Startuje III. ročník soutěže Chytrá města pro budoucnost 2019: Nově poměří česká města a kraje se zahraniční praxí

26. března 2019

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

Potřetí se v Česku uskuteční národní soutěž v oblasti Chytrých měst a krajů. Soutěž „Chytrá města pro budoucnost 2019“ propaguje a podporuje využití inovativních postupů a moderních technologií, které mají přinést veřejnosti zkvalitnění života ve městech a obcích. Soutěž probíhá s podporou a záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, které spolu s pořadatelem projektu SCII/Smart City Innovations Institut, z.ú. rovněž vyhlašuje start letošního ročníku.

Soutěž rovněž zaštiťují a podporují Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR. Klíčovými partnery soutěže jsou Czech Smart City Cluster, EY, Škoda Auto DigiLab, ČEZ ESCO a další experti na kofinancování chytrých projektů a legislativu veřejné správy. Přihlášky lze již ode dnešního dne podávat prostřednictvím jednoduchého formuláře zde: https://1url.cz/@prihlaska_soutez

Loňský ročník soutěže zaznamenal skokový nárůst kvality i kvantity přihlášených řešení od samospráv i dodavatelů. „Tuzemská města a kraje začínají vnímat přidanou hodnotu tzv. chytrých řešení. Oproti stavu před třemi a více léty jsme zaznamenali výrazný posun ve vnímání ekosystému Chytrého města ze strany zadavatele a dodavatelů. Často hraje roli již konkrétní zkušenost např. s vlastní datovou platformou, viditelným zlepšením a dostupností služeb pro občany, dopad energetických opatření na úsporu a zejména první infrastrukturální projekty v oblastech mobility. Na druhou stranu vnímáme pohled vedení krajů a měst na zlepšení systémové podpory zbytečně dlouhých lhůt reálných implementací, často omezených požadavkem nejnižší ceny v rozporu s požadavkem na dlouhodobou udržitelnost zaváděných projektů. Harmonizace standardů v podobě aktualizace metodiky Ministerstva pro místní rozvoj společně s důrazem na podporu vícezdrojového financování je nadějí na pozitivní změnu“, potvrzuje za organizátora soutěže Radim Ševčík.

Soutěž probíhá i letos za významné podpory Ministerstva pro místní rozvoj, které je gestorem zavádění konceptu Smart Cities do českých měst. Zástupci ministerstva budou v Odborné porotě hodnotitelů soutěže klást důraz především na soulad s principy Smart Cities, které jsou obsaženy v Metodice Smart Cities. V rámci soutěže bude vyhlášeno také speciální ocenění – Cena ministryně pro místní rozvoj pro OSOBNOST a MODEL SMART CITY 2019. „Ukazovat a sdílet dobrou praxi, inovativní přístupy a chytré nápady je ve Smart Cities stěžejní. Proto jsem ráda, že mohu podpořit ocenění pro ty, kteří mohou být inspirací pro ostatní. Ministerstvo pro místní rozvoj posouvá celé téma Smart Cities vpřed i díky aktualizované metodice a širokému využití tohoto dokumentu městy. Pro strategickou diskuzi s významnými partnery jsem zřídila také Grémium pro oblast Smart Cities,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Letošními novinkami soutěže jsou nové kategorie PROJEKT SMART CITY 2019 pro města s velikostí od 50 do 200 tisíc obyvatel a rovněž rozšíření soutěže do okolních zemí. Po loňském ocenění a potvrzeném zájmu o účast v soutěži od přihlašovatelů ze Slovenska a SRN budou hodnoceny v letošním ročníku projekty ze zemí V4, Rakouska a SRN.

Do soutěže se mohou zapojit kromě měst, obcí a regionů také dodavatelé chytrých projektů. Přihlašovatelé soutěží v kategoriích PROJEKT (dnešní vnímání SMART CITY), MODEL (dlouhodobé strategické modely SMART CITY), VIZE (trendy a inspirace) a OSOBNOST (charisma SMART CITY). Přihlášeny mohou být i ty záměry, které zatím nebyly realizovány.
Odborná porota sestavená z odborníků bude letošní vítěze posuzovat podle základních pilířů definovaných v souvislosti s Metodikou Konceptu inteligentních měst Ministerstva pro místní rozvoj. Pilíři hodnocení budou kritéria proveditelnosti, udržitelnosti, prokázané úspory, otevřenosti dat a zapojení veřejnosti.

Veškeré propozice a pravidla soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2019“ včetně přihlášky jsou uvedeny na webový portále www.soutezchytramesta.cz.

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost 2019“ se koná pod záštitou resortu Ministerstva pro místní rozvoj, Asociace krajů a Svazu měst a obcí ČR.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS