Archiv článků

Ministerstvo životního prostředí zahajuje veřejnou konzultaci k aktualizaci Národního programu snižování emisí

17. ledna 2019

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Ministerstvo životního prostředí aktualizuje Národní program snižování emisí ČR (NPSE). Jde o strategický dokument, který určuje postup státu při snižování množství vybraných znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší. Mezi tyto látky patří oxid siřičitý, oxidy dusíku, amoniak, těkavé organické látky a prachové částice. Ministerstvo životního prostředí nabízí nyní široké veřejnosti možnost zapojit se se svými podněty do přípravy aktualizace tohoto dokumentu.

Pozemkové úpravy se změní, zaměří se na dlouhodobé zadržení vody v krajině a závlahy

16. ledna 2019

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – V rámci pozemkových úprav se musí navrhovat řešení, která budou dostatečně účinná v klimatických podmínkách předpovídaných pro druhou polovinu 21. století. Zaměří se tedy na dlouhodobé zadržení vody v krajině; součástí pozemkových úprav bude i řešení závlahových systémů a zdrojů závlahové vody. Nově se budou řešit pozemkové úpravy v několika na sobě navazujících katastrech najednou.

SZIF přijímá žádosti na druhou etapu sucha 2018

16. ledna 2019

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – O kompenzaci škod za sucho 2018 projevili zemědělci obrovský zájem. Na podzim loňského roku probíhal příjem žádostí na krmné plodiny. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který žádosti administruje, jich přijal téměř 9,6 tisíce. Nyní startuje druhá etapa. Týká se tržních plodin, produkce v okrasných a ovocných školkách a sadebního materiálu lesních dřevin v lesních školkách.

Pozvánka VODA PŮDA KRAJINA OCHRANA V EU A ČR

8. ledna 2019

Michael Jettmar

P O Z V Á N K A na konferenci

Experti: Dotace jen pro zemědělce, kteří chrání půdu

8. ledna 2019

Michael Jettmar

Téměř dvacítka expertů sepsala na sklonku loňského roku prohlášení, ve kterém vyzývají vládu, aby změnila podmínky pro udělování zemědělských dotací z Evropské unie. Informují o tom Hospodářské noviny s tím, že přednost by podle nich měli dostávat farmáři, kteří chrání půdu i vodu a neničí krajinu.

IROP přichází s dobrou zprávou. Další peníze půjdou do zdravotnictví, školství a na ekologičtější dopravu

7. ledna 2019

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Přibližně 5,2 miliardy korun získá Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, díky přesunu peněz z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Přesun byl schválen na zasedání Monitorovacího výboru IROP jeho členy, nyní je třeba získat souhlas Evropské komise. Díky dodatečným finančním prostředkům tak budou podpořeny projekty, na které se v předchozích výzvách nedostalo.

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019

4. ledna 2019

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil dotační Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019.
Priority Programu na rok 2019 jsou:

Hladiny nádrží stouply, sucho ale přetrvává

4. ledna 2019

Michael Jettmar

Hladiny ve vodních nádržích Povodí Moravy díky srážkám v loňském prosinci a z přelomu roku stoupají, nejvíce vody zachytil Vranov. Stále však přetrvává hydrologické sucho, uvedl v tiskové zprávě mluvčí státního podniku Petr Chmelař.

MMR zajistilo pro všechny dodavatele veřejných zakázek v České republice bezplatný přístup k technické normě o elektronické fakturaci

2. ledna 2019

Logo: k článku MMR

MMR ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci zajistilo koncem roku pro dodavatele veřejných zakázek bezplatný on-line přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017. Zajistilo tím řádné a včasné naplnění evropské směrnice o elektronické fakturaci.

Rok 2019 v resortu zemědělství: mimořádná opatření na řešení kůrovcové kalamity a investice do řešení sucha

2. ledna 2019

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Balíček mimořádných opatření na řešení kůrovcové kalamity a jejích následků, nastavení nové Společné zemědělské politiky, která by měla začít platit po roce 2020, nová pravidla pro používání účinné látky glyfosát nebo novela zákona o spotřební dani, tedy takzvaná zelená nafta. To jsou některé z novinek, s nimiž Ministerstvo zemědělství (MZe) vstupuje do roku 2019.

Jak zaměstnávají romskou menšinu na jihu Maďarska

1. ledna 2019

Jiří Pavlát

Foto k článku Jak zaměstnávají romskou menšinu na jihu Maďarska

Zástupce Venkovských novin měl možnost navštívit pilotní projekt zaměstnávání Romské menšiny, který je realizován ve městě Pécs v jihozápadní části Maďarska. Návštěva pilotního projektu v Pécsi se uskutečnila v rámci projektu „Změna jednání, změna přístupů: Romové jako zdroj lidského kapitálu“ (zkr. RARE) realizovaného z Programu nadnárodní spolupráce INTERREG DANUBE společně s pracovníky (českého projektového partnera) Ústavu sociálních inovací, o.p.s.

MAS Posázaví má v 2. výzvě Programu rozvoje venkova k rozdělení 33,9 milionu Kč

22. prosince 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Místní akční skupina Posázaví dnes vyhlásila druhou výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova (PRV) na období 2014–2020. Ve třech Fichích (oblastech podpory) je připraveno k rozdělení celkem 33,9 milionu korun. Žádosti o dotace se budou přijímat od 28. 12. 2018 do 31. ledna 2019. Zájemci mohou své záměry konzultovat osobně, telefonicky nebo mailem. Kontakt: Bohunka Zemanová, tel.: 723 881 081, e-mail zemanova@posazavi.com. MAS pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů, které se chtějí ucházet o podporu v 2. výzvě PRV, a to v úterý 8. 1. 2019 od 14 hodin v Posázaví o.p.s. na Masarykově náměstí 1 v Benešově.

MMR: IROP splnil zásadní pravidlo pro čerpání evropských peněz

18. prosince 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, splnil na začátku prosince pravidlo n+3, které programům financovaných z evropských peněz stanovuje vyčerpat prostředky přidělené programu pro daný rok do tří let od doby přidělení, tedy do konce roku n+3. Limit čerpání pro IROP činí podle tohoto pravidla, které bylo letos aplikováno poprvé, 733 milionů EUR, v přepočtu přibližně 18,9 miliard korun. IROP tento limit na začátku prosince 2018 nejenom splnil, ale dokonce i překonal o 2,7 miliardy korun.

Vyhláška Ministerstva zemědělství omezí smrkové monokultury na nevhodných stanovištích

17. prosince 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Vyhláška Ministerstva zemědělství (MZe), která navrhuje omezit pěstování smrků na nevhodných stanovištích a doporučuje druhově pestřejší a odolnější porosty, dnes vychází ve Sbírce zákonů. Návrh vyhlášky, která pomůže rychlejší obnově lesů postižených kalamitou, tvořili odborníci z MZe ve spolupráci se zástupci lesnických vědeckých a profesních organizací a ochránců přírody sdružených do Platformy založené ministrem Miroslavem Tomanem.

Evropští ministři jednali o Společné zemědělské politice po roce 2020 a společném postupu proti kůrovcové kalamitě v evropských lesích

17. prosince 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Ministři zemědělství EU vyhodnotili na Radě ministrů zemědělství a rybářství v Bruselu dosavadní pokrok ve vyjednávání společné zemědělské politiky a vyzvali ke společnému postupu při řešení kalamitní situace v lesích EU.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS