Seznam rubrik Sociální politika

Aktuálně k financování regionálního školství a garanci míst v MŠ

13. června 2018

Logo:  k článku SMO

Svaz měst a obcí ČR požaduje spuštění reformy financování regionálního školství v co nejkratším termínu a zrušení garance míst pro dvouleté děti v mateřských školách

ROMA ETHNIC MINORITY AND THE LABOUR MARKET: MAPPING DEFICIENCIES AND CHALLENGING BARRIERS

27. dubna 2018

Michael Jettmar

“Roma do not, and will not work” is perhaps the most wide-spread stereotype expressed in personal interviews among people from different regions and different walks of life. What the very same people providing categorical statements often do not realise is, that there is wide spread discrimination on the labour market and prejudices in place. There is sometimes missing elementary bus connection to even get from the segregated settlement to a nearby city. What is abundant is raising alienation often leading to resignation. Nevertheless, there is also significant share of Roma people who are finding job opportunities and benefit from the concentrated efforts of various stakeholders challenging the barriers and opening the space for inclusion.

ROMSKÁ ETNICKÁ MENŠINA A TRH PRÁCE: MAPOVÁNÍ NEDOSTATKŮ A NÁROČNÝCH BARIÉR

27. dubna 2018

Michael Jettmar

"Romové nepracují a nebudou pracovat" je možná nejrozšířenější stereotyp vyskytující se v osobních rozhovorech mezi lidmi z různých regionů a různých společenských vrstev. To, co si lidé, kteří často poskytují kategorická prohlášení neuvědomují, je, že na trhu práce je široce rozšířená diskriminace a předsudky.

NA PEČOVATELSKÉ BYTY A BEZBARIÉROVÉ DOMY MMR POSKYTNE 322 MILIONŮ KORUN

29. března 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

Více než 400 nových pečovatelských bytů a bytů v komunitním domě seniorů vznikne díky dotacím Ministerstva pro místní rozvoj, které na ně uvolnilo 244 milionů korun. Dalších 78 milionů poputuje na výstavbu výtahů a bezbariérových přístupů bytových domů. Celkově tak bylo mezi žadatele rozděleno 322 milionů korun.

SMS ČR vyzývá k rychlému spuštění reformy regionálního školství

22. března 2018

Michael Jettmar

Požadujeme zachování původně schváleného termínu účinnosti reformy regionálního školství, a to od 1. 9. 2018. Jde o tři roky pečlivě připravovaný kompromis.

MINISTRYNĚ PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ SE VE ZLÍNSKÉM KRAJI ZAJÍMALA O TRANSFORMACI PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI

12. března 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku Zlínský kraj

ZLÍNSKÝ KRAJ – Lokalitu Poschlá ve Vsetíně a Dětské centrum Zlín navštívila v pondělí 5. března během návštěvy české vlády ve Zlínském kraji v rámci svého osobního programu ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Doprovázela ji radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí, neziskový sektor a rodinnou politiku Michaela Blahová.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÍSKAJÍ Z IROP SKORO TŘI MILIARDY KORUN, VYJEDNAT CHCEME DALŠÍ PENÍZE

2. března 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

02.03.2018: Za téměř 2,9 miliardy korun bude díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, podpořeno 164 projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání ve školách. Právě byly totiž vyhodnoceny výzvy Infrastruktura základních škol a respektive Infrastruktura základních škol - Sociálně vyloučené lokality.
„Kvůli vysokému zájmu se nyní snažíme s Evropskou komisí vyjednat možnost navýšení jedné miliardy korun pro tyto výzvy, abychom mohli zafinancovat několik desítek dalších projektů v obou výzvách. Došlo totiž k obrovskému převisu registrovaných žádostí nad připravenou částku,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Šance pro dlouhodobě nezaměstnané v Jihomoravském kraji

28. února 2018

Michael Jettmar

Máte chuť pracovat, ale dlouhodobě se Vám nedaří získat pracovní uplatnění? Potřebujete pomoci (opětovně) nastartovat pracovní život? Chcete získat nové pracovní zkušenosti? Využijte možnosti zapojit se do projektu Ústavu sociálních inovací, o.p.s. a prostřednictvím podpory z Evropské unie získejte práci v místě Vašeho bydliště.

Ministr zemědělství Milek diskutoval se zástupci nevládních organizací a přizval je do pracovních skupin

16. února 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku Mze

Tisková zpráva – Společná zemědělská politika, Program rozvoje venkova, odškodnění za loňské sucho a Fond těžko pojistitelných rizik. To byla témata setkání ministra zemědělství Jiřího Milka s představiteli téměř desítky nevládních organizací u kulatého stolu.

Samosprávy mohou konečně ovlivnit vyplácení doplatků na bydlení, a předcházet tak obchodu s chudobou i rozšiřování vyloučených lokalit Porušování veře

25. ledna 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku SMO

Samosprávy mohou konečně ovlivnit vyplácení doplatků na bydlení, a předcházet tak obchodu s chudobou i rozšiřování vyloučených lokalit
Porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy působící na děti a výskyt lidí pod vlivem návykových látek. To jsou důvody, proč obec či město může navrhnout vyhlášení tzv. bezdoplatkové zóny. Nevyplácet doplatek na bydlení nově příchozím na určité území navrhlo nebo toto opatření podle novely zákona o hmotné nouzi z června 2017 zvažuje zavést kolem pěti desítek měst a obcí v České republice.

MMR: MILIARDA KORUN PRO NÍZKOÚROČENÉ ÚVĚRY NA BYDLENÍ

6. prosince 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

06.12.2017: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj dnes doporučil Poslanecké sněmovně k přijetí návrh rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Jen na nízkoúročené úvěry na bydlení je vyčleněna miliarda korun. Celkové výdaje SFRB budou v příštím roce činit 2,17 miliardy korun.

Víc než tři miliardy korun na sociální služby chybí v návrhu rozpočtu na příští rok. Zástupci samospráv a tripartity žádají poslance o změnu

15. listopadu 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku SMO

I když vláda před časem rozhodla o zvýšení platových tarifů zaměstnanců v sociálních službách, v návrhu státního rozpočtu na příští rok se to vůbec nepromítlo. Na danou oblast má jít 11,6 mld. Kč, potřeba však je 14,9 mld. Kč. Města, obce, kraje, zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců tak upozorňují, že bez potřebných peněz není možné danou oblast stabilizovat. Apelují tak dopisem na novou Poslaneckou sněmovnu, aby zabránila personálnímu kolapsu v sociálních službách a návrh rozpočtu na rok 2018 změnila.

DVĚ MILIARDY SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM A KOMUNITNÍM CENTRŮM

15. listopadu 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

01.11.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), uzavřelo hodnocení výzev na podporu komunitních center a právě finišuje s hodnocením výzev na podporu infrastruktury sociálních služeb. Celkem jsou pro žadatele připraveny dvě miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dotace získá více než 150 projektů infrastruktury sociálních služeb a 53 projektů komunitních center, které vytvářejí zázemí pro téměř 300 sociálních služeb.

Výsledky Velkého sociálně zdravotního dotazníku

25. srpna 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku SMO

Na jaře roku 2016 jsme se s ohledem na informační nouzi a nedostatek dat v sociálně zdravotní oblasti rozhodli získat konkrétní informace o nedostatku lékařů, lékáren, sociálních pracovníků, připravenosti obcí na sociální bydlení, aktivitě v oblasti seniorských témat, problematice veřejného opatrovnictví, spolupráce s Úřadem práce a zájmu o studium. Iniciátory tohoto dotazníku byl Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad práce ČR a Česká lékárnická komora. Zpracovatelem byl Svaz měst a obcí ČR.

Seminář k výzvě č. 2 OPZ na sociální služby

6. června 2017

Michael Jettmar

Místní akční skupina Boskovicko PLUS vyhlásila druhou výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Tentokrát je zaměřena na sociální služby a sociální začleňování. Potenciální žadatelé byli pozváni na seminář, který se uskutečnil v pondělí 5. 6. 2017 od 13 hodin na Městském úřadě v Boskovicích.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS