Ministr Toman po jednání s německou ministryní Klöcknerovou: Při africkém moru prasat je zásadní intenzivní odklízení uhynulých divokých prasat

9. října 2020

Michael Jettmar

Logo:  k článku Mze

Tisková zpráva – Výskytu afrického moru prasat v Evropě věnovali dnešní jednání prostřednictvím videa ministr zemědělství Miroslav Toman a německá ministryně výživy a zemědělství Julie Klöcknerová. Hovořili také o budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP) a Strategii Evropské komise (EK) „Od zemědělce ke spotřebiteli“.

Situace s africkým morem prasat (AMP) je v Evropě vážná zejména v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a Polsku. Novým rizikem se stává zavlečení AMP do Německa, kde bylo u prasat divokých od 9. září v sousedství Polska potvrzeno téměř 60 pozitivních případů. Německo přijalo opatření k zabránění dalšího šíření AMP, která jsou velmi podobná těm, která uplatňovala Česká republika při výskytu AMP na našem území.

„Mezi řadou opatření, která u nás přispěla k vymýcení afrického moru prasat, považuji za základní intenzivní odklízení uhynulých prasat divokých s následným laboratorním vyšetřením a důslednou likvidací v asanačním podniku. Současně jsme také podpořili výzkum například v oblasti epidemiologie afrického moru prasat,“ řekl ministr Miroslav Toman.

Mezi dalšími opatřeními, k nimž ČR přistoupila, bylo mj. okamžité vymezení zamořené oblasti na dostatečně velkém území, ohrazení oblasti s vyšším rizikem pachovým a elektrickým ohradníkem kvůli omezení migrace, zákaz lovu, nesklizení a ponechání části zemědělských plodin v zamořené oblasti (zdroj potravy a úkryt pro prasata) a důsledná evidence chovů domácích prasat včetně neregistrovaných.

Podle ústředního ředitele Státní veterinární správy (SVS) Zbyňka Semeráda, který se také jednání s německou ministryní zúčastnil, nejdůležitější nástroje proti AMP definují stále platná mimořádná veterinární opatření. „V celé ČR tak nadále platí zákaz přikrmování a omezení vnadění prasat divokých. Je nařízen jejich celoroční intenzivní lov, platí zákaz dovozu trofejí z prasat divokých ze zemí s výskytem AMP i zákaz používat v chovech prasat seno a slámu pocházející ze zemí s výskytem AMP,“ uvedl Zbyněk Semerád.

V ČR se až do roku 2017 AMP nevyskytoval, přesto SVS od roku 2014 s ohledem na jeho výskyt v Pobaltí, Polsku a na Ukrajině vyšetřovala všechna nalezená uhynulá divoká prasata. Díky tomu byl AMP na našem území včas zachycen a poté přijata účinná opatření, která zabránila jeho šíření. Na jaře 2019 byla ČR celosvětově znovu uznána za zemi prostou AMP. Celoplošný monitoring AMP v ČR nadále pokračuje.

Celkový počet pozitivních případů, a to výhradně u prasat divokých byl 230 kusů (z toho 212 nalezených uhynulých a 18 ulovených). Všechny pozitivní případy pocházely z relativně malého území v okresu Zlín (tzv. vysoce riziková oblast v rámci zamořené oblasti). U domácích prasat nebyly zjištěny žádné případy AMP.

S ministryní Klöcknerovou hovořil ministr Toman také o Společné zemědělské politice. Požádal ji, aby německé předsednictví zohlednilo především požadavek na snížení byrokracie, a to například formou paušálu při možném odpočtu mzdových nákladů. Jednání na pracovní úrovni budou pokračovat v příštím týdnu. Na nadcházející Radě ministrů v Lucemburku plánuje Německo dosáhnout dohody mezi členskými státy EU.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS