Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce pomohou v boji proti koronaviru

25. ledna 2021

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

Programy nadnárodní spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE a INTERREG DANUBE a program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE i přes probíhající pandemii COVID-19 úspěšně pokračují v realizaci. U všech programů bylo pro rok 2020 splněno pravidlo n+3 a k začátku roku 2021 je u těchto programů rozděleno zhruba 95 % z celkové alokace programů, která činí 827 mil. EUR. Zbytek peněz se zaměří na zvládání boje proti koronaviru.

„Ačkoli už klasické výzvy u těchto programů neplánujeme, u programu INTERREG DANUBE a INTERREG EUROPE chceme navíc vyhlásit specifické výzvy určené pro již schválené projekty. Ty by jim umožnily rozšířit aktivity v rámci jednotlivých projektů na problematiku spojenou s pandemií COVID–19. S vyhlášením počítáme v polovině roku 2021 a připraveno bude 20 mil. EUR,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

V rámci těchto programů je celkově realizováno 173 projektů s českou účastí. Jedním z nich je i projekt SUSTREE – Lesy bez hranic v období klimatických změn, financovaný v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Projekt se zaměřuje na problematiku vymírání lesních porostů v důsledku klimatických změn a využití sazenic stromů, které jsou odolnější vůči klimatickým změnám. Za zmínku stojí také vytvořená mobilní aplikace SusSelect, která umožňuje prostřednictvím mapového podkladu zjistit, zda by v dané lokalitě daný druh stromu mohl růst a reprodukovat se. Zároveň umožňuje vyhledat sadební materiál pro zdravý a stabilní lesní porost.

I v programu INTERREG DANUBE byly realizovány projekty, které přinesly zajímavé výsledky. Jedním je například projekt AgriGo4Cities, zaměřený na městské a příměstské zemědělství. V rámci tohoto mezinárodního projektu vznikla v Praze 9 komunitní zahrada Paletka, která má za cíl podpořit aktivního zapojení místní komunity do kulturního, společenského, ale i politického dění v této městské. V rámci komunitní zahrady se realizuje celá řada společenských a vzdělávacích akcí, jako „Zažít město jinak“, „Ukliďme Česko“ nebo „Víkend otevřených zahrad“. Projekt tedy přispěl nejen k budování sousedských vztahů a sociálnímu začleňování, ale poskytuje i model pro ostatní, jak zapojit místní komunity do rozvoje daného místa.

Příprava těchto mezinárodních programů pro období 2021–2027 se již postupně finalizuje a je možné očekávat vyhlášení prvních výzev pro předkládání projektových žádostí již v druhé polovině roku 2021.

Více informací a seznamy schválených projektů:
Interreg Central Europe: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/projects/projects.html
Interreg Europe: https://www.interregeurope.eu/discover-projects/
Interreg Danube: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce pomohou v boji proti koronaviru

Doporučené
Příjemci evropských dotací už mají zasmluvněno skoro 96 % prostředků programového období 2014-2020Evropská unie Evropské fo

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS