MAS Posázaví rozděluje z Programu rozvoje venkova 11, 638 milionu korun

15. dubna 2021

Michael Jettmar

Logo:  k článku Posazavi

Místní akční skupina (MAS) Posázaví vyhlásila pátou výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV). K dispozici je 11 638 178 Kč, které se budou rozdělovat ve čtyřech fichích (oblastech podpory): Agroturistika, Lesy, voda, rekreace, Podpora místních výrobců a Obnova venkova – školky, školy a spolky. Žádosti se budou přijímat do 31. 5. 2021. Výzva se vztahuje na celé území MAS Posázaví, pro které je schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

„Očekáváme, že projekty žádající o podporu budou obdobného typu jako v předchozí výzvě a že bude velký zájem zejména ze strany školek, škol a spolků. Pokud se v některé fichi alokace nevyčerpá, budou zbývající peníze převedeny do fiche s největším převisem projektů,“ řekla ředitelka Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Zájemci, kteří projekty do konce příjmu žádostí nestihnou připravit podle platných pravidel, budou mít další šanci v příštím roce.

Na fichi Agroturistika je alokováno 4 856 347 Kč, Lesy, voda, rekreace mají k dispozici 3 026 478 Kč, Podpora místních výrobců 3 302 799 Kč a Obnova venkova – školky, školy a spolky 452 554 Kč. Zájemci mohou své záměry konzultovat osobně, telefonicky nebo mailem. Kontakt: Bohunka Zemanová, tel.: 723 881 081, e-mail zemanova@posazavi.com. Seminář k přípravě projektů, určený pro veřejnost a žadatele, se s přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci uskuteční 4. 5. 2021 od 13.00 v zasedací místnosti Posázaví o.p.s. na Masarykově náměstí 1 v Benešově nebo online.

O dotaci se chce ucházet i městys Netvořice. „Budeme žádat o peníze na vybavení školní jídelny – na tento projekt nejsou nikde jinde dotace vypsány. Požádat chceme také o dotaci pro mateřskou školu. Jedná se o projekty do půl milionu korun. Nabídka MAS má široký záběr, což je pro obce a spolky super,“ uvedla starostka Monika Šlehobrová. Připomněla, že v předchozí výzvě už získala dotaci TJ Sokol Netvořice na opravu sokolovny.

Aktuální informace a dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách http: http://leader.posazavi.com/cz/Area.aspx?AreaId=94.

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.

Kontakt pro další informace:
Bohuslava Zemanová, zemanova@posazavi.com, 723 881 081
Jaroslava Tůmová, tumova@posazavi.com, 602 216 637

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS