Česká republika: EIB podporuje plány Ministerstva zemědělství na lepší hospodaření s vodou

22. června 2020

Michael Jettmar

Logo:  k článku Mze

Tisková zpráva – Z úvěru Evropské investiční banky (EIB) ve výši 8 mld. Kč (asi 300 mil. eur) bude financována široká škála opatření zaváděných Ministerstvem zemědělství České republiky s cílem zkvalitnit zdejší vodohospodářské služby, včetně protipovodňových opatření a zadržování srážkových vod.

Realizace projektu bude mít velký přínos pro občany České republiky. Nově zajistí ochranu proti záplavám pro 47 000 obyvatel a až 24 000 lidí získá lepší přístup k pitné vodě. Krom toho bude zajištěno odvádění a čištění odpadních vod pro dalších celkem 39 000 obyvatel a budou navýšeny kapacity pro zadržování srážkových vod o 2 miliony m3.

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova k tomu uvádí: „Jako klimatická banka Evropské unie usilujeme o zachování přírodních zdrojů a ochranu životního prostředí pro budoucí generace. Díky tomuto projektu se zlepší životní podmínky pro zhruba 110 000 lidí v České republice. Přibližně 25 % obyvatel zde žije v záplavových oblastech, jež jsou v průměru jednou za 10 až 15 let ohrožovány ničivými povodněmi. Jedná se o program zaměřený na ochranu klimatu, který zlepší tamní vodohospodářské služby a pomůže České republice plnit její závazky vyplývající z vnitrostátní i unijní environmentální legislativy.“

Ministr zemědělství České republiky Miroslav Toman dodává: „Ministerstvo zemědělství si velmi váží dlouhodobé spolupráce s EIB a velice rádi v ní budeme pokračovat. Čeká nás turbulentní období klimatické změny, které bude – z pohledu České republiky – především obdobím značného úbytku zdrojů vody. V rámci právě realizovaných opatření je naší prioritou zajistit stabilní dodávky pitné vody občanům České republiky a budovat nové vodní nádrže v obcích, resp. obnovovat ty stávající. Musíme však mít na paměti i opačný extrém a zajistit ochranu našich obyvatel před záplavami. Financování ze strany EIB nám v následujících letech pomůže zavést celou řadu důležitých opatření v boji proti změně klimatu.“

Tato zatím poslední operace Evropské investiční banky je pokračováním velmi úspěšné spolupráce mezi bankou a Ministerstvem zemědělství České republiky. Jedná se o šestý úvěr, který ministerstvo získalo od EIB od roku 1999, přičemž celkový objem financování již dosáhl částky 1,3 mld. eur.

Několik příkladů konkrétních projektů financovaných z úvěru:

Zásobování vodou a kanalizace

Projekt: Vodovod Jelence

Součástí investice je výstavba vodovodu v délce 1,6 km, vrtané studny a také zásobníku o objemu 40 m3 s technologií pro úpravu vod. Po dokončení obyvatelé obce získají zdroj kvalitní pitné vody.

Protipovodňová opatření

Projekt: „Třebovice, Třebovka – Česká Třebová, úprava toku – stavební část“

Cílem investice je zajistit protipovodňovou ochranu na úseku vodního toku Třebovka v délce 12 km pro obce Třebovice a Rybník a město Česká Třebová. Úroveň protipovodňové ochrany se zde zvýší ze stávající dvouleté na stoletou vodu.

Projekt: „Výstavba obecní nádrže v obci Chotěšice (Středočeský kraj)“

Výstavba vodní nádrže o ploše 4,7 ha s celkovým objemem 66 000 m3. Projekt zkvalitní místní vodohospodářský režim, stabilizuje úroveň tamních podzemních vod a posílí lokální ekostabilizační funkce. Vodní nádrž bude sloužit i jako protipovodňové opatření s kapacitou 24 000 m3.

Dušan Ondrejička

tiskový mluvčí Evropské investiční banky

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS