Seznam rubrik Dotace, granty, výzvy

SZIF přijímá žádosti na druhou etapu sucha 2018

16. ledna 2019

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – O kompenzaci škod za sucho 2018 projevili zemědělci obrovský zájem. Na podzim loňského roku probíhal příjem žádostí na krmné plodiny. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který žádosti administruje, jich přijal téměř 9,6 tisíce. Nyní startuje druhá etapa. Týká se tržních plodin, produkce v okrasných a ovocných školkách a sadebního materiálu lesních dřevin v lesních školkách.

IROP přichází s dobrou zprávou. Další peníze půjdou do zdravotnictví, školství a na ekologičtější dopravu

7. ledna 2019

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Přibližně 5,2 miliardy korun získá Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, díky přesunu peněz z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Přesun byl schválen na zasedání Monitorovacího výboru IROP jeho členy, nyní je třeba získat souhlas Evropské komise. Díky dodatečným finančním prostředkům tak budou podpořeny projekty, na které se v předchozích výzvách nedostalo.

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

4. ledna 2019

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil dotační Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019.
Priority Programu na rok 2019 jsou:

MMR zajistilo pro všechny dodavatele veřejných zakázek v České republice bezplatný přístup k technické normě o elektronické fakturaci

2. ledna 2019

Logo: k článku MMR

MMR ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci zajistilo koncem roku pro dodavatele veřejných zakázek bezplatný on-line přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017. Zajistilo tím řádné a včasné naplnění evropské směrnice o elektronické fakturaci.

MAS Posázaví má v 2. výzvě Programu rozvoje venkova k rozdělení 33,9 milionu Kč

22. prosince 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Místní akční skupina Posázaví dnes vyhlásila druhou výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (PRV) na období 2014–2020. Ve třech Fichích (oblastech podpory) je připraveno k rozdělení celkem 33,9 milionu korun. Žádosti o dotace se budou přijímat od 28. 12. 2018 do 31. ledna 2019. Zájemci mohou své záměry konzultovat osobně, telefonicky nebo mailem. Kontakt: Bohunka Zemanová, tel.: 723 881 081, e-mail zemanova@posazavi.com. MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů, které se chtějí ucházet o podporu v 2. výzvě PRV, a to v úterý 8. 1. 2019 od 14 hodin v Posázaví o.p.s. na Masarykově náměstí 1 v Benešově.

MMR: IROP splnil zásadní pravidlo pro čerpání evropských peněz

18. prosince 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, splnil na začátku prosince pravidlo n+3, které programům financovaných z evropských peněz stanovuje vyčerpat prostředky přidělené programu pro daný rok do tří let od doby přidělení, tedy do konce roku n+3. Limit čerpání pro IROP činí podle tohoto pravidla, které bylo letos aplikováno poprvé, 733 milionů EUR, v přepočtu přibližně 18,9 miliard korun. IROP tento limit na začátku prosince 2018 nejenom splnil, ale dokonce i překonal o 2,7 miliardy korun.

Na demolice budov a regeneraci brownfieldů poskytne ministerstvo pro místní rozvoj 500 milionů korun

15. prosince 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Obecní dům, klubovna pro spolky, hasičská zbrojnice, knihovna či park. Tyto objekty mohou vzniknout na místech, kde nyní stojí chátrající budovy, které není možné v současném stavu využít. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podávání žádostí o podporu na odstranění budov v sociálně vyloučených lokalitách a na regeneraci tzv. brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Celkem je připraveno 500 milionů korun.

MAS Posázaví vyhlásila tři výzvy k předkládání žádostí o dotace z IROP

28. listopadu 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Místní akční skupina (MAS) Posázaví vyhlásila tři výzvy k předkládání žádostí o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Je na ně alokováno dohromady 31 276 150 Kč. Žádosti budou přijímány od 28. listopadu do 31. prosince 2018 do 12.00 hodin.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje národní dotace na regionální rozvoj

22. listopadu 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Právě byly vyhlášeny národní dotace na podporu rozvoje obcí a měst. Kromě dotačních programů, jejichž důležitost prověřil čas, Ministerstvo pro místní rozvoj přichází i s mnoha novinkami. Obce do tisíce obyvatel mohou například nově žádat o příspěvky na dostupnost veřejných služeb. Připraveny jsou celkově dvě miliardy korun.

Evropská komise byla v Praze informována o stavu čerpání

20. listopadu 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

V Praze proběhlo 19.–20. listopadu Výroční setkání s Evropskou komisí k programovému období 2014–2020. Čeští zástupci na něm seznámili představitele relevantních ředitelství Evropské komise s průběhem čerpání za jednotlivé operační programy a byla probrána i další související témata.

Výzvy MMR Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

25. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. a výzvu č. 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II.

Zjednodušování administrativy fondů EU: Ohlédnutí za 5. Kulatým stolem MMR

24. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

V prostorách Ministerstva pro místní rozvoj se dne 22. října 2018 sešlo přes 130 odborníků na čerpání dotací z fondů EU. V rámci 5. Kulatého stolu k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 diskutovali o možnostech zjednodušování administrativní zátěže, které čelí žadatelé a příjemci dotací z evropských fondů.

Série seminářů poradí jak správně elektronicky komunikovat v zadávacím řízení

23. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj organizuje cyklus seminářů k elektronizaci veřejných zakázek. Série 13 akcí se uskuteční v průběhu října, listopadu a prosince 2018 ve všech krajských městech. Účast na semináři je zdarma.

STAROSTO PROJEKTUJ

16. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, milí návštěvníci,
nové webové stránky Vám chtějí ukázat návod a přidat doporučení a praktické rady, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných ve Vašich obcích.

Ministerstvo zemědělství dnes zveřejnilo Zásady pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018

11. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Pro kompenzaci ztrát způsobených zemědělcům suchem v letošním roce se použijí finanční prostředky, které zůstaly nevyplaceny za kompenzace škod způsobených jarními mrazy a suchem v roce 2017, což odpovídá částce zhruba 850 milionů korun.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS