Seznam rubrik Doprava na venkově

Kraj zítra zprovozní obchvat Velkého Beranova, historicky největší silniční stavbu Vysočiny

1. listopadu 2020

Michael Jettmar

Logo: k článku Vysočina

Několik let příprav, majetkoprávních jednání s majiteli pozemků, projektování a následně dva roky intenzivních stavebních prací. Jednou větou nelze popsat největší silniční stavbu Kraje Vysočina v jeho dvacetileté historii. Řeč je o zcela novém obchvatu Velkého Beranova, který propojí silnice II/602 a II/353. Dojde ke zkapacitnění nevyhovujícího dopravního napojení krajské Jihlavy na D1 a odvedení zásadní části tranzitní i osobní dopravy z průtahu Novými Domky a Velkým Beranovem. Zároveň se zvýší bezpečnost silničního provozu v místech, kudy denně projede více než 12 tisíc automobilů. Stavba, kterou pomáhá Kraji Vysočina spolufinancovat EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, začala na jaře 2019 a je na den přesně podle časového harmonogramu 30. října 2020 uvedena do předčasného užívání.

Hejtmani a starostové nesouhlasí s rozšířením mýta na silnice I. třídy. Nic neřeší, pouze přesouvá problém jinam

24. ledna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Kraje, města a obce nesouhlasí s rozšířením mýta na silnice I. třídy. Takové opatření by pouze přesunulo dopravu na silnice II. a III. třídy, tedy do měst a obcí. Samosprávy tak požadují změnu stávajícího tendru na mýto, který vypsalo Ministerstvo dopravy. A to tak, aby se z něj vyjmulo 900 km silnic I. třídy. Nejen to zaznělo na jednání Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR se zástupci vlády.

NOVÁ VÝZVA IROP NA ZATEPLOVÁNÍ BYTOVÝCH DOMŮ VÝRAZNĚ ZJEDNODUŠÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI

22. ledna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

22.01.2018: Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, v těchto dnech vyhlásil novou výzvu Energetické úspory v bytových domech III. Pro žadatele je připraveno celkem 3,5 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Žádosti bude možné podávat od 2. února 2018.
„Chtěli jsme, aby žadatelé byli co nejméně zatíženi administrativou při přípravě projektové žádosti. Na základě zkušeností s předchozími výzvami jsme proto významně zjednodušili proces přípravy žádosti i následnou administraci projektu. Věřím, že žadatelé tuto změnu k lepšímu ocení,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

DÍKY IROP VZNIKNOU NOVÉ KRAJSKÉ SILNICE A DOJDE K ROZVOJI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

2. ledna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, ukončilo hodnocení dalších tří výzev. Finance tak poputují na podporu krajských silnic, rozvoj sociálních služeb a infrastruktury dalšího vzdělávání.

Aktualita: Na místní komunikace státní rozpočet nepamatuje

9. srpna 2017

Michael Jettmar

Kolaps vyjednávání ministryně pro místní rozvoj s ministrem financí má nečekané důsledky. Nebudou peníze na obnovu místních komunikací. Jsou v majetcích obcí, kterým zase schází prostředky.

Výzva na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a záchytných parkovišť

2. května 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje již druhou výzvu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zaměřenou na podporu výstavby a modernizace přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu. Pro žadatele je připraveno téměř 570 milionů korun z prostředků EU. Žádosti lze podávat od 16. května do 27. září 2017.

CESTUJÍCÍ A ŘIDIČI JIŽ BRZY BUDOU MOCI VYUŽÍT NOVÉ TERMINÁLY A PARKOVIŠTĚ S NAPOJENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU

27. dubna 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

27.04.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje již druhou výzvu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zaměřenou na podporu výstavby a modernizace přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu. Pro žadatele je připraveno téměř 570 milionů korun z prostředků EU. Žádosti lze podávat od 16. května do 27. září 2017.

KRAJE ŘEŠÍ ZVÝŠENÍ MEZD ŘIDIČŮ AUTOBUSŮ, JEDNAT BUDOU I S VLÁDOU

20. února 2017

Michael Jettmar

Hejtmanky a hejtmani se intenzivně zabývají situací kolem zvýšení mezd řidičů veřejné autobusové dopravy. S aktuálním děním tento týden mimo jiné seznámili prezidenta Miloše Zemana. A bude to i jedno z témat jednání s vládou, které se má uskutečnit v pondělí 20. února 2017 ve Strakově akademii.

Termín příjmu žádostí o stanice integrovaného záchranného systému v IROP bude zkrácen

9. února 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

09.02.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo aktualizaci výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, která se týká podpory na stanice integrovaného záchranného systému (IZS). Příjem žádostí bude zkrácen o 10 měsíců. Důvodem je počet žádostí o podporu, který již nyní převyšuje alokaci celé výzvy.

OPPIK Výzva II. programu podpory Obnovitelné zdroje energie

1. února 2017

Michael Jettmar

Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Upřesnění podmínek pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 až 2020

1. února 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, pro 3. kolo příjmu žádostí

Ministr Brabec: Nové obchvaty v Ústeckém a Středočeském kraji uleví obcím. Prioritní výstavba D6 získala EIA

30. ledna 2017

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Již sedm z devíti prioritních dopravních staveb má závazné stanovisko EIA. Jak slíbil ministr Brabec loni v červnu, MŽP ve lhůtě dvou měsíců od převzetí kompletních podkladů od Ředitelství silnic a dálnic ČR a Správy železniční dopravní cesty vydává závazná stanoviska k prioritním dopravním stavbám. Na těch se dohodla vláda s Evropskou komisí v průběhu roku 2016 1. 9 prioritních staveb z dohodnutého seznamu tak nemusí opakovaně projít procesem posuzování vlivů na životní prostředí, přestože jim bylo stanovisko EIA vydáno před mnoha lety, ještě podle předvstupního zákona o EIA z roku 1992. Na cestě k vydání stavebního povolení je ode dneška i stavba dálnice D6 – konkrétně obchvat obce Lubence - Stavba D6 Lubenec – obchvat, I. etapa, a dvě na sebe navazující stavby - obchvat obcí Řevničov, Krušovice - Stavba D6 Řevničov, obchvat a Stavba D6 Nové Strašecí – Řevničov.

Šlechtová: IROP vyhlásil výzvy v objemu 71 procent alokace programu

22. prosince 2016

22.12.2016: Od 31. července 2015, kdy byla vyhlášena první výzva Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj již 67 výzev v tomto programu. Jejich celkový objem činí 71 %, tj. 88,68 mld. Kč z alokace programu ve výši 125,3 mld. Kč. Za necelý rok a půl tedy byly vyhlášeny výzvy ve stejném objemu finančních prostředků, jako za první tři roky v předchozím programovém období strukturálních fondů v Integrovaném operačním programu (IOP).

Od českých silnic v loňském roce zmizely další tisíce stromů

13. prosince 2016

Michael Jettmar

Logo: k článku Arnika

Arnika sestavila každoroční statistiky kácení a výsadby stromů podél silnic v českých krajích. Údaje krajských silničních správ za rok 2015 přinesly smutnou zprávu. Poměr mezi pokácenými (15 600) a vysazenými stromy (9 100) se opět výrazněji vychýlil směrem ke kácení.

100 milionů pro obce a kraje na ekologická auta

24. listopadu 2016

Michael Jettmar

Logo: k článku Krkonoše

Ministr Richard Brabec dne 10. 11. 2016 zahájil příjem žádostí o dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem. Žadatelé z řad obcí, krajů a jimi řízených organizací si rozdělí celkem 100 milionů korun, které jsou pro ně vyhrazeny v Národním programu Životní prostředí. Žádat mohou o příspěvek na elektromobily, plug-in hybridy a vozy na CNG. Příjem žádostí poběží do 31. 3. 2017. Ministr Brabec zároveň podepsal se zástupci výrobců a dovozců aut, energetických a plynárenských společností memorandum o spolupráci na podpoře rozvoje alternativních pohonů v ČR.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS