Zlepšení přístupů a postavení Romů v Dunajském regionu

3. prosince 2022

Jiří Pavlát

Logo:  k článku Interrreg DREAM

Dne 30. Listopadu 2022 se v maďarské Lenti uskutečnila závěrečná konference projektu „Zlepšení přístupů a postavení Romů v Dunajském regionu“ (zkr. DREAM ROAD). Na konferenci byly partnerskými institucemi a organizacemi z Maďarska, České republiky, Slovenska, Rakouska, Rumunska, Slovinska, Moldavska, Ukrajiny, Srbska a Bulharska prezentovány zkušenosti z práce s cílovou skupinou a rovněž výsledky celého projektu.

Úvodní slovo konference přednesli Imre Pácsonyi, viceprezident parlamentu župy Zala, a Robert Celec, ředitel Výzkumného a vzdělávacího centra Rakičan, vedoucího partnera projektu. Účastníky oslovili také Daniel Grebeldinger z organizace Nevo Parudimos a Tamara Muhič, která byla zodpovědná za koordinaci tohoto mezinárodního projektu, do jehož realizace bylo zapojeno 10 zemí z Danubského regionu. Metodiku realizace pilotních projektů realizovaných v rámci projektu představil Atanas Atanasov z bulharského Centra Amalipe pro mezietnický dialog a toleranci.

V průběhu konference byly zejména představeny zajímavé pilotní akce, které byly realizovány zejména s cílem vytvoření vzdělávacích laboratoří a zvyšování dovedností Romské menšiny v oblasti počítačové gramotnosti a rozvoje komunit. Výsledky pilotních akcí a využité metodiky jejich realizace byly prodiskutovány s účastníky konference. V odpoledním programu pak měli účastníci konference možnost přímo navštívit jeden z praktických příkladů rozvoje Romské komunity v Maďarsku v obci Mikekarácsonyfa.
Projekt DREAM ROAD byl realizován v rámci Programu nadnárodní spolupráce INTERREG DANUBE. Cílem projektu DREAM ROAD bylo podpořit participativní rozvoj nových postupů vedoucích k posílení počítačové a informační gramotnosti Romů a vytvoření široké partnerské spolupráce za účelem rozvoje Romských komunit v jednotlivých zúčastněných zemích. Vzniklé vzdělávací laboratoře budou katalyzátorem znalostí, praktického učení a digitálních přístupů, kde členům přehlížených a často neúspěšných komunit bude umožněno získat takové dovednosti a know-how, aby mohli do budoucna plnohodnotně využívat počítačové nástroje a stali se rovnocennými členy společnosti. Projekt DREAM ROAD rovněž definoval předpoklady účinné institucionální spolupráce, vypracoval a otestoval inovativní podpůrné modely pro začlenění Romů nejen na trh práce, ale rovněž do života většinové společnosti a vyvinul přesvědčivé ekonomické argumenty pro nezbytnost realizace tohoto přístupu, která je prospěšná jak pro Romskou menšinu, tak rovněž pro většinovou společnost. Právě nadnárodní rámec umožnil implementaci přenositelných řešení odzkoušených v místně specifických podmínkách, která budou sloužit jako příklad pro budoucí tvorbu rozvojových programů a politik.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS