Výzva vládě k zákonu o předkupním právu obcí

29. července 2019

Michael Jettmar

Sdružení místních samospráv se před zítřejším jednáním vlády České republiky obrací na členy vlády s výzvou, aby umožnili projednání novely, která obcím dává předkupní právo na nepotřebný majetek státu.

Majetek, který stát prodává jako nepotřebný, je pro obce a města často klíčový pro další rozvoj a naplňování základních funkcí samosprávy. Pokud je prodáván v dražbách, jsou obce limitovány finančními prostředky, které mají na tento účel vyhrazeny.

Novelu zákona o postavení obcí a krajů při nabývání majetku státu předložilo Parlamentu hlavní město Praha, které tak využilo své zákonodárné iniciativy. Novelou chce posílit postavení obcí při nabývání majetku státu a dát jim reálnou možnost získat do svého vlastnictví od státu nemovité věci, které se nacházejí na jejich území a které potřebují pro plnění svých funkcí, tj. zejména pro výstavbu dopravní infrastruktury, škol, sociálních zařízení, občanské vybavenosti, sociálního bydlení, pro zeleň a k dalšímu rozvoji jejich území. „Obce musejí transparentně a s předstihem rozhodovat o tom, kolik prostředků jsou ochotné vynaložit ve veřejné dražbě. To je znevýhodňuje vůči jiným dražitelům, kteří předem vědí, jakou nejvyšší cenu obec nebo město mohou nabídnout, což může nahrávat různým spekulantům,“ vysvětluje problém veřejných dražeb předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák.

SMS ČR proto vyzývá vládu, aby alespoň neutrálním stanoviskem k tomuto návrhu umožnila jeho projednání v orgánech parlamentu. „Jsme připraveni konstruktivně spolupracovat na případných úpravách návrhu tak, aby výsledná novela byla ku prospěchu jak státní správy, tak samospráv. Domníváme se, že případy, kdy dochází k převodu majetku mezi státem a samosprávami, by si zasloužily systematické řešení, které by ve výsledku pomohlo celé veřejné sféře,“ doplňuje S. Polčák a dodává: „Argument, že ve veřejných dražbách získá stát za svůj majetek více prostředků, nepovažujeme za stěžejní. Existují případy, kdy dlouhodobý přínos pro společnost musí převážit nad okamžitým finančním přínosem. Výstavba dopravní infrastruktur a občanské vybavenosti a harmonický urbanistický rozvoj našich měst a obcí by měly dostat přednost před často nepatrně vyšším výnosem z prodeje v dražbě.“

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS