Seznam rubrik Sociální politika

Podporu potravinovým bankám jsme letos zvýšili o téměř 12 milionů na 75 milionů korun

18. května 2020

Michael Jettmar

Logo:  k článku Mze

Tisková zpráva – Téměř 75 miliony korun podpoří Ministerstvo zemědělství (MZe) v letošním roce potravinové banky. Dotační program, jehož původní částku 63 milionů navýšilo MZe o 11,7 milionu korun, půjde na pomoc jejich činnosti. Ročně potravinové banky zachrání zhruba 5 tisíc tun potravin.

Blíží se termín podání oznámení o majetku

28. června 2019

Michael Jettmar

představitele obcí na tuto povinnost upozorňuje; zároveň však dlouhodobě kritizuje skutečnost, že tuto povinnost zákon ukládá i komunálním, často neuvolněným politikům, a že aktuální znění zákona umožňuje prohlížení těchto údajů komukoliv.

Sociální podnikání v praxi

12. března 2019

Jiří Pavlát

Foto k článku Sociální podnikání v praxi

Zástupce Venkovských novin měl možnost zúčastnit se představení pilotních aktivit projektu SENTINEL v Ostravském Ateliéru Hamaka. Projekt SENTINEL je financován z programu Interreg Central Europe a zaměřuje se na podporu a rozvoj sociálního podnikání.

Konzultační dny MMR k problematice bydlení v letošním roce

31. ledna 2019

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj na základě dosavadních zkušeností nadále pořádá bezplatné konzultační dny zaměřené na metodicko-poradenskou činnost, a to zejména pro obce jako vlastníky bytového fondu, městské a krajské úřady, další organizace, orgány i občany a širokou veřejnost. Konzultační dny se průřezově
týkají problematiky bydlení, správy a provozu bytového fondu, včetně nájmu bytů a nebytových prostor, vlastnictví bytů a souvisejících právních otázek.

IROP hlásí velký zájem o výzvy na sociální bydlení

18. září 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), včera ukončilo příjem žádostí ve výzvách na sociální bydlení II., jejichž celková alokace činila rovné dvě miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). V žádostech je požadavek na celkovou sumu přesahující 3,4 miliardy korun.

Aktuálně k financování regionálního školství a garanci míst v MŠ

13. června 2018

Logo:  k článku SMO

Svaz měst a obcí ČR požaduje spuštění reformy financování regionálního školství v co nejkratším termínu a zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

ROMA ETHNIC MINORITY AND THE LABOUR MARKET: MAPPING DEFICIENCIES AND CHALLENGING BARRIERS

27. dubna 2018

Michael Jettmar

“Roma do not, and will not work” is perhaps the most wide-spread stereotype expressed in personal interviews among people from different regions and different walks of life. What the very same people providing categorical statements often do not realise is, that there is wide spread discrimination on the labour market and prejudices in place. There is sometimes missing elementary bus connection to even get from the segregated settlement to a nearby city. What is abundant is raising alienation often leading to resignation. Nevertheless, there is also significant share of Roma people who are finding job opportunities and benefit from the concentrated efforts of various stakeholders challenging the barriers and opening the space for inclusion.

ROMSKÁ ETNICKÁ MENŠINA A TRH PRÁCE: MAPOVÁNÍ NEDOSTATKŮ A NÁROČNÝCH BARIÉR

27. dubna 2018

Michael Jettmar

"Romové nepracují a nebudou pracovat" je možná nejrozšířenější stereotyp vyskytující se v osobních rozhovorech mezi lidmi z různých regionů a různých společenských vrstev. To, co si lidé, kteří často poskytují kategorická prohlášení neuvědomují, je, že na trhu práce je široce rozšířená diskriminace a předsudky.

NA PEČOVATELSKÉ BYTY A BEZBARIÉROVÉ DOMY MMR POSKYTNE 322 MILIONŮ KORUN

29. března 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

Více než 400 nových pečovatelských bytů a bytů v komunitním domě seniorů vznikne díky dotacím Ministerstva pro místní rozvoj, které na ně uvolnilo 244 milionů korun. Dalších 78 milionů poputuje na výstavbu výtahů a bezbariérových přístupů bytových domů. Celkově tak bylo mezi žadatele rozděleno 322 milionů korun.

SMS ČR vyzývá k rychlému spuštění reformy regionálního školství

22. března 2018

Michael Jettmar

Požadujeme zachování původně schváleného termínu účinnosti reformy regionálního školství, a to od 1. 9. 2018. Jde o tři roky pečlivě připravovaný kompromis.

MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ SE VE ZLÍNSKÉM KRAJI ZAJÍMALA O TRANSFORMACI PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI

12. března 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku Zlínský kraj

ZLÍNSKÝ KRAJ – Lokalitu Poschlá ve Vsetíně a Dětské centrum Zlín navštívila v pondělí 5. března během návštěvy české vlády ve Zlínském kraji v rámci svého osobního programu ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Doprovázela ji radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí, neziskový sektor a rodinnou politiku Michaela Blahová.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÍSKAJÍ Z IROP SKORO TŘI MILIARDY KORUN, VYJEDNAT CHCEME DALŠÍ PENÍZE

2. března 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

02.03.2018: Za téměř 2,9 miliardy korun bude díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, podpořeno 164 projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání ve školách. Právě byly totiž vyhodnoceny výzvy Infrastruktura základních škol a respektive Infrastruktura základních škol - Sociálně vyloučené lokality.
„Kvůli vysokému zájmu se nyní snažíme s Evropskou komisí vyjednat možnost navýšení jedné miliardy korun pro tyto výzvy, abychom mohli zafinancovat několik desítek dalších projektů v obou výzvách. Došlo totiž k obrovskému převisu registrovaných žádostí nad připravenou částku,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Šance pro dlouhodobě nezaměstnané v Jihomoravském kraji

28. února 2018

Michael Jettmar

Máte chuť pracovat, ale dlouhodobě se Vám nedaří získat pracovní uplatnění? Potřebujete pomoci (opětovně) nastartovat pracovní život? Chcete získat nové pracovní zkušenosti? Využijte možnosti zapojit se do projektu Ústavu sociálních inovací, o.p.s. a prostřednictvím podpory z Evropské unie získejte práci v místě Vašeho bydliště.

Ministr zemědělství Milek diskutoval se zástupci nevládních organizací a přizval je do pracovních skupin

16. února 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku Mze

Tisková zpráva – Společná zemědělská politika, Program rozvoje venkova, odškodnění za loňské sucho a Fond těžko pojistitelných rizik. To byla témata setkání ministra zemědělství Jiřího Milka s představiteli téměř desítky nevládních organizací u kulatého stolu.

Samosprávy mohou konečně ovlivnit vyplácení doplatků na bydlení, a předcházet tak obchodu s chudobou i rozšiřování vyloučených lokalit Porušování veře

25. ledna 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku SMO

Samosprávy mohou konečně ovlivnit vyplácení doplatků na bydlení, a předcházet tak obchodu s chudobou i rozšiřování vyloučených lokalit
Porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy působící na děti a výskyt lidí pod vlivem návykových látek. To jsou důvody, proč obec či město může navrhnout vyhlášení tzv. bezdoplatkové zóny. Nevyplácet doplatek na bydlení nově příchozím na určité území navrhlo nebo toto opatření podle novely zákona o hmotné nouzi z června 2017 zvažuje zavést kolem pěti desítek měst a obcí v České republice.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS