Seznam rubrik Dotace, granty, výzvy

Série seminářů poradí jak správně elektronicky komunikovat v zadávacím řízení

23. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj organizuje cyklus seminářů k elektronizaci veřejných zakázek. Série 13 akcí se uskuteční v průběhu října, listopadu a prosince 2018 ve všech krajských městech. Účast na semináři je zdarma.

STAROSTO PROJEKTUJ

16. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, milí návštěvníci,
nové webové stránky Vám chtějí ukázat návod a přidat doporučení a praktické rady, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných ve Vašich obcích.

Ministerstvo zemědělství dnes zveřejnilo Zásady pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených suchem na krmných plodinách v roce 2018

11. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Pro kompenzaci ztrát způsobených zemědělcům suchem v letošním roce se použijí finanční prostředky, které zůstaly nevyplaceny za kompenzace škod způsobených jarními mrazy a suchem v roce 2017, což odpovídá částce zhruba 850 milionů korun.

MMR pořádá semináře pro žadatele o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2019

10. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

V jednacím sále Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, Pařížská ul. č. 4, Praha 1, se uskuteční v pátek 19. října 2018 od 10.00 hodin 1. seminář pro žadatele o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2019. Předpokládaná doba trvání je do 13.30 hodin. 2. seminář se stejnou náplní proběhne v pátek 26. 10. 2018 v Praze 1 na zatím přesně neurčeném místě.

Ministerstvo zemědělství spouští 7. kolo hlavního zemědělského programu. Mezi žadatele rozdělí 3 miliardy korun. Půjdou i na obnovu lesů

3. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Od 9. října startuje 7. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020, pro žadatele jsou připraveny 3 miliardy korun. Zájemci mohou začít žádat i o příspěvky v celkové výši 136 milionů korun ze 13. výzvy Operačního programu Rybářství 2014-2020.

MAS Posázaví rozděluje první dotace z OP Zaměstnanost a IROP

13. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Výběrová komise Místní akční skupiny (MAS) Posázaví vybrala první projekty k finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V případě OP Z, kde bylo alokováno 8,7 milionu Kč, doporučila dotaci pro projekty zaměřené na koordinaci sociální práce v mikroregionech CHOPOS a Voticko. V první výzvě IROP s alokací 27,9 milionu Kč doporučila podpořit všech sedm přihlášených projektů předškolních a školských zařízení, i když jejich celkové požadované náklady alokovanou částku přesahují – Výběrová komise navrhne Výkonnému výboru tuto částku navýšit.

MMR: IROP hlásí velký zájem o výzvy na sociální služby a sociální bydlení

23. srpna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), zaznamenalo nebývalý zájem o výzvy na sociální služby a sociální bydlení. Možnost jejich podávání končí sice až 29. listopadu 2018, respektive 18. září 2018, doporučujeme ale na nic nečekat. Žádosti budou v případě rovnosti bodů seřazeny podle data a času podání.

MMR: Dalších 16 milionů euro putuje na společné projekty ČR a Slovenska

20. srpna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

V Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika bylo schváleno dalších šestnáct projektů ve výši cca 16,1 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jsou určeny především ke zvýšení atraktivního kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Dosud tak bylo schváleno celkem 87 projektů ve výši 62,8 mil. EUR, což činí cca 70 % alokace.

Obec Stranný investuje do svého rozvoje i bez dotací, dokázala si na to ušetřit

27. července 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Nové multifunkční hřiště, opravený rybník nebo střecha hasičské zbrojnice, rozšířené veřejné osvětlení, nový plot u památníku padlých nebo přilby pro dobrovolné hasiče – to je jen malý výčet investic obce Stranný na Benešovsku v posledních čtyřech letech. Jejich náklady dohromady přesáhly pět milionů korun. Většinu z nich přitom obec hradila z vlastního rozpočtu, který se pohybuje kolem dvou milionů korun ročně. „Z toho dokážeme ještě ušetřit, hospodaříme s přebytkem a nejsme zadlužení,“ řekl starosta Karel Vojta.

Poslední miliardy z OPŽP na ČOV a kanalizace míří do měst a obcí

11. července 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Evropské prostředky pomohou více než stovce obcí vyřešit problém s čištěním odpadních vod. Ministerstvo životního prostředí schválilo dalším 132 vodohospodářským projektům dotace na výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod a kanalizací v celkové výši 4,8 miliardy korun z Operačního programu Životní prostředí. Aktuálně pošle prvním 105 nejúspěšnějším projektům 3,8 miliardy korun. Zbývající miliardu uvolní po odsouhlasení navýšení rozpočtu Evropskou komisí.

Projekt SENTINEL podpoří rozvoj sociálního podnikání

31. května 2018

Michael Jettmar

Napomoci rozvoji sociálního podnikání v České republice, respektive v regionu Střední Evropy, je cílem projektu SENTINEL. Oproti výlučně ziskově zaměřeným firmám jsou sociální podniky důležitým nástrojem udržitelného rozvoje, jelikož se zaměřují na ekonomické, sociální i environmentální aspekty podnikatelských aktivit a rozvoje společnosti. V rámci EU se sociální podniky podílí cca 10% na počtu pracovních míst a vytváří 6% HDP. V České republice je postavení těchto subjektu výrazně slabší – v České republice je cca 200 sociálních podniků, a kromě toho až 2000 dílen s chráněnými místy pro zdravotně postižené.

MMR: Díky dotacím dojde ke znovuoživení Krušnohoří

16. května 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Dalších pět projektů za téměř dva miliony EUR bylo schváleno v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020. Díky těmto financím tak dojde například ke znovuoživení Krušnohoří a k realizaci projektu Krušnohorského hračkářství.

MAS Posázaví rozdělí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu

30. dubna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Místní akční skupina (MAS) Posázaví vyhlásila první výzvu k předkládání žádostí o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Posázaví – IROP – Vzdělávání. Je na ni alokováno 27,9 milionu korun. Žádosti o podporu budou přijímány od 30. dubna 2018 od 12:00 do 14. června 2018 do 12:00.

MMR podpoří venkov více než půl miliardou korun

26. dubna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Obce do tří tisíc obyvatel i v letošním roce dostanou od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova více než půl miliardy korun. Ministryně Klára Dostálová schválila projekty celkem za 516,5 milionů korun. Nejvíce financí poputuje na obnovu místních komunikací a na projekty, které podporují zapojení generací do komunitního života v obci a na obnovu sportovní infrastruktury.

Výzva do programu LIFE

20. dubna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Evropská komise vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí do programu LIFE každý rok. Zájemci z řad podnikatelských subjektů, neziskových organizací, univerzit, vědeckých a výzkumných institucí i veřejné správy, měst, obcí, regionů nebo také zástupci průmyslových svazů a měst mohou žádat o finanční podporu pro tradiční, přípravné a integrované projekty LIFE.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS