Úvodní konference projektu DREAM ROAD

6. ledna 2021

Michael Jettmar

Více než 60 účastníků přilákala 2. prosince 2020 zahajovací online konference zaměřená na seznámení veřejnosti s projektem DREAM ROAD. Akce připravila půdu pro 30 měsíců intenzivní spolupráce v oblasti posílení postavení Romů v celém Podunají.

Projekt DREAM ROAD, podpořený v rámci Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube Transnational Programme, realizuje 15 partnerů z 10 zemí Podunajské oblasti. Romská menšina je zastoupena ve všech zemích partnerství i s jejich způsoby života a výzvami, kterým čelí, a jenž se v jednotlivých zúčastněných zemích velmi liší.
Projekt DREAM ROAD zkoumá a bude co možná nejvíce rozvíjet potenciál komunit a jejich často přehlížených členů, a věří, že smysluplného dopadu může být dosaženo pouze zapojením všech společenských aktérů. Cílem projektu je zdůraznit význam nejen oblasti vzdělávání, ale také nezbytnost modernizace a digitalizace v romských komunitách. Za tímto účelem projekt také zřídí vzdělávací laboratoře „LEARNING LABs“ s cílem zlepšit přístup a zvýšit informační, funkční a počítačovou gramotnost.
Během této akce, zaměřené na seznámení veřejnosti s projektem, jednotlivé partnerské organizace shrnuli a podrobně popsali projektové aktivity a širší kontext realizace projektu. Od samého počátku se partnerství DREAM ROAD vydalo na cestu spolupráce, jejímž smyslem je vyzdvihnout úspěchy v oblasti práce s Romskou menšinou v celém regionu. Je velmi důležité, aby se veřejnost posunula od negativního vnímání, často zobrazovaného v médiích pokud jde o Romy, k představení úspěšných příběhů jednotlivců, jejichž šance nebyly vždy jednoduché. „Je nemožné pracovat pro Romy, aniž bychom je zahrnovali do všech fází implementace. Jinak to zapříčiní jejich nedůvěru a frustraci,“ zdůraznila Tamara Muhič, hlavní koordinátorka projektu ze Slovinska.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS