Seznam rubrik Dotace, granty, výzvy

Na demolice budov a regeneraci brownfieldů poskytne ministerstvo pro místní rozvoj 500 milionů korun

15. prosince 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Obecní dům, klubovna pro spolky, hasičská zbrojnice, knihovna či park. Tyto objekty mohou vzniknout na místech, kde nyní stojí chátrající budovy, které není možné v současném stavu využít. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podávání žádostí o podporu na odstranění budov v sociálně vyloučených lokalitách a na regeneraci tzv. brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Celkem je připraveno 500 milionů korun.

MAS Posázaví vyhlásila tři výzvy k předkládání žádostí o dotace z IROP

28. listopadu 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Místní akční skupina (MAS) Posázaví vyhlásila tři výzvy k předkládání žádostí o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Je na ně alokováno dohromady 31 276 150 Kč. Žádosti budou přijímány od 28. listopadu do 31. prosince 2018 do 12.00 hodin.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje národní dotace na regionální rozvoj

22. listopadu 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Právě byly vyhlášeny národní dotace na podporu rozvoje obcí a měst. Kromě dotačních programů, jejichž důležitost prověřil čas, Ministerstvo pro místní rozvoj přichází i s mnoha novinkami. Obce do tisíce obyvatel mohou například nově žádat o příspěvky na dostupnost veřejných služeb. Připraveny jsou celkově dvě miliardy korun.

Evropská komise byla v Praze informována o stavu čerpání

20. listopadu 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

V Praze proběhlo 19.–20. listopadu Výroční setkání s Evropskou komisí k programovému období 2014–2020. Čeští zástupci na něm seznámili představitele relevantních ředitelství Evropské komise s průběhem čerpání za jednotlivé operační programy a byla probrána i další související témata.

Výzvy MMR Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

25. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. a výzvu č. 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II.

Zjednodušování administrativy fondů EU: Ohlédnutí za 5. Kulatým stolem MMR

24. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

V prostorách Ministerstva pro místní rozvoj se dne 22. října 2018 sešlo přes 130 odborníků na čerpání dotací z fondů EU. V rámci 5. Kulatého stolu k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 diskutovali o možnostech zjednodušování administrativní zátěže, které čelí žadatelé a příjemci dotací z evropských fondů.

Série seminářů poradí jak správně elektronicky komunikovat v zadávacím řízení

23. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj organizuje cyklus seminářů k elektronizaci veřejných zakázek. Série 13 akcí se uskuteční v průběhu října, listopadu a prosince 2018 ve všech krajských městech. Účast na semináři je zdarma.

STAROSTO PROJEKTUJ

16. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, milí návštěvníci,
nové webové stránky Vám chtějí ukázat návod a přidat doporučení a praktické rady, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných ve Vašich obcích.

Ministerstvo zemědělství dnes zveřejnilo Zásady pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018

11. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Pro kompenzaci ztrát způsobených zemědělcům suchem v letošním roce se použijí finanční prostředky, které zůstaly nevyplaceny za kompenzace škod způsobených jarními mrazy a suchem v roce 2017, což odpovídá částce zhruba 850 milionů korun.

MMR pořádá semináře pro žadatele o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2019

10. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

V jednacím sále Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, Pařížská ul. č. 4, Praha 1, se uskuteční v pátek 19. října 2018 od 10.00 hodin 1. seminář pro žadatele o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2019. Předpokládaná doba trvání je do 13.30 hodin. 2. seminář se stejnou náplní proběhne v pátek 26. 10. 2018 v Praze 1 na zatím přesně neurčeném místě.

Ministerstvo zemědělství spouští 7. kolo hlavního zemědělského programu. Mezi žadatele rozdělí 3 miliardy korun. Půjdou i na obnovu lesů

3. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Od 9. října startuje 7. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020, pro žadatele jsou připraveny 3 miliardy korun. Zájemci mohou začít žádat i o příspěvky v celkové výši 136 milionů korun ze 13. výzvy Operačního programu Rybářství 2014-2020.

MAS Posázaví rozděluje první dotace z OP Zaměstnanost a IROP

13. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Výběrová komise Místní akční skupiny (MAS) Posázaví vybrala první projekty k finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V případě OP Z, kde bylo alokováno 8,7 milionu Kč, doporučila dotaci pro projekty zaměřené na koordinaci sociální práce v mikroregionech CHOPOS a Voticko. V první výzvě IROP s alokací 27,9 milionu Kč doporučila podpořit všech sedm přihlášených projektů předškolních a školských zařízení, i když jejich celkové požadované náklady alokovanou částku přesahují – Výběrová komise navrhne Výkonnému výboru tuto částku navýšit.

MMR: IROP hlásí velký zájem o výzvy na sociální služby a sociální bydlení

23. srpna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), zaznamenalo nebývalý zájem o výzvy na sociální služby a sociální bydlení. Možnost jejich podávání končí sice až 29. listopadu 2018, respektive 18. září 2018, doporučujeme ale na nic nečekat. Žádosti budou v případě rovnosti bodů seřazeny podle data a času podání.

MMR: Dalších 16 milionů euro putuje na společné projekty ČR a Slovenska

20. srpna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

V Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika bylo schváleno dalších šestnáct projektů ve výši cca 16,1 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jsou určeny především ke zvýšení atraktivního kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Dosud tak bylo schváleno celkem 87 projektů ve výši 62,8 mil. EUR, což činí cca 70 % alokace.

Obec Stranný investuje do svého rozvoje i bez dotací, dokázala si na to ušetřit

27. července 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Nové multifunkční hřiště, opravený rybník nebo střecha hasičské zbrojnice, rozšířené veřejné osvětlení, nový plot u památníku padlých nebo přilby pro dobrovolné hasiče – to je jen malý výčet investic obce Stranný na Benešovsku v posledních čtyřech letech. Jejich náklady dohromady přesáhly pět milionů korun. Většinu z nich přitom obec hradila z vlastního rozpočtu, který se pohybuje kolem dvou milionů korun ročně. „Z toho dokážeme ještě ušetřit, hospodaříme s přebytkem a nejsme zadlužení,“ řekl starosta Karel Vojta.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS