Pomůžete rozšířit ptačí parky?

13. prosince 2021

Michael Jettmar

Logo:  k článku SMO

SMO ČR podporuje snahu České společnosti ornitologické o rozšíření ptačích parků. Níže si dovolujeme sdílet informace o projektu ČSO.

Rozvoj ptačích parků ČSO
Josefovské louky, Mnišské louky, Kosteliska, Malá Lipová – pod těmito zvukomalebnými jmény se skrývají ptačí parky. Tedy území, kde se Česká společnosti ornitologické s podporou tisíců dárců podařilo vykoupit již 70 ha převážně mokřadních pozemků a následně vytvořit ptačí oázy překypující životem.

Díky této péči zde domov nacházejí běžné i vzácné ptačí druhy – třeba vodouš rudonohý, po třiceti letech opět hnízdící ve východních Čechách právě na Josefovských loukách, tajemný bukač a elegantní pisily zdobící Kosteliska, plaší jeřábi na Mnišských loukách, pestrobarevné vzdušné akrobatky vlhy v pískovně Malá Lipová.

Ptačí parky jsou cenné i pro další živočichy a rostliny – jmenujme namátkou kuňku ohnivou, rosničku zelenou, blatnici skvrnitou a další obojživelníky, z plazů např. užovku hladkou, orchidej vstavač vojenský, vzácné druhy hmyzu a další. S péčí o vlhké louky nám pomáhají čtyřnozí hospodáři - divocí exmoorští koně, pratuři nebo ovce. Na Kosteliska pro změnu brzy přibude stepní uherský skot.

Tedy nejen pro ptáky se ČSO v loňském roce podařilo vykoupit úžasných 13 ha pozemků !
Vše ovšem není pouze idylické, objevují se i různé záměry na komerční využití pozemků v blízkosti ptačích parků, jako je např. pěstování rychle rostoucích topolů, odvodňování a rozorávání, či různé spekulace s pozemky. Ovšem na pozemcích vykoupených ČSO je ochrana ptáků a přírody zaručena. Proto chceme v ČSO nadále ptačí parky rozšiřovat. Již během prvních měsíců příštího roku bychom rádi vykoupili nejméně 5 ha převážně mokřadních pozemků, které v současnosti intenzivně předjednáváme na Kosteliskách, Mnišských loukách i na Josefovských loukách. Rádi přijmeme dary na rozvoj ptačích parků. Podpořit ptačí parky můžete na https://www.birdlife.cz/rezervace/ Děkujeme!

Bližší informace ráda poskytne Lucie Hošková hoskova@birdlife.cz

Lucie Hošková
Zástupkyně ředitele, fundraising
Česká společnost ornitologická
Na Bělidle 34, Praha 5, 150 00
www.birdlife.cz
tel: 602972368

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS