Venkovské noviny vydává od roku 2005 nezisková organizace Centrum pro komunitní práci (CpKP). Noviny jsou zpravodajem o životním prostředí, kvalitě života a udržitelném rozvoji na českém a moravském venkově.

Cílem novin je přispět svým obsahem k efektivnímu šíření aktuálních informací v oblastech:

• ochrany přírody a krajiny na místní a regionální úrovni,
• nakládání s odpady,
• ekologickém zemědělství,
• šetrném hospodaření v lesích,
• komunitním plánování a účasti veřejnosti na rozhodování ve venkovských oblastech,
• rozvojových i vzdělávacích projektech financovaných z evropských i národních zdrojů,
• ochraně přírodního i kulturního dědictví venkova,
• možného financování aktivit ve výše uvedených oblastech

Klasická média se okruhům publikovaným ve Venkovských novinách nevěnují vůbec nebo jen velmi okrajově. Orgány státní správy sice potřebné informace poskytují, ale ne vždy se jim daří, aby se dostali až ke konečným uživatelům.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS