Seznam rubrik Dotace, granty, výzvy

Revize výzvy IROP č. 86

22. března 2019

Michael Jettmar

dřívější uzavření průběžné výzvy
]ŘO IROP oznamuje dne 22. března 2019 revizi textu výzvy IROP č. 86 „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“.

MAS Posázaví rozdělí z Operačního programu Zaměstnanost další dva miliony

20. března 2019

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Místní akční skupina (MAS) Posázaví vyhlásila třetí výzvu k předkládání žádostí o dotace z Operačního programu Zaměstnanost (OP Z). Jsou na ni alokovány dva miliony korun. Oprávněnými žadateli mohou být osoby samostatně výdělečně činné a obchodní korporace. Žádosti o podporu budou přijímány do 31. května 2019 do 12:00.

Na Šumavě vzniknou nové cesty, cyklotrasy, rozhledny i vyhlídky. MŽP posoudilo v rámci procesu EIA 38 nových záměrů

27. února 2019

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Na Šumavě vzniknou nové cesty, cyklotrasy, rozhledny i vyhlídky. MŽP posoudilo v rámci procesu EIA 38 nových záměrů
Ministerstvo životního prostředí dnes vydalo stanovisko k vlivům na životní prostředí (EIA), přírodu a zdraví lidí k 38 novým záměrům, které chce realizovat v následujících letech Správa Národního parku Šumava nebo obce na území našeho největšího národního parku. Záměry předložila po dohodě za všechny obce i národní park do procesu posuzování EIA Správa Národního parku Šumava.

Česká republika je úspěšná v plnění pravidla n+3 také u programů přeshraniční spolupráce

22. ledna 2019

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

U všech programů přeshraniční spolupráce se ke konci roku 2018 podařilo splnit pravidlo „n+3“, tedy proplacení a certifikování dostatečného objemu finančních prostředků přidělených na roky 2014 a 2015. V případě česko-polské, sasko-české a bavorsko-české přeshraniční spolupráce se toto pravidlo podařilo splnit v předstihu také pro letošní rok. Příznivé je i tempo proplácení aktuálních projektů.

Dotace kraje Vysočina pro rok 2019

21. ledna 2019

Michael Jettmar

Kraj Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny podporuje celou řadu regionálních aktivit v oblasti sportu, kultury, informatizace, územního plánování, regionálního rozvoje, životního prostředí, vzdělávání, zemědělství a lesnictví.Kraj Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny podporuje celou řadu regionálních aktivit v oblasti sportu, kultury, informatizace, územního plánování, regionálního rozvoje, životního prostředí, vzdělávání, zemědělství a lesnictví.

SZIF přijímá žádosti na druhou etapu sucha 2018

16. ledna 2019

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – O kompenzaci škod za sucho 2018 projevili zemědělci obrovský zájem. Na podzim loňského roku probíhal příjem žádostí na krmné plodiny. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který žádosti administruje, jich přijal téměř 9,6 tisíce. Nyní startuje druhá etapa. Týká se tržních plodin, produkce v okrasných a ovocných školkách a sadebního materiálu lesních dřevin v lesních školkách.

IROP přichází s dobrou zprávou. Další peníze půjdou do zdravotnictví, školství a na ekologičtější dopravu

7. ledna 2019

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Přibližně 5,2 miliardy korun získá Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, díky přesunu peněz z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Přesun byl schválen na zasedání Monitorovacího výboru IROP jeho členy, nyní je třeba získat souhlas Evropské komise. Díky dodatečným finančním prostředkům tak budou podpořeny projekty, na které se v předchozích výzvách nedostalo.

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

4. ledna 2019

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil dotační Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019.
Priority Programu na rok 2019 jsou:

MMR zajistilo pro všechny dodavatele veřejných zakázek v České republice bezplatný přístup k technické normě o elektronické fakturaci

2. ledna 2019

Logo: k článku MMR

MMR ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci zajistilo koncem roku pro dodavatele veřejných zakázek bezplatný on-line přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017. Zajistilo tím řádné a včasné naplnění evropské směrnice o elektronické fakturaci.

MAS Posázaví má v 2. výzvě Programu rozvoje venkova k rozdělení 33,9 milionu Kč

22. prosince 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Místní akční skupina Posázaví dnes vyhlásila druhou výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (PRV) na období 2014–2020. Ve třech Fichích (oblastech podpory) je připraveno k rozdělení celkem 33,9 milionu korun. Žádosti o dotace se budou přijímat od 28. 12. 2018 do 31. ledna 2019. Zájemci mohou své záměry konzultovat osobně, telefonicky nebo mailem. Kontakt: Bohunka Zemanová, tel.: 723 881 081, e-mail zemanova@posazavi.com. MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů, které se chtějí ucházet o podporu v 2. výzvě PRV, a to v úterý 8. 1. 2019 od 14 hodin v Posázaví o.p.s. na Masarykově náměstí 1 v Benešově.

MMR: IROP splnil zásadní pravidlo pro čerpání evropských peněz

18. prosince 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, splnil na začátku prosince pravidlo n+3, které programům financovaných z evropských peněz stanovuje vyčerpat prostředky přidělené programu pro daný rok do tří let od doby přidělení, tedy do konce roku n+3. Limit čerpání pro IROP činí podle tohoto pravidla, které bylo letos aplikováno poprvé, 733 milionů EUR, v přepočtu přibližně 18,9 miliard korun. IROP tento limit na začátku prosince 2018 nejenom splnil, ale dokonce i překonal o 2,7 miliardy korun.

Na demolice budov a regeneraci brownfieldů poskytne ministerstvo pro místní rozvoj 500 milionů korun

15. prosince 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Obecní dům, klubovna pro spolky, hasičská zbrojnice, knihovna či park. Tyto objekty mohou vzniknout na místech, kde nyní stojí chátrající budovy, které není možné v současném stavu využít. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na podávání žádostí o podporu na odstranění budov v sociálně vyloučených lokalitách a na regeneraci tzv. brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Celkem je připraveno 500 milionů korun.

MAS Posázaví vyhlásila tři výzvy k předkládání žádostí o dotace z IROP

28. listopadu 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Místní akční skupina (MAS) Posázaví vyhlásila tři výzvy k předkládání žádostí o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Je na ně alokováno dohromady 31 276 150 Kč. Žádosti budou přijímány od 28. listopadu do 31. prosince 2018 do 12.00 hodin.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje národní dotace na regionální rozvoj

22. listopadu 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Právě byly vyhlášeny národní dotace na podporu rozvoje obcí a měst. Kromě dotačních programů, jejichž důležitost prověřil čas, Ministerstvo pro místní rozvoj přichází i s mnoha novinkami. Obce do tisíce obyvatel mohou například nově žádat o příspěvky na dostupnost veřejných služeb. Připraveny jsou celkově dvě miliardy korun.

Evropská komise byla v Praze informována o stavu čerpání

20. listopadu 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

V Praze proběhlo 19.–20. listopadu Výroční setkání s Evropskou komisí k programovému období 2014–2020. Čeští zástupci na něm seznámili představitele relevantních ředitelství Evropské komise s průběhem čerpání za jednotlivé operační programy a byla probrána i další související témata.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS