Rozbzuč Déčko. Letní soutěž ČT a MŽP upozorňuje děti i jejich rodiče na problémy s úbytkem hmyzu

1. července 2019

Michael Jettmar

Logo:  k článku MZP

V pátek 29. června spustila Česká televize hravou letní soutěž, která upozorňuje děti a rodiny na problémy s úbytkem hmyzu v přírodě. Ministerstvo životního prostředí je jejím partnerem.

Během této sotva odstartované soutěže Rozbzuč Déčko budou mít děti o prázdninách o důvod víc se vydat do přírody, aby se něco o hmyzu dozvěděly. A jejich rodiče s nimi. Z hlediska ekologické výchovy je svět hmyzu oblíbené téma, protože je všude kolem a každý se tak snadno může pustit do jeho pozorování a zkoumání. Soutěž může zmírnit některé předsudky, které lidé k hmyzu mají, díky tomu, že děti objeví tajemství hmyzu a poznají jeho nezastupitelnost.

„Naším cílem je, aby děti pobývaly v přírodě často a rády. Díky tomu se v pozdějším věku začnou přirozeně zajímat o ekologická témata. Proto vítáme, že soutěž se nese v pozitivním duchu a ukazuje, jak každý z nás může přispět k ochraně biodiverzity naší přírody,“ říká o soutěži Tomáš Kažmierski, ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP.

Podle pravidel se rodiče s dětmi mají vydat o letních prázdninách na tři různá místa, naučit se něco o hmyzu, vymyslet si vlastní „hmyzáky“ a poslat je na Déčko. Jedním z míst, kde se soutěžící mohou něco zajímavého dozvědět, je i DOTEK – Dům obnovy tradic a ekologie v Horním Maršově, který patří k nejvytíženějším střediskům ekologické výchovy v České republice. Podklady pro letošní soutěž připravovali zástupci dalších ekocenter, TEREZA a Chaloupky spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapu výletů, speciální mobilní aplikace a všechny potřebné informace najdete na www.rozbzucdecko.cz.

Ze života hmyzu v praxi

Mizení hmyzu z české krajiny je široký problém, na kterém se podílí celá řada faktorů, počínaje rozsahem používání pesticidů v zemědělství, přes celkové změny krajiny, především extrémní velikost lánů polí, ale také celkový tlak na intenzivní hospodářskou produkci, který i v lesích vede ke kácení starých porostů, či nedostatečnému zastoupení mrtvého dřeva, které by mohlo být domovem takových druhů, jako je roháč nebo různé druhy tesaříků. Hmyz potřebuje ke svému životu především květnaté louky a těch také ubývá, nejen kvůli tomu, že výkonná zemědělská technika umožňuje pokosit v krátké době rozsáhlé porosty luk a živočichové pak jen těžko hledají úkryt a potravu, ale i kvůli módě mít ve městech a zahradách co nejkratší trávník.

Ministerstvo životního prostředí proto dotačně podporuje opatření k péči o nejcennější území, včetně květnatých luk, případně i jejich obnovu. Nejdůležitější ale je nastavení podmínek zemědělského hospodaření. MŽP aktuálně spolupracuje s Ministerstvem zemědělství na nastavení evropské Společné zemědělské politiky. Už v minulosti MŽP prosadilo ponechání určitého podílu nepokosených ploch, šetrné hospodaření na podmáčených loukách nebo i stepních lokalitách.

Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 534, 267 122 835
E-mail: tiskove@mzp.cz

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS