Obce a veřejnost mají možnost připomínkovat návrh Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky

20. března 2019

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo návrh Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky. Obce a veřejnost nyní mají možnost podávat písemné připomínky. Veřejné projednání se bude konat 25. března 2019 v Akademii veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj.

Politika územního rozvoje ČR je celostátním nástrojem územního plánování závazným pro navazující územně plánovací dokumentace krajů, resp. obcí a pro rozhodování v území. Aktualizace spočívá v uložení úkolu pro Zlínský kraj vymezit v zásadách územního rozvoje plochu umožňující využití území pro vodní dílo Vlachovice směřující k omezení nedostatku vody, ke snížení povodňových rizik a optimalizaci vodního režimu území v povodí řeky Vláry. Ministerstvo pro místní rozvoj má předložit Návrh Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky vládě do konce září letošního roku.

Ministerstvo pořádá také veřejné projednání návrhu, které proběhne dne 25. března 2019, od 17:00 hod., v Akademii veřejného investování, která se nachází v budově MMR – vchod z ulice Pařížské, č. 935/4, 110 00, Praha 1 - Staré Město. Konečný termín pro podání písemných připomínek ze strany obcí a veřejnosti je do 10. dubna 2019. Více informací k návrhu Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky, způsobu podávání připomínek ze strany obcí a veřejnosti a k místu a době konání veřejného projednání naleznete zde:

https://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Navrh-Aktualizace

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS