Seznam rubrik Dotace, granty, výzvy

MAS Posázaví rozdělí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu

30. dubna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Místní akční skupina (MAS) Posázaví vyhlásila první výzvu k předkládání žádostí o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS Posázaví – IROP – Vzdělávání. Je na ni alokováno 27,9 milionu korun. Žádosti o podporu budou přijímány od 30. dubna 2018 od 12:00 do 14. června 2018 do 12:00.

MMR podpoří venkov více než půl miliardou korun

26. dubna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Obce do tří tisíc obyvatel i v letošním roce dostanou od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova více než půl miliardy korun. Ministryně Klára Dostálová schválila projekty celkem za 516,5 milionů korun. Nejvíce financí poputuje na obnovu místních komunikací a na projekty, které podporují zapojení generací do komunitního života v obci a na obnovu sportovní infrastruktury.

Výzva do programu LIFE

20. dubna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Evropská komise vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí do programu LIFE každý rok. Zájemci z řad podnikatelských subjektů, neziskových organizací, univerzit, vědeckých a výzkumných institucí i veřejné správy, měst, obcí, regionů nebo také zástupci průmyslových svazů a měst mohou žádat o finanční podporu pro tradiční, přípravné a integrované projekty LIFE.

MMR POSKYTNE Z IROP DVĚ MILIARDY NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

8. března 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) další výzvy na sociální bydlení. Jedná se o výzvy Sociální bydlení II. a Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II. Pro žadatele jsou v tomto roce připraveny na sociální bydlení dvě miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

MŽP odstartovalo nové dotační výzvy za 5,4 miliardy korun

1. března 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Úspora energií, sledování kvality ovzduší, předcházení odpadů a protipovodňová opatření – to jsou hlavní témata čtyř dotačních výzev, které čerstvě vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Z Operačního programu Životní prostředí na ně dohromady vyhradilo 5,4 miliardy korun z EU. Investice nabídne MŽP převážně veřejnému sektoru, některé z nich ale pomohou i podnikatelům a potravinovým bankám.

O poslední peníze z EU fondů na čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovody byl rekordní zájem

23. ledna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

O poslední peníze z EU fondů na čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovody byl rekordní zájem
Státní fond životního prostředí ČR uzavřel příjem žádostí ve dvou výzvách Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP), které nabídly obcím a městům finanční podporu na zlepšení vodohospodářské infrastruktury. O evropské dotace byl obrovský zájem, který téměř třikrát převýšil stanovenou alokaci. Za tři měsíce obdržel Státní fond životního prostředí ČR v obou výzvách celkem 280 žádostí s požadavkem na dotace EU ve výši 10 miliard korun. Všechny došlé žádosti Fond vyhodnotí do konce června.

AUDITNÍ SEMINÁŘE PORADILY PŘÍJEMCŮM DOTACÍ, JAK PŘEDCHÁZET CHYBÁM

19. ledna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

19.01.2018: Ministerstvo pro místní rozvoj uskutečnilo ve spolupráci s Auditním orgánem Ministerstva financí sérii seminářů zaměřenou na rizikové oblasti při realizaci projektů podpořených z evropských fondů. Semináře se od října do prosince konaly ve všech krajských městech a zúčastnilo se jich téměř 970 posluchačů. Vzhledem k velkému zájmu se připravuje opakování série letos na jaře.

MMR: PRO VENKOV MÁ IROP PŘIPRAVENO OSM MILIARD KORUN

9. ledna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

09.01.2018: Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, ukončil hodnocení integrovaných strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Od roku 2015 vybíral místní akční skupiny (MAS), které mohou realizovat strategii CLLD z IROP. Jejich počet se zastavil na čísle 178.

REVIZI DOHODY O PARTNERSTVÍ PROJEDNALA NA PRACOVNÍ ÚROVNI RADA PRO EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY

18. prosince 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

18.12.2017: V pondělí 18. prosince se v prostorách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze uskutečnilo pracovní jednání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy. Na programu zasedání byly mimo přehledu čerpání a jednání o budoucnosti politiky soudržnosti i změny v Dohodě o partnerství a další témata.

PRACOVNÍ TÝM RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY JEDNAL O EVROPSKÝCH DOTACÍCH A REGIONÁLNÍM ROZVOJI

15. prosince 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

15.12.2017: Na Ministerstvu pro místní rozvoj se 15. prosince sešel pracovní tým pro místní rozvoj a fondy EU Rady hospodářské a sociální dohody, jehož členy jsou zástupci vlády, odborů i zaměstnavatelů. Tématem jednání byl stav implementace evropských fondů v současném programovém období, příprava programového období po roce 2020, ale i rozvoj měst a regionů.
„Již jsou s konečnými příjemci uzavřeny smlouvy za více než 262 miliard Kč. To je více než 45 % celkové částky, kterou můžeme z evropských fondů pro programové období 2014-2020 jako ČR čerpat. Jedná se o podporu téměř 120 tisíc projektů, které jsou realizovány napříč všemi regiony,“ komentovala čerpání evropských dotací Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj.

ČESKÉ REPUBLICE SE DAŘÍ VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY EVROPSKÝCH FONDŮ

11. prosince 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

11.12.2017: Rok 2017 byl ve znamení zrychlení čerpání evropských fondů. Většina peněz je již zpřístupněna žadatelům formou výzev. Prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ bylo zaregistrováno přes 45 tisíc žádostí o podporu v celkové hodnotě převyšující částku 524 miliard korun. Ke konci listopadu bylo přes 45 % prostředků z evropských fondů tzv. pod smlouvou – tzn. že konkrétní projekt byl schválen a příjemce již začal s jeho realizací.

Ministr zemědělství: Na národní zemědělské dotace dáme 2 miliardy korun

7. prosince 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Vláda dnes schválila národní dotační programy pro české zemědělství na rok 2018, které jí předložil ministr Marian Jurečka. Z národních zdrojů získá zemědělství přibližně 2 miliardy korun. Peníze půjdou například na zlepšení genetického potenciálu zvířat, pohodu hospodářských zvířat, kvalitu produkce nebo do Nákazového fondu.

NA PRACOVNÍM JEDNÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ SE HODNOTIL STAV ČERPÁNÍ DOTACÍ

6. prosince 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

V Praze se dnes uskutečnilo jednání mezi zástupci Evropské komise a orgánů odpovědných za čerpání z evropských strukturálních a investičních fondů v České republice. Na programu jednání byla mimo bilance současného období také problematika sociálního bydlení či energetické účinnosti.
„Na politiku soudržnosti je pro období 2014-2020 pro ČR vyčleněno přes 621 miliard Kč. Podle dat ke konci října je o více než 91 % prostředků zažádáno ve výzvách o přidělení dotace. Přes 43 % celkové částky je už smluvně vázáno na konkrétního příjemce – to znamená, že daný projekt byl schválen a žadatel začal s jeho realizací. Tyto prostředky mu budou postupně propláceny,“ shrnula současný stav čerpání Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů.

OBCE MOHOU OPĚT ZÍSKAT DOTACE NA DEMOLICE CHÁTRAJÍCÍCH BUDOV

6. listopadu 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

07.11.2017: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila výzvu na podání žádostí o dotace pro města a obce, které se potýkají s chátrajícími budovami. Pro žadatele je připraveno opět 100 milionů korun. Během dvou let existence tohoto programu již Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo celkem 58 projektů po celé České republice za zhruba 160 milionů korun. Žádosti lze podávat od 7. listopadu do 25. ledna 2018. Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let.

Prodlužuje se termín pro předkládání projektů v 5. kole příjmu žádostí Programu rozvoje venkova i pro předkládání projektů v 2. a 11. výzvě OP Rybářst

30. října 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil prodloužení termínu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci 5. kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova (PRV), a to do 1. listopadu 2017 13 hodin. Prodlužuje se také termín pro předkládání projektů v 2. a 11. výzvě pro příjem žádostí Operačního programu (OP) Rybářství 2014–2020. Původně měl příjem žádostí skončit dnes.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS