Vláda ČR schválila pravidla nového programu poskytování podpory PGRLF Provoz 2020 snížení jistiny úvěru

27. května 2020

Michael Jettmar

Logo:  k článku Mze

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. připravilo zcela nový program Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru, jehož pravidla pro poskytování podpor byla dnešním dnem schválena vládou ČR.

Během dnešního jednání vlády ve Strakově akademii byla projednána pravidla nového program PGRLF Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru. Tento program byl odsouhlasen a dále bude postoupen ke konečnému schválení Evropské komisi.

„V současné krizové situaci se ještě více ukázalo, jak zásadní význam tuzemské zemědělství a potravinářství má. Naší snahou proto nyní je přijímat opatření, která pomohou eliminovat budoucí ztráty. Dnes schválený program je tak jedním z nich. Pomůže zejména menším firmám, které potřebují rychle provozní peníze. Snažíme se dělat vše pro to, abychom zemědělce podpořili. A především, a to je důležité, abychom zajistili co největší potravinovou soběstačnost naší země,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

„Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. na základě nastalých pandemických okolností spolupracoval na přípravě speciálního programu jednorázové a nevratné přímé podpory ve formě snížení jistiny u provozních úvěrů. Vyhověli jsme tak potřebám části malých a středních zemědělců, kteří se kvůli nečekaným okolnostem spojených s pandemií COVID-19 dostali mnohdy do obtížné situace. Tento program jim má pomoci snížit aktuální finanční zátěž spojenou s provozem hospodářství a doplňuje tak řadu dalších podpůrných nástrojů v dané situaci,“ řekl předseda představenstva PGRLF Vladimír Eck.

Program Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru je určen pro malé a středně velké podnikatele v oblasti zemědělské prvovýroby, jejichž podnikání bylo zasaženo v souvislosti s pandemií COVID-19. Klienti budou moci zažádat o finanční podporu v maximální výši 150.000 Kč, která však nesmí přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru.

Detailní informace o novém programu budou uveřejněny po schválení nového programu Evropskou komisí prostřednictvím tiskové zprávy na stránkách www.pgrlf.cz.

Barbora Šenfeldová

tisková mluvčí PGRLF

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS