SMS ČR se nelíbí záměr omezovat fungování finančních úřadů

4. června 2019

Michael Jettmar

4. 6. 2019 – Finanční správa České republiky plánuje k 1. 1. 2020 další snižování počtu zaměstnanců. V rámci Zlínského kraje to znamená zrušení dalších 25 systemizovaných míst, což bude znamenat i výrazný zásah do organizační struktury územních pracovišť.

Tento krok Finanční zprávy se velmi negativně projeví v personálním obsazení Územního pracoviště Valašské Klobouky a Luhačovice, které by výrazně omezily své služby a nově by jejich pracovníci byli k dispozici občanům pouze v úředních dnech. Ostatní dny by se všichni občané Kloboucka a Luhačovicka museli obracet na finanční úřady ve Vsetíně či Zlíně. Dostupnost služeb úřadu by tak byla výrazně snížena a pro konzultaci mimo úřední dny by museli občané jezdit více než 30 km. Tuto situaci znají již ve Bystřici pod Hostýnem, kde jsou občané se současnou situací nespokojeni a na tamějším úřadě je ve většině případů odkážou na úřad do Holešova.

Dle vyjádření ředitele finančního úřadu pro Zlínský kraj je důvodem těchto změn snaha o hledání úspor ve státním rozpočtu, nicméně za cenu přílišné centralizace služeb a vzdálení se správy od občanů, živnostníků, firem i samotných obecních úřadů, s čímž Sdružení místních samospráv České republiky zásadně nesouhlasí. Hledání úspor omezováním výkonu veřejné správy v území je v přímém rozporu s principem subsidiarity, který patří mezi základní principy fungování veřejné správy v celé EU. Tento krok je tak dalším v pořadí (po chystaném rušení některých stavebních úřadů), který bude ještě více prohlubovat odliv mladých a vzdělaných lidí do měst a urychlovat tak vylidňování venkovských oblastí.

„Agenda finančního úřadu má být přemístěna do Vsetína. Velká část poplatníků potřebuje k vyplnění daňových přiznání konzultaci, čímž se předchází chybovosti a zkrácení doby zpracování. Tento přesun by postihl místní obyvatele, zejména pak seniory a znevýhodněné občany, pro které je cestování obtížné. Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko (členem je 22 obcí) dokonce přijalo na svém jednání usnesení, že s touto plánovanou změnou zásadně nesouhlasí“ sdělila krajská předsedkyně Sdružení místních samospráv České republiky a starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS