S městy shodu najdeme, první výsledky jednání jsou na světě

7. ledna 2020

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

S velkými městy, která kritizují stavební zákon, se MMR dohodne. Kritika plyne mnohdy z nepochopení a různých pohledů na komplexní problematiku povolování staveb. Dnešní schůzka s představiteli velkých měst potvrdila, že kompromisy u jednoho stolu lze rychle nalézt.

Názor velkých měst na rekodifikaci je pro Ministerstvo pro místní rozvoj prioritní, protože reprezentují více než pětinu obyvatel ČR a současný stav stavební legislativy, který podvazuje ekonomický rozvoj, tak dopadá především na ně. „Jsme rádi, že si největší města uvědomují nutnost zásadních změn stavebního zákona. Ta je totiž nezbytná pro jejich další rozvoj. Podařilo se nám vyjasnit si některé neodůvodněné obavy samosprávy ze ztráty svého vlivu nad tím, co se v jejich katastru postaví. Některé paragrafy zákona během připomínkového řízení upravíme tak, aby byla role měst a obcí ještě více posílena,“ uvedla náměstkyně ministerstva pro místní rozvoj Marcela Pavlová.

Zástupci měst souhlasí s tím, aby v povolovacím řízení do budoucna uplatňovali práva v postavení účastníka řízení. Obec by podle dohody měla mít nově možnost vydávat předběžnou informaci k záměru stavebníka, což by přispělo i k zrychlení povolování. Obce by také měly být v budoucnu informovány cestou „hlídacího psa“, (který bude součástí digitalizace stavebního řízení), o zahájení povolovacího řízení, aby mohly začít hned sledovat dokumentaci.
Zástupci měst dále diskutovali o tom, jak bude zákon upravovat územní plánování. K této problematice se pracovní skupina ministerstva s představiteli Prahy, Brna, Ostravy, Liberce a Plzně ještě sejdou. „Obce mají mít samozřejmě v území vliv. Nikoli ale nezákonným působením starostů na stavební úřady, jak se dnes děje. Těší mě, že se s velkými městy shodujeme, že tento vliv má být zajištěn prostřednictvím účastníka řízení a v územním plánování, jak je obvyklé na západě,“ dodala Marcela Pavlová. Tak budou moci obce uzavírat s investory smlouvy o spolupráci bez obav z tzv. systémové podjatosti.

Náměstkyně Pavlová zároveň informovala představitele měst o tom, že ministerstvo po dohodě s premiérem prodloužilo lhůtu pro vypořádání připomínek na tři měsíce. Na připomínkách začali úředníci ministerstva intenzívně pracovat již v průběhu Vánoc. „Připomínky nyní dále vyhodnocujeme a sčítáme. Vzhledem k tomu, že jde o revoluční změnu, očekáváme, že celkově jich budou tisíce, nicméně velká část z nich se bude týkat vzniku nezávislé soustavy stavebních úřadů,“ dodala Pavlová. To je ale podstata celého zákona, která vychází z věcného záměru prodiskutovaného již v červnu. „Je třeba si narovinu říci, že bez toho, aby tato nezávislá soustava vznikla, ztrácí nový zákon smysl a ke zrychlení stavebního řízení nedojde,“ poznamenala. Nepodaří se totiž začlenit do stavebních úřadů dotčené orgány a občan, který chce stavět, bude muset i nadále obíhat více než 40 různých ú řadů a žadonit tam o razítka.

Navržené paragrafované znění zákona ale není dogma. MMR bude trpělivě hledat shodu nebo kompromis tak, aby se podařilo dosáhnout toho, že občan dostane jedno razítko od jedno úřadu a jeho stavba bude povolena během jednoho roku. Důležitá jsou samozřejmě i menší sídla, které z pohledu stavebního práva tíží jiné problémy než velká města. Ministryně proto již příští týden pokračuje v již započatém roadshow po krajích, kde chce představitelům samospráv návrh rekodifikace podrobně představit a diskutovat s nimi o jejich připomínkách a potřebách.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS