Ministryně Dostálová zahájila v Olomouci 22. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu

24. října 2019

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová dnes zahájila 22. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj. Akce se koná v Olomouci ve dnech 24. – 25. října 2019 a účastní se jí více než čtyři stovky odborníků. Hlavním tématem letošní celostátní konference jsou připravované koncepční změny stavebního práva.

„Stojíme tu před prahem velké změny. Jsem přesvědčena, že rekodifikace stavebního práva, která je jednou z priorit vlády, bude zásadním způsobem ovlivňovat rozvoj stavebnictví v následujících letech. Mohu všechny ujistit, že nedochází k žádným nečekaným zdržením a že se držíme dohodnutého harmonogramu. Práce na rekodifikaci veřejného stavebního práva úspěšně pokračují a jsme na nejlepší cestě k tomu, aby nový stavební zákon, který v mnohém usnadní život jak malým, tak velkým stavebníkům, nabyl postupně v roce 2021 účinnosti. Česká republika si zaslouží mít stavebnictví na světové úrovni,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Co patří mezi hlavní cíle rekodifikace? Především zkrácení všech povolovacích procesů. Bude vedeno pouze jedno řízení, na jednom úřadě, s jediným rozhodnutím, aby občané mohli začít stavět do jednoho roku od podání úplné žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby. To výrazné zjednodušení platí i pro případné odvolání proti tomuto rozhodnutí a soudní přezkum.

Ministerstvo pro místní rozvoj intenzivně pracuje i na přípravách digitalizace stavebního řízení a územního plánování. V tuto chvíli je legislativně ukotvován vznik digitální technické mapy jako zdroj garantovaných informací o veřejné dopravní a technické infrastruktury a tzv. geoportálu územního plánování, kdy na jednom místě budou veřejně přístupné všechny vydané územně plánovací dokumentace. Práce na přípravě návrhu paragrafového znění nového stavebního zákona a změnového zákona byly zahájeny hned po schválení věcného záměru. Podle aktualizovaného harmonogramu by měl být návrh stavebního a změnového zákona předložen do meziresortního připomínkového řízení v prosinci 2019.

Konferenci pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj jednou za dva roky u příležitosti setkání zástupců státní správy, samosprávy a dalších odborníků v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Letošního ročníku se účastní přes čtyři stovky odborníků.

Ministryně Dostálová zahájila v Olomouci 22. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním ř

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS