Na Vysočině nahradí soutěž Vesnice roku Rok života v obcích

24. února 2021

Michael Jettmar

Logo:  k článku SMO

24. 2. 2021 – Letos byla stejně jako loni zrušena celostátní soutěž Vesnice roku, a to kvůli epidemii covid-19. Obce však i v této nelehké době realizují řadu aktivit na podporu kvality života místních obyvatel.

Proto jsme se spolu s krajským Spolkem pro obnovu venkova a ve spolupráci s Krajem Vysočina rozhodli jako náhradu vyhlásit soutěž s názvem Rok života v obcích Kraje Vysočina.

Oficiálně začíná 1. března 2021 a jejím cílem je zviditelnit činnost těch nejmenších obcí v Kraji Vysočina při řešení mimořádných situací spojených s dopadem pandemie covid-19 do jejich běžného života. Je určena obcím v Kraji Vysočina, jež mají do 1500 obyvatel. Povinnou formou soutěžního příspěvku je videomedailonek nebo prezentace fotografií s komentářem v maximální délce 10 minut a popis dobré praxe obce spojené s řešením dopadu pandemie covid-19 do běžného života obce v době od března 2020 do března 2021.

„V této soutěži chceme vyzdvihnout vzájemnou spolupráci a sounáležitost obyvatel, spolků, dobrovolníků, místních podnikatelů a vedení obcí, které jsme mohli být v loňském roce svědkem na mnoha místech našeho kraje. Vítězné příspěvky mohou být příkladem dalším obcím při snaze zajistit dostupnost služeb a kvalitu života svých obyvatel v dnešní nelehké době, na kterou nikdo z nás nebyl připraven,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

Přihlašování do soutěže bude probíhat vyplněním jednoduchého formuláře. Hodnotit se bude množství realizovaných aktivit, inovativnost přístupu, počet zapojených obyvatel stejně jako počet zapojených spolků v obci a přenositelnost dobré praxe.

Oznámení výsledků a slavnostní předání cen proběhne 26. května 2021. Vítězné obce budou odměněny věcnými a finančními dary:

Cena veřejnosti – 1. místo – 50 000Kč, 2. místo – 40 000Kč, 3. místo – 30 000Kč
Cena odborné komise – 1. místo – 50 000Kč, 2. místo – 40 000Kč, 3. místo – 30 000Kč.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS