OPŽP Omezení realizace projektů fyzických osob nepodnikajících

27. května 2019

Michael Jettmar

S účinností od 22. května platí pro aktuálně vyhlášené výzvy v rámci nástroje CLLD pro Místní akční skupiny (87., 88., 127.) omezení realizace projektu fyzických osob nepodnikajících na pozemcích, které nejsou v jejich vlastnictví.

Fyzické osoby nepodnikající mohou žádat o podporu v případě, že jsou pozemky dotčené realizací v jejich vlastnictví, případně ve vlastnictví jiných fyzických osob, územně samosprávných celků, správy národních parků, správy jeskyní ČR či AOPK ČR. Nemohou však žádat o podporu na projekty realizované na pozemcích ve vlastnictví podnikatelských subjektů, a to z důvodu zamezení přenosu výhody z dotace na podnik.

Uvedené výzvy byly modifikovány a aktualizované texty výzev jsou spolu s aktualitou zveřejněny na stránkách www.opzp.cz. Nastavení bude zapracováno do 22. verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (Příručky pro MAS k OPŽP pro období 2014 – 2020, verzi 6) .

Odkaz na aktualitu zveřejněnou na webu OPŽP: https://www.opzp.cz/upresneni-podminek-poskytovani-dotaci-v-prioritni-ose-4/

Prosím, informujte v rámci konzultací žadatele o této zásadní novince a zároveň tuto skutečnost zohledňujte při hodnocení žádostí o dotaci.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS