Zástupci posázavských měst hovořili v Jílovém u Prahy o odpadovém hospodářství

2. července 2019

Michael Jettmar

Logo:  k článku Posazavi

O nakládání s komunálním odpadem a novinkách v odpadovém hospodářství hovořili zástupci samospráv posázavských měst v Jílovém u Prahy. Předáváním zkušeností a sdílením příkladů dobré praxe se snaží navzájem inspirovat. Regionální setkání, které bylo prvním svého druhu, organizovala společnost Posázaví o.p.s. Města už se dohodla na další schůzce, která se uskuteční na podzim v Týnci nad Sázavou a bude na téma financování místních spolků a sdružení.

Zajímavou diskusi vyvolala prezentace vedoucího odboru životního prostředí Městského úřadu v Jílovém u Prahy Adama Šauera. Přítomné informoval o novém systému nakládání s komunálním odpadem MESOH (Motivačně evidenční systém odpadového hospodářství), který ve městě zavádějí. Jeho cílem je motivovat obyvatele k třídění odpadu a snižovat jeho množství. Předpokládá to mimo jiné zavedení evidenčního systému nádob na odpadky, pořízení vlastní svozové techniky, zlepšení dostupnosti sběrných míst nebo rekonstrukci sběrného dvora.

„Jílovské setkání vzešlo z jarního plánování a setkávání v rámci posázavských Zdravých měst. Jejich zástupci a koordinátoři se setkali nad Výzvou č. 92, která byla vyhlášena v rámci Operačního programu Zaměstnanost s cílem zvýšit profesionalizaci veřejné správy. Účastníci jednání se tehdy shodli na tom, že se chtějí potkávat častěji a sdílet navzájem příklady dobré praxe,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Úlohy koordinátora těchto setkání se ujala Posázaví o.p.s. „S ohledem na strategii rozvoje regionu, kterou jsme zpracovali a pravidelně aktualizujeme, je pro nás důležité mít informace o tom, co se ve městech a obcích regionu děje, jakými problémy se zabývají. Snažíme se hledat společná témata obcí a pomáháme je řešit,“ dodala Bohunka Zemanová.

Setkání svolal starosta Jílového u Prahy Pavel Pešek. Zúčastnili se ho zástupci měst Týnec nad Sázavou, Neveklov, Sázava, Bystřice a Benešov. Po společném obědě v jílovském Restaurantu Florian si účastníci akce prohlédli expozice Regionálního muzea v Jílovém.

Jaroslava Tůmová

Kontakt pro další informace:
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081

Obecně prospěšná společnost Posázaví – www.posazavi.com
Obecně prospěšná společnost Posázaví (Posázaví o.p.s.) vznikla v březnu roku 2004. Ve spolupráci se svazky obcí, orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi usiluje o rozvoj a propagaci Posázaví jako místa s vysokým turistickým potenciálem a zároveň místa pro kvalitní život obyvatel regionu.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS