Evropské komisi byly představeny návrhy směřování nových operačních programů

23. října 2019

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

Ve dnech 22. a 23. října proběhlo v Praze jednání se zástupci Evropské komise. Již třetí setkání k přípravě programového období 2021-2027 se zaměřilo hlavně na Dohodu o partnerství a operační programy; stranou však nezůstaly ani další otázky spojené se současností i budoucností čerpání prostředků z fondů EU.

„Příprava na nové programové období se dostává do fáze, kdy řešíme konkrétní podrobnosti. Od doby, kdy strukturu operačních programů v únoru schválila vláda, na nich pracují řídicí orgány – jednotlivá ministerstva, která za daný operační program budou odpovídat. Včera a dnes jsme Evropské komisi představili první návrhy zaměření operačních programů – k řešení jakých výzev by měly přispět, co konkrétně by se mělo podporovat a jak to souvisí s cíli, které Evropská komise stanovila pro období 2021-2027. Současně připravujeme také Dohodu o partnerství – zastřešující dokument pro čerpání z fondů EU v ČR. Operační programy i Dohoda o partnerství budou vládě předloženy v březnu příštího roku; následně vstoupíme do další fáze vyjednávání s Evropskou komisí,“ podotkla Daniela Grabmüllerová, zastupující náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj.

Příprava Dohody o partnerství a operačních programů je mimo jiné závislá na legislativě EU, která stále nebyla na úrovni EU schválena. Celá příprava tak běží s vědomím, že v jakýkoli moment bude nutné přípravu na národní úrovni přizpůsobit možným změnám vyplývajícím z legislativního procesu v rámci EU.

Na jednání s Evropskou komisí se vedle operačních programů probíraly i další aspekty čerpání prostředků z evropských fondů v období 2021-2027, jako jsou například různé podmínky pro využití dotací pro každou ze tří kategorií regionů. Tématem bylo také využívání integrovaných nástrojů, které umožňují podporu cílit na míru venkovským či naopak městským oblastem.

Projednány byly také aktuální záležitosti týkající se současného programového období 2014-2020, mezi nimi například připsání výkonnostní rezervy ve výši 6 % prostředků za plnění stanovených milníků nebo plnění pravidla N+3. Podle tohoto pravidla musí prostředky na určitý rok být vyčerpány do tří let od tohoto roku, tj. do konce roku 2019 se musejí vyčerpat prostředky pro rok 2016. K poslednímu září toto pravidlo naplnilo již 8 z 10 operačních programů.

Příští setkání se zástupci Evropské komise proběhne ve dnech 17. - 18. prosince 2019.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS