MMR zve na třetí workshop pořizovatelů a projektantů k územní studii krajiny

27. srpna 2019

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

V pátek 13. září 2019 se uskuteční 3. workshop pořizovatelů a projektantů k územní studii krajiny. Akci pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Workshop proběhne v Praze na MMR v sále Akademie veřejného investování, vchod z Pařížské ul. 4.

Workshop navazuje na obdobné akce z let 2017 a 2018. Hlavním cílem workshopů je zprostředkovat zkušenosti ze zpracování a využití územních studií krajiny (ÚSK), a to s ohledem na novost, rozsah a náročnost úlohy. Do konce roku 2019 se předpokládá dokončení ÚSK pro cca ¼ území ČR. S ohledem na postup pořizování ÚSK bude v letošním ročníku kladen větší důraz na téma uplatnění již zpracovaných studií jako podkladu pro další činnosti veřejné správy, včetně realizace konkrétních opatření v krajině.

Po formálním úvodu budou následovat tři programové bloky. Na úvod každého bloku zazní několik krátkých příspěvků, poté bude následovat panelová diskuse. První blok bude zaměřen na představení dokončených ÚSK projektanty; druhý blok bude věnován koordinaci různých subjektů v procesu pořízení ÚSK s přesahem do tématu bloku třetího; třetí blok bude věnován využití ÚSK pro další činnost veřejné správy.

Více informací včetně programu workshopu a registrace naleznete zde:[
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Informace-Udalosti/Uzemni-planovani/Pozvanka-a-registrace-na-3-workshop-porizovatelu]

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS