Nový právní předpis platný od 24. 5. 2019

29. května 2019

Michael Jettmar

Logo:  k článku Mze

Novela vyhlášky č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly.

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 129/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb., která nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.

Cílem vyhlášky je zejména upravit přílohu č. 1 sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly (fyzikálně-chemické rozbory), a to s ohledem na nově akreditované metody, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce hodlá využívat, eventuálně změnu těchto metod.

Do přílohy č. 1 vyhlášky č. 132/2015 Sb. se tak doplňují nově zavedené fyzikálně-chemické metody, ruší se fyzikálně-chemické metody, které již nejsou používány, upravují se názvy některých fyzikálně-chemických metod a upravuje se výše náhrady nákladů za některé fyzikálně-chemické metody (jedná se výhradně o snížení náhrady nákladů).

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS