Unikátní série seminářů pro komunální politiky

24. září 2019

Michael Jettmar

Logo:  k článku SMO

Praha 24. září 2019 – Jak se orientovat v právních pojmech a nepřekročit hranici trestní odpovědnosti, to poradí zastupitelům, radním, starostům i hejtmanům odborníci na semináři Zastupitel v právu. Sérii vzdělávacích seminářů pro komunální politiky připravily společně hned čtyři instituce: Česká advokátní komora, Nejvyšší státní zastupitelství, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR.

Ambicí pořadatelů je usnadnit voleným zástupcům obcí, měst i krajů jejich náročnou a odpovědnou práci a zlepšit jejich orientaci ve složitých právních problémech. Dozvědí se, kam sahá jejich odpovědnost v rozhodovacích procesech a také jak jednat, aby se nedostali do střetu s trestním právem.

„Starostové jsou nejdůvěryhodnější a nejlépe hospodařící subjekty v republice, jak ukázal nejeden průzkum,“ říká předseda Svazu a starosta Kyjova František Lukl a pokračuje, „musíme udělat vše proto, aby měli co nejvíc informací o svých zákonných povinnostech, ale i právech. Čím širší bude jejich právní povědomí, tím lépe budou vědět, jak minimalizovat rizika spojená s výkonem své funkce.“

„Rádi starostům a dalším zastupitelům s orientací v naší právní džungli pomůžeme, považujeme to za svou stavovskou povinnost. Lektorský tým ČAK je velmi zkušený a rozhodně má auditoriu co sdělit. Čím širší bude právní povědomí zastupitelů, tím lépe budou vykonávat svou funkci. Iniciátorem celé akce je Česká advokátní komora v součinnosti s Unií obhájců. V té souvislosti je třeba zdůraznit, že Unie obhájců danou problematiku dlouhodobě pečlivě a na základě veřejně přístupných dat sleduje,“ doplňuje předseda ČAK Vladimír Jirousek.

Nejvyšší státní zastupitelství představí nedávno zpracovanou analýzu, která přiblíží fakta o případech, v nichž figurují volení funkcionáři samospráv. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman k tomu dodává: „Věřím, že námi prezentovaná čísla uvedou na pravou míru některé zkreslené představy, které kolují ohledně role veřejné žaloby ve vztahu ke komunálním zastupitelům. Jsem rád, že NSZ stálo na počátku celé myšlenky na tuto vzdělávací akci.“

Seminář probíhá ve třech termínech, 24. září a 17. října 2019 v Justičním areálu Na Míčánkách v Praze a 7. listopadu 2019 v sídle veřejného ochránce práv v Brně. Mezi přednášejícími se vystřídá řada odborníků, například Marie Kostruhová z Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, zástupce akademické obce Martin Richter, advokáti Tomáš Sokol a Petr Toman nebo náměstek nejvyššího státního zástupce Jiří Pavlík.

Další informace: Alexandra Kocková, Svaz měst a obcí ČR, mediální zastoupení, mobil: 725 607 753, e-mail: kockova@smocr.cr

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS