Seznam rubrik Dotace, granty, výzvy

Dnes v krajích startuje druhá vlna kotlíkových dotací

30. srpna 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Dneškem odstartuje další vlna kotlíkových dotací. Kraje si v ní rozdělí 3,4 miliardy korun, které na výměny kotlů přímo v domácnostech vyjednal ministr životního prostředí Richard Brabec se svým týmem v roce 2014 v Evropské komisi. Jako první začne zítra žádosti o nové zdroje vytápění v rámci druhé vlny přijímat Karlovarský kraj. Hned v závěsu 5. září začne žádosti přijímat i kraj Moravskoslezský. Lidé v těchto krajích mají tedy reálnou šanci, že budou již v letošní topné sezoně využívat nejenom ekologičtější, ale také finančně úspornější způsob vytápění. Poprvé také kraje zareagovaly na doporučení ministerstva a bude možné podávat žádosti o kotlíkové dotace elektronicky, komfortněji z domova od svého počítače, bez front před krajskými úřady. Na nový zdroj tepla může domácnost získat až 127 500 Kč.

Zemědělci můžou požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu o podporu na vybudování fotovoltaických systémů na střechách

29. srpna 2017

Michael Jettmar

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V této výzvě mají možnost žádat o podporu rovněž zemědělští podnikatelé. A to konkrétně v programu podpory Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Podpora je poskytována na instalaci fotovoltaických systémů a instalaci fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. Systém musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi budovy. MPO přijímá žádosti do 16. října 2017.

Dešťovka se vrací. Nabídne dvojnásobný balík peněz a komfortnější administraci

10. srpna 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Příjem žádostí do druhého kola úspěšného dotačního programu na hospodaření s dešťovou a odpadní vodou v domácnostech Dešťovka začne ve čtvrtek 7. září. Zájemci o dotace tak mají celý měsíc čas na seznámení se s novinkami, které pokračování programu přináší. Díky dvojnásobné alokaci 240 milionů korun, vyčleněné z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, bude možné podpořit minimálně 5 tisíc domácností. Zcela nově je polovina financí určena výhradně pro suchem ohrožené oblasti. Typy podporovaných systémů i výše dotace zůstávají beze změny a mohou pokrýt až 50 procent výdajů. Jedna domácnost si tak může přijít až na 105 tisíc korun.

MŽP rozdělilo dalších téměř 5 miliard. Obcím pomohou zajistit pitnou vodu i zlepšit péči o krajinu

10. července 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Ministerstvo životního prostředí aktuálně schválilo finanční prostředky z evropského Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 na 214 projektů. Většina z nich přispěje obcím k posílení vodohospodářské infrastruktury a zlepšení úrovně čištění odpadních vod. Mezi schválenými žádostmi jsou ale i projekty na podporu ochrany přírody a krajiny.

Jak probíhá čerpání evropských dotací z pohledu obcí?

28. června 2017

Michael Jettmar

Poslední týdny byly plné jednání o čerpání evropských fondů. Zástupci SMS ČR se účastnili důležitých jednání k monitoringu jednotlivých operačních programů, které jsou pro obce relevantní.

NA MODERNIZACI HŘIŠŤ A TĚLOCVIČEN MOHOU DNEŠKEM OBCE PODÁVAT ŽÁDOSTI

19. června 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Od dnešního dne lze podávat žádosti o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Ministerstvo pro místní rozvoj má pro žadatele připraveno sto milionů korun.

Nové dotace z MŽP ochrání stáda chovatelů před velkými šelmami nebo ozelení naše města

16. června 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Právě dnes startují čtyři nové dotační výzvy 1 z Operačního programu Životní prostředí, určené na ochranu přírody a krajiny. Dotace půjdou na projekty, které zpříjemní životní prostředí ve městech a obcích, ale také třeba pomůžou chovatelům hospodářských zvířat. Vlci se k nám vracejí, česká příroda díky tomu může být zas bohatší o druh, který do ní od nepaměti patří. Má v ní své místo. Fakt, že s nimi počítáme, dokládají i připravené dotace pro chovatele stád. Mají jim zajistit ochranu jejich hospodářských zvířat a zároveň umožnit soužití lidí s chráněnými a pro přírodu tolik důležitými druhy.

Spláchněte to Dešťovkou Příjem žádostí startuje už za 11 dní

22. května 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

V pondělí 29. května 2017 odstartuje revoluční celorepublikový dotační program pro boj se suchem – Dešťovka s dotací na hospodaření s dešťovou vodou až 50 procent. Lidé mohou získat dotaci na nádrže zachycující dešťovou vodu k využití na zálivku i ke splachování nebo na přečištění a využití šedé vody v domácnostech. Základní a nejjednodušší systém, tj. pořízení nádrže na dešťovou vodu s využitím pouze pro zálivku zahrady mohou ale využít jen domácnosti v obcích zasažených suchem. Které to jsou, poradí nový seznam na webových stránkách programu www.dotacedestovka.cz. Sofistikovanější systémy využívající dešťovou vodu i na splachování toalet nebo recyklující odpadní vodu si pak mohou s dotací pořídit lidé po celé České republice.

Na pořízení kompostérů schválilo ministerstvo téměř 300 milionů

16. května 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Částku přesahující 292 milionů korun si mezi sebe rozdělí 132 projektů zaměřených na předcházení vzniku odpadů, zejména na pořízení domácích kompostérů pro občany, kontejnerů, štěpkovačů apod.

Nové dotace pomohou radnicím zejména v boji se smogem

11. května 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR pokračují v podpoře projektů zlepšujících kvalitu ovzduší v České republice. Po dubnové nabídce dotací na snižování zápachu a emisí těžkých kovů přichází se zcela novou podporou zpracování akčních plánů a na zavádění nízkoemisních zón ve městech a obcích. Na ně vyčlenil rezort celkem 110 milionů korun, o které se mohou obce a kraje ucházet od 5. května. Zároveň mohou požádat i o dotace na projekty spojené s rozvojem místní Agendy 21 a zapojením do iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. Na tyto projekty bylo vyčleněno 15 milionů korun.

Výzva MAS č. 01 PRV

11. května 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku Obec Vísky

První výzva MAS Partnertsví venkova v Programu rozvoje venkova bude vyhlášena již 20. dubna 2017!

Zveme Vás tímto na semináře k přípravě projektů, které se budou konat v termínech:

Startuje 4. kolo Programu rozvoje venkova

19. dubna 2017

Michael Jettmar

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) o de dneška přijímá žádosti ke 4. kolu Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV). Jarní kolo podpoří investice do zemědělských a lesnických podniků a také inovace a projekty spolupráce za více než 1,7 miliardy korun. Zájemci o dotace mohou žádat na projekty v rámci třinácti operací.
Žádosti o dotaci přijímá SZIF prostřednictvím Portálu Farmáře, a to v termínu od 4. dubna 2017 od 8 hodin do 24. dubna do 13 hodin.

Zpřesnění dotačních pravidel

10. dubna 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 operace 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, pro 4. kolo příjmu žádostí

ČERPÁNÍ EVROPSKÝCH FONDŮ: TEČKA ZA PROGRAMOVÝM OBDOBÍM 2007-2013

4. dubna 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

04.04.2017: Česká republika využila 96,4 % vyjednaných prostředků pro programové období 2007-2013. Konkrétně se jednalo o 24,8 mld. EUR z přidělených 25,8 mld. EUR1. Minulý týden odeslala Česká republika závěrečné dokumenty za všechny programy do Bruselu. Přínosy podpořených projektů se úspěšně promítají do každodenního života naprosté většiny obyvatel ČR.

MŽP spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. Do krajů pošle další 3,4 miliardy korun na výměnu starých kotlů

20. března 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Ministerstvo životního prostředí s ročním předstihem spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. Ty významně zlepší kvalitu ovzduší v České republice a díky úspornému provozu ušetří i peníze domácnostem. V nově vyhlášené druhé výzvě kotlíkových dotací bude mezi majitele rodinných domů v ČR prostřednictvím krajů rozděleno 3,4 miliardy korun a vyměněno dalších až 35 tisíc starých kotlů. Nově není nutné realizovat mikroenergetická opatření, což přinese do rozpočtu na výměny kotlů další půl miliardy korun. Zavedeny jsou také dotační stropy na nové zdroje. Právě díky zrušení realizace mikroopatření žadatelé o nový kotel ze svých vlastních zdrojů přispějí méně.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS