Ministr zemědělství: Dobré životní podmínky hospodářských zvířat jsou pro nás důležité, letos dáme na jejich zlepšení 1,6 miliardy korun

12. září 2019

Michael Jettmar

Logo:  k článku Mze

Tisková zpráva – Na zlepšení životních podmínek v chovech hospodářských zvířat poskytne Ministerstvo zemědělství (MZe) z evropských a národních zdrojů v letošním roce více než 1,6 miliardy korun. Peníze jsou určené například na lepší ošetřování končetin dojnic, chlazení stájí v letním období nebo zvětšení plochy pro selata.

„Zlepšování životních podmínek hospodářských zvířat je pro nás velice důležité. V rámci národních i evropských dotací se snažíme chovatele motivovat k dodržování nadstandardů v chovu hospodářských zvířat. Pokud některý z obchodníků, jako nyní Penny Market, přijde s tím, že bude preferovat odběr masa z chovů, které nadstandardně splňují podmínky pro pohodu zvířat, tak to jako ministr zemědělství samozřejmě vítám. Navíc se tím podporují tuzemští chovatelé, což je plně v souladu s dlouhodobou filozofií Ministerstva zemědělství,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

MZe podporuje zlepšování životních podmínek zvířat jak z evropských, tak z národních zdrojů. V rámci Programu rozvoje venkova je v aktuálním programovém období na roky 2014 až 2020 v rámci opatření „Dobré životní podmínky zvířat“ vyčleněno 133 milionů EUR, tedy zhruba 3,5 miliardy korun. V letošním roce chovatelé skotu a prasat podali celkem 900 žádostí o podporu v celkové výši 730 milionů korun. V rámci národních dotací představovala v uplynulých letech podpora zhruba 880 milionů korun ročně, z toho šlo v rámci jednotlivých podprogramů zhruba 330 milionů korun na chovy dojnic, 300 milionů na chovy drůbeže a necelých 250 milionů na chovy prasat. Podobnou částku pro chovatele předpokládáme i letos.

Pro zlepšení životních podmínek zvířat poskytuje MZe mimo finančních podpor také odborné a metodické poradenství. Pro chovatele pořádá semináře a vzdělávací akce, při kterých se snaží do praxe přenášet nejnovější poznatky z chovu zvířat, které mohou dále zlepšovat jejich životní podmínky.

MZe také dlouhodobě podporuje tuzemskou produkci masa. U toho z českých chovů má totiž spotřebitel jistotu, že bylo pod dohledem dozorových orgánů ve všech fázích výroby. Chovy pravidelně kontroluje Státní veterinární správa a další kontrolní orgány. Pod veterinárním dohledem je také porážka zvířat a další následné nakládání s masem až na pulty obchodů.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS