou důvody, proč obec či město může navrhnout vyhlášení tzv. bezdoplatkové zóny. Nevyplácet doplatek na bydlení nově příchozím na určité území navrhlo nebo toto opatření podle novely zákona o hmotné nouzi z června 2017 zvažuje zavést kolem pěti desítek měst a obcí v České republice.

MMR: MILIARDA KORUN PRO NÍZKOÚROČENÉ ÚVĚRY NA BYDLENÍ

6. prosince 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

06.12.2017: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj dnes doporučil Poslanecké sněmovně k přijetí návrh rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Jen na nízkoúročené úvěry na bydlení je vyčleněna miliarda korun. Celkové výdaje SFRB budou v příštím roce činit 2,17 miliardy korun.

DVĚ MILIARDY SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM A KOMUNITNÍM CENTRŮM

15. listopadu 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

01.11.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), uzavřelo hodnocení výzev na podporu komunitních center a právě finišuje s hodnocením výzev na podporu infrastruktury sociálních služeb. Celkem jsou pro žadatele připraveny dvě miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dotace získá více než 150 projektů infrastruktury sociálních služeb a 53 projektů komunitních center, které vytvářejí zázemí pro téměř 300 sociálních služeb.

Víc než tři miliardy korun na sociální služby chybí v návrhu rozpočtu na příští rok. Zástupci samospráv a tripartity žádají poslance o změnu

15. listopadu 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku SMO

I když vláda před časem rozhodla o zvýšení platových tarifů zaměstnanců v sociálních službách, v návrhu státního rozpočtu na příští rok se to vůbec nepromítlo. Na danou oblast má jít 11,6 mld. Kč, potřeba však je 14,9 mld. Kč. Města, obce, kraje, zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců tak upozorňují, že bez potřebných peněz není možné danou oblast stabilizovat. Apelují tak dopisem na novou Poslaneckou sněmovnu, aby zabránila personálnímu kolapsu v sociálních službách a návrh rozpočtu na rok 2018 změnila.

Výsledky Velkého sociálně zdravotního dotazníku

25. srpna 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku SMO

Na jaře roku 2016 jsme se s ohledem na informační nouzi a nedostatek dat v sociálně zdravotní oblasti rozhodli získat konkrétní informace o nedostatku lékařů, lékáren, sociálních pracovníků, připravenosti obcí na sociální bydlení, aktivitě v oblasti seniorských témat, problematice veřejného opatrovnictví, spolupráce s Úřadem práce a zájmu o studium. Iniciátory tohoto dotazníku byl Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce ČR a Česká lékárnická komora. Zpracovatelem byl Svaz měst a obcí ČR.

Seminář k výzvě č. 2 OPZ na sociální služby

6. června 2017

Michael Jettmar

Místní akční skupina Boskovicko PLUS vyhlásila druhou výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Tentokrát je zaměřena na sociální služby a sociální začleňování. Potenciální žadatelé byli pozváni na seminář, který se uskutečnil v pondělí 5. 6. 2017 od 13 hodin na Městském úřadě v Boskovicích.

EURODOTACE: FATÁLNÍ JSOU STARÉ A ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE

21. dubna 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

V Lidových novinách píše redaktor Martin Shabu v článku pod titulkem "Eurodotace: Česko fatálně zaostává" o problémech jednotlivých resortů s čerpáním evropských fondů. Bohužel, tato jinak chvályhodná aktivita je znehodnocena použitím nesprávných, zastaralých a zavádějících informací. Martin Shabu se odvolává na informace z konce února tohoto roku. Kdyby ale MMR požádal nyní, dostal by informace aktuální, které řadu jeho zjištění mění. I tak ale starší publikovaná data chybně interpretuje. Například jednoznačně nejhorším programem z hlediska čerpání je hlavní město Praha, nikoli v Lidových novinách uváděné operační programy ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva dopravy a ministerstva průmyslu a obchodu.

Jak funguje Sociální fond ORP Votice?

19. dubna 2017

Michael Jettmar

Financování systému sociálních služeb od roku 2017 na území ORP řeší tzv. Sociální fond Voticka. Jeho podstatou je participace jednotlivých obcí na financování činnosti poskytovatelů sociálních služeb. V rámci administrativy kanceláře Mikroregionu Voticko byla ve spolupráci s úředníky sociálního odboru MěÚ Votice stanovena tzv. minimální síť sociálních služeb, do které byli zařazeni certifikovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří dlouhodobě na území mikroregionu působí.

Poslanci rozhodnou, jestli veřejnosti seberou možnost spolurozhodovat o podobě měst, obcí a krajiny

11. dubna 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku Arnika

Už v průběhu minulých týdnů vyšlo najevo, že v nepřehledných vrstvách tisků Poslanecké sněmovny leží pozměňovací návrh novely stavebního zákona, který vzešel z tvořivých rukou (a snad i hlavy) poslance Jaroslava Foldyny (ČSSD). Nenápadný soubor změn by v případě schválení prakticky znemožnil spolkům a tak i veřejnosti vstupovat do stavebních řízení a ovlivňovat budoucí tvář svého okolí.

Ministerstvo vnitra ocenilo prevenci: Královéhradecký kraj bral stříbro

23. února 2017

Michael Jettmar

Prevence trestné činnosti páchané na seniorech byla tématem Evropské ceny prevence kriminality (ECPA) pro rok 2016. Tato soutěž každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt v oblasti prevence kriminality. Česká republika se soutěže účastní od roku 2005. Zástupcům nejlepších preventivních projektů národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2016 slavnostně předal ceny první náměstek ministra vnitra Jiří Nováček.

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo seznam organizací, kterým mohou obchody darovat vyřazené potraviny

8. února 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku Mze

Tisková zpráva – Obchodníci, kteří chtějí vyřazené, avšak bezpečné potraviny darovat na charitativní účely, mají nově k dispozici seznam oprávněných příjemců těchto potravin. Na seznamu je nyní 56 neziskových organizací z celé republiky, další se mohou přihlásit.

Obce se opět stanou organizátory veřejné služby. Jak na to?

6. února 2017

Michael Jettmar

SMS ČR sklízí první plody nedávno uzavřeného memoranda o spolupráci s Úřadem práce ČR. Zaváděnou novinkou je pro obce veřejná služba, o níž jsme jednali 24. ledna. Nyní přinášíme podrobnosti.

VÍCE NEŽ ČTYŘIKRÁT VĚTŠÍ ZÁJEM O PODPORU SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ V OBLASTECH SE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝMI LOKALITAMI

3. února 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

03.02.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo příjem žádostí ve výzvách Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na podporu projektů zaměřených na vybudování, rozšíření a vybavení sociálních podniků. Byl zaznamenán více než čtyřnásobně větší zájem o projekty z území obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenými lokalitami, než představuje alokovaná částka.

Sociální podnikání má být pro obce příležitostí, ne přítěží

17. ledna 2017

Michael Jettmar

Sociální podnik může být ideální příležitostí, jak dát pracovní příležitost sociálně znevýhodněným občanům. Stále však chybí klíčový zákon. V jaké fázi se nyní nalézáme a jaké jsou pozice SMS ČR?

Krajská rada seniorů Olomouckého kraje otevře Konzultační středisko Virtuální Univerzity třetího věku

12. ledna 2017

Michael Jettmar

Tématu lidského zdraví se budou od února 2017 věnovat posluchači z řad seniorů, kteří se přihlásí ke studiu v rámci Virtuální Univerzity třetího věku. Její Konzultační středisko vzniklo přímo v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS