Seznam rubrik Další zprávy z venkova

Neveklov rozšířil mateřskou školu, kapacita vzrostla na 120 dětí

12. září 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku Posazavi

Zajistit dostatečnou kapacitu pro předškolní vzdělávání a zkvalitnit zázemí školského zařízení pomohla dostavba mateřské školy v Neveklově. Výsledkem modernizace za 7,5 milionu korun je nová třída pro 25 dětí, včetně vybavení a výdejny stravy, nových venkovních a vnitřních herních prvků a kompenzačních pomůcek i upravená školní zahrada. Nový školní pavilon město vybudovalo s pomocí dotace z Evropského fondu pro regionální operační program, uvedl neveklovský starosta Jan Slabý. Nová přístavba se slavnostně otevřela 1. září.

ZŠ Čerčany má novou tělocvičnu a pět nových tříd, dohromady za 81 milionů korun

11. září 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku Posazavi

Zvýšení kapacity a zlepšení podmínek pro vzdělávání přinesla rozsáhlá modernizace Základní školy v Čerčanech. Začala loni v květnu a skončila letos v srpnu. Její součástí byla stavba nové tělocvičny, pěti učeben a administrativního zázemí. Celkové náklady na stavbu a část vybavení dosáhly 81 milionů korun, z toho 54 milionů korun pokryla dotace od Ministerstva financí, zbytek zaplatila obec ze svého rozpočtu. Část nákladů pomohou na základě dohod o spolupráci uhradit okolní obce, jejichž děti čerčanskou základní školu navštěvují.

KARLA ŠLECHTOVÁ SE SETKALA S PŘEDSEDOU KOMISE RADY ASOCIACE KRAJŮ HEJTMANEM JOSEFEM BERNARDEM

1. září 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

30.08.2017: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se dnes v dopoledních hodinách setkala s předsedou Komise Rady Asociace krajů ČR pro regionální rozvoj, zemědělství a venkov Josefem Bernardem. Ministryně během jednání informovala o záměru posilovat národní programy zaměřené na podporu prioritních oblastí pro území např. pro rekonstrukci místních komunikací či podpoře v bydlení. Chce také zapojit kraje do přípravy programového období po roce 2020. V této souvislosti informovala o již probíhajících aktivitách MMR v oblasti přehodnocení územních statistických jednotek, tzv. NUTS.

Fórum rodinné politiky

16. srpna 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku SMO

Letos poprvé realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí Fórum rodinné politiky, které se bude konat ve dnech 31. srpna a 1. září 2017 v Parkhotelu v Plzni s cílem vyvolat soustavnou veřejnou debatu ohledně cílů a zaměření rodinné politiky v České republice.

SMS ČR se podílí na tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR

10. srpna 2017

Michael Jettmar

Neuplynula příliš dlouhá doba od schválení předchozí Strategie regionálního rozvoje. Běží také finalizace Strategie Česká republika 2030. Přesto se připravuje další důležitý dokument…

Legislativní novinky: registr smluv, GDPR a střet zájmů

8. srpna 2017

Michael Jettmar

V současnosti zaznamenáváme řadu opakujících se dotazů k legislativním novinkám. Připravili jsme proto informaci o nejdůležitějších tématech, která trápí obce v posledních dnech.

Cena za CSR Podnikáme odpovědně 2017

8. srpna 2017

Michael Jettmar

l
Cenu za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně pro rok 2017 již potřetí vyhlašuje Rada kvality ČR, Asociace společenské odpovědnosti, Asociace malých a středních podniků a živnostků ČR a P3 – People, Planet, Profit.

Na co si dát pozor, pokud chcete koupit státní majetek ve výběrovém řízení s aukcí

1. srpna 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku SMO

Obec vyhodnotila jeden pozemek státu ve svém katastru jako strategický pro zajištění veřejných potřeb obce – pro výstavbu veřejně prospěšných zařízení - hasičské zbrojnice. Vzhledem k tomu, že ÚZSVM pozemek nabízel k prodeji, nezbylo jí po různých peripetiích než přihlásit se do výběrového řízení s aukcí. Byla stanovena minimální cena na základě znaleckého posudku, podáno bylo 27 nabídek a poté proběhla aukce, kterou vyhrála obec s kupní cenou 4,5 mil. Kč, což představovalo 7x vyšší cenu než byla cena vyhlašovaná. I přesto MF kupní smlouvu mezi ÚZSVM a obcí neschválilo, což obec považovala za nepřijatelné a požádala Svaz o pomoc.

Příměstské tábory v plném proudu

31. července 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku kraj blanickych rytiru

Příměstský tábor v paraZOO nabízí dětem ve věku od 7 do 15 let možnost nahlédnout pod pokličku práce ošetřovatele paraZOO a práce záchranáře v Záchranné stanici pro živočichy ČSOP Vlašim. V letošním roce zorganizoval ČSOP Vlašim tři běhy pro 30 dětí.

První výzva MAS Podlipansko byla ukončena ještě před letními prázdninami

10. července 2017

Michael Jettmar

Výzva zaměřená na prorodinná opatření, ukončená 29. června 2017, byla zacílena na podporu rodin pečujících o předškolní a školní děti. Žádost o dotaci mohly předkládat prostřednictvím svých projektů obce, neziskové organizace, školy, OSVČ, obchodní korporace a další subjekty.

V krajském kole soutěže Vesnice roku vyhrály Libochovany

3. července 2017

Michael Jettmar

Do 23. ročníku soutěže Vesnice roku 2017 se za Ústecký kraj přihlásilo pro letošní rok šestnáct obcí. Titul nejcennější – Zlatou stuhu, mohla však vyhrát jen jedna.

Mladí lidé se utkali v lesích. Ti nejlepší pojedou na mezinárodní finále v Maďarsku

30. června 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku Mze

Dvanáct nejlepších tříčlenných družstev změřilo znalosti v národním kole soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF). V Kostelci nad Černými lesy museli žáci základních a studenti středních škol prokázat, jak dobře znají lesnictví a přírodu. Test se skládal z teoretické i praktické části a také prezentace v angličtině. Letošním tématem bylo: Jaký je hlavní problém lesů ve vašem okolí a co pro to můžete udělat vy?

Odborné vyjádření k novele zákona o NKÚ potvrdilo obavy Svazu

30. června 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku SMO

Svaz nesouhlasí s navrhovaným rozšířením pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). K návrhům novely Ústavy a prováděcího zákona, které se týkají rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, Svaz dlouhodobě uplatňuje své připomínky a upozorňuje, že úpravy ohrožují podstatu samosprávnosti obcí a měst.

Evropské samosprávy: I kontroverzní témata lze řešit v klidu

27. června 2017

Michael Jettmar

Logo:  k článku SMO

PRAHA, BRNO, 22. června 2017 - Přestože jsou povinné kvóty Evropské unie pro uprchlíky jedním z aktuálních kontroverzních témat České republiky a celé Evropy, integraci jako takovou lze věcně a v klidu prodiskutovat i řešit napříč evropskými samosprávami. Ukázal to Kongres místních a regionálních samospráv Rady Evropy (Kongres), jehož Byro nedávno jednalo v Brně. Akci, jejíž součástí byl i seminář nazvaný „Integrační politiky na místní a regionální úrovni“, uspořádal Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Kongresem, městem Brno a Ministerstvem vnitra. Dvoudenní jednání se uskutečnilo u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropy, které ČR minulý měsíc převzala od Kypru. O integraci se mluvilo v souvislosti s cizinci i v kontextu s ohroženými skupinami obyvatel.

Důležitý judikát k obecnímu vlastnictví

21. června 2017

Michael Jettmar

Červnový nález Ústavního soudu uzavírá spor Semil s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Přiznává nemovitý majetek, který město v dobré víře před lety přijalo a řádně se o něj staralo.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS