Vláda ČR přijala nová opatření v rámci programu RE:START

17. června 2019

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová dnes představila na vládě 16 nových opatření v rámci Souhrnného akčního plánu restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Tato opatření pomohou strukturálně postiženým regionům vytvořit další rozvojové možnosti v oblastech podpory výzkumu a vývoje, vzdělávání, podnikání, bytové politiky, ale třeba i dopravního napojení strategického významu.

„Nová opatření znamenají specifickou pomoc pro strukturálně postižené kraje, kterou skutečně potřebují. Jedná se například o rozvoj středních, ale také veřejných vysokých škol, či výzkumu. Tyto regiony dlouhodobě bojují s vylidňováním a zajištění vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří v těchto regionech vystudují, najdou si práci a založí rodinu, je velmi žádoucí. Taktéž ve všech třech regionech vnímám jako velmi důležitou podporu kvalitního bydlení či infrastruktury. V žádném případě ale nejde o to vytvářet věci jen na papíře, důležitá je realizace. Proto jsme některá opatření z předchozích akčních plánů revidovali a dalších 23 jich již bylo splněno. Dále se budeme muset soustředit na hospodářskou proměnu a například též na diskuzi o energetickém mixu. Podařilo se nám také zajistit přesun 6 miliard korun z nevyužitých prostředků fondů Evropské unie ve prospěch těchto regionů. Tyto peníze půjdou například na snížení emisí v dopravě či na modernizace základních škol,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Na přípravě aktualizace Souhrnného akčního plánu se podílel Národní výkonný tým programu RE:START ve spolupráci s Regionálními stálými konferencemi Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a s dotčenými rezorty. Schválených 16 nových opatření pokrývá všech 7 tematických pilířů Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

„Jsem velmi ráda, že regiony vnímají program RE:START jako partnera a společně tvoříme opatření přímo v terénu. RE:START již přinesl do regionů první výsledky a i letošní rok bude co do plnění našich společných cílů velmi intenzivní. Stejně tak i dnes schválená opatření se brzy dočkají realizace,“ uvedla manažerka národního výkonného týmu programu RE:START Gabriela Nekolová.

Souhrnný akční plán je transparentní, systémový a dlouhodobý nástroj na řešení specifických problémů rozsáhlého území. Eliminuje se tím stav, kdy desítky regionálních subjektů předkládají individuální požadavky, které, jsou-li realizovány separátně, většinou nepodléhají hodnocení dopadů a často vyžadují přijímání nesystémových výjimek.

Více na www.restartregionu.cz

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS