Projekt Benešovsko žije příběhy ukáže region pohledem školáků

27. září 2019

Michael Jettmar

Logo:  k článku Posazavi

Podpořit sounáležitost dětí a mládeže s regionem a rozvíjet jejich povědomí o místní kultuře, hodnotách a historii je cílem projektu „Benešovsko žije příběhy“. V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) a v úzké spolupráci s Městem Benešov ho realizuje společnost Posázaví o.p.s. Je určen pro žáky mateřských a základních škol. Jejich úkolem je zpracovat příběh o reálné či fiktivní, historické i současné osobnosti, zasazený do kulis Benešova a jeho okolí. Školy je mohou zasílat do 30. listopadu 2019.

„Smyslem projektu je podpořit u dětí jednak čtení, jednak také vlastní autorskou tvorbu. Nejsem tak skeptická, že by je to v dnešní době počítačů nezajímalo. Myslím si, že bez ohledu na to, jaká je doba, tak tvořivost, poznávání, možná i tajemno v dětech je, jde hlavně o to, jak to v nich nějakou vhodnou formou rozpohybovat,“ řekla koordinátorka MAP Jana Čechová. Podle ředitelky společnosti Posázaví o.p.s. Bohunky Zemanové se nejedná o soutěž, snahou je oslovit co největší počet potenciálních dětských autorů.

Jedinou podmínkou příběhu je to, že jeho děj se bude odehrávat ve městě Benešově nebo jeho okolí. Žáci základních škol mohou napsat povídku, pohádku, rozhovor, deník, básničku nebo jiný slohový či literární útvar v rozsahu maximálně jedné strany A4. U dětí z nižších ročníků a mateřských škol může příběhy zapisovat pedagog a žáci je mohou doplnit obrázky. Práce se budou hodnotit ve třech kategoriích: mateřské školy, 1. stupeň základní školy a 2. stupeň základní školy. Každá škola může do dané kategorie nominovat až 10 žákovských prací.

Deset nejzdařilejších prací z každé kategorie vybere porota složená ze zástupců Posázaví o.p.s., Města Benešova a Muzea umění a designu Benešov. Členem poroty bude také známý český textař, spisovatel, publicista a benešovský patriot Jan Krůta. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v březnu 2020 a bude spojeno s autorským čtením. Autoři nejzdařilejších příběhů dostanou drobné věcné ceny nebo knihu. Nejlepší práce budou vystaveny v Muzeu umění a designu v Benešově a vznikne z nich také tištěná, nebo elektronická publikace.

Projekt „Benešovsko žije příběhy“ volně naváže na oslavy 800 let od založení města Benešova, které se budou konat v roce 2020.

Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS