Ministři jednají v Bukurešti o rozvoji měst

14. června 2019

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

„Účast na jednáních na nejvyšší úrovni je velmi důležitá. Mám tak jedinečnou možnost diskutovat o aktuálních problémech rozvoje měst s mými protějšky z jiných členských států EU a se zástupci Evropské komise. Pokud jde o integrovaný rozvoj měst, lze nabídnout naše zkušenosti v oblasti využití nástroje Integrovaných územních investic, partnerského přístupu k tvorbě Strategie regionálního rozvoje ČR a koordinace konceptu Smart Cities“, uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Jednání otevřela komisařka odpovědná za regionální politiku, Corina Cretu, která shrnula aktuální aktivity Evropské komise. Ty jsou zaměřeny na podporu měst; jednou z nich je i iniciativa Městská agenda pro EU. Ta vznikla v roce 2016 na základě Amsterodamského paktu a propojuje města, členské státy EU, evropské instituce a ostatní aktéry, aby společně pracovali na konkrétních doporučeních ke zlepšení legislativy, financování a znalostí v oblasti městského rozvoje. V současné době má Městská agenda 14 Partnerství. 12 z nich je nyní ve fázi implementace (případně po implementaci) svých akčních plánů, které obsahují celkem 114 opatření.

Partnerství Městská mobilita koordinuje prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj i Česká republika. Městskou agendu pro EU považuje ČR za velmi důležitou. Ve svém příspěvku kladla ministryně Dostálová důraz na nutnost větší podpory ze strany Evropské komise zejména pro implementaci jednotlivých opatření. V oblasti městské mobility jde konkrétně o zlepšení financování inovativních řešení a technologií podporujících sdílenou mobilitu (Bike a Car sharing) či mobilitu jako službu umožňující kombinaci jednotlivých dopravních prostředků s cílem snížit nutnost využívání osobních automobilů, vytvoření souboru příkladů dobré praxe pro plány mobility pro školy a velké podniky či zajištění finančních prostředků z EU fondů pro budování infrastruktury pro cyklisty a pěší.

Hlavním bodem jednání je schválení tzv. Bukurešťské deklarace. Ta podporuje pokračování Městské agendy pro EU a to v souvislosti s novou verzí tzv. Lipské charty. Ta by měla být schválena v rámci dalšího ministerského setkání, které se bude konat během německého předsednictví.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS