Cena Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti

25. ledna 2022

Michael Jettmar

Logo:  k článku SMO

V roce 2021 zahájila Evropská komise 1. ročník ceny „Evropská hlavní města začleňování a rozmanitosti“. Pokud vaše město, obec nebo region prosazuje inovativní politiky rozmanitosti a začleňování, je tato cena určena právě vám.

Soutěže o tuto cenu se mohou zúčastnit všechny místní orgány v EU, které budují spravedlivější společnost tím, že podporují rozmanitost a začleňování v těchto oblastech:

pohlaví,
rasový či etnický původ,
náboženství nebo víra,
zdravotní postižení,
věk,
identita LGBTIQ.
Vaše město, obec nebo region tak může získat uznání za budování prostředí, v němž se každý může cítit bezpečně a využít svůj potenciál.

Existují dvě hlavní kategorie ocenění:

orgány obcí s méně než 50 000 obyvateli,
orgány obcí s více než 50 000 obyvateli.
Udělena bude také zvláštní cena za začleňování Romů.

Přihlášku můžete podat v kterémkoli úředním jazyce EU do 15. února 2022 do 12:00 SEČ. Slavnostní předávání cen se uskuteční 28. dubna 2022.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS