MMR se připravuje na efektivnější využívání unijní programů a úvěrů a záruk z fondů EU

26. června 2019

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

Ve středu 26. června se v Praze sešla Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) na pracovní úrovni. Na programu jednání byla aktualizace a rozšíření dokumentu Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 (NKR), současný stav čerpání fondů EU a další aktuální témata.

„Ministerstvo pro místní rozvoj během minulého roku připravilo podklad, který mapuje oblasti vhodné pro podporu z evropských fondů v období 2021-2027 a který má zároveň sloužit pro přípravu Dohody o Partnerství – zastřešujícího dokumentu pro čerpání – a pro operační programy. V únoru tento podklad spolu se strukturou operačních programů projednala vláda. Nyní jsme ho rozšířili – nově byla zařazena kapitola věnující se pojednání o možnostech využití úvěrů, záruk a rizikového kapitálu financovaného z evropských fondů. Rozpracována byla také část věnující se možné podpoře určitých oblastí z unijních programů spravovaných přímo Evropskou komisí. Zaměřili jsme se také na již vytipované oblasti možné podpory – jednotlivá témata byla přiřazena ke specifickým cílům a proběhla jejich další prioritizace, které se účastnilo ještě více odborníků,“ upřesnila náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Olga Nebeská.

Rada pro ESIF projednala nejen přípravu období 2021-2027 vzhledem k národní i evropské úrovni, ale věnovala se i současnému programovému období – tématem byl aktuální stav čerpání fondů EU, příprava Zprávy o pokroku při provádění Dohody o partnerství a plnění milníků, od kterých se odvíjí získání prostředků ve výši více než 6,3 mld. Kč.

Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy je nadresortním odborným a poradním orgánem vlády ČR v oblasti evropských fondů, který se pravidelně schází k diskuzi nad aktuálními otázkami.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS