Sociální podnikání v praxi

12. března 2019

Jiří Pavlát

Foto k článku Sociální podnikání v praxi

Zástupce Venkovských novin měl možnost zúčastnit se představení pilotních aktivit projektu SENTINEL v Ostravském Ateliéru Hamaka. Projekt SENTINEL je financován z programu Interreg Central Europe a zaměřuje se na podporu a rozvoj sociálního podnikání.

Pilotní aktivity se věnují podpoře podnikatelských aktivit osob, které mají dlouhodobé problémy s uplatněním na trhu práce a nalezením zaměstnání. “Prostřednictvím naší podpory pak tyto osoby nejenže dokáží zahájit vlastní podnikání, ale jako hlavní přidanou hodnotu spatřujeme, že se tyto osoby dokáží současně věnovat činnostem, které jsou společensky prospěšné a zaměřují se také na ochranu životního prostředí a trvale udržitelný způsob života,” uvedl Jiří Daneš, ředitel Ústavu sociálních inovací, o.p.s.
Pavla Nedbálková se v současnosti věnuje recyklaci a záchraně nevyužívaných textilií. Paní Nedbálková po dlouhé roky pracovala v oblasti sociálních služeb. Tato práce ji však vyčerpávala takovým způsobem, že začala mít velké zdravotní problémy a musela zaměstnání opustit. Poté se po jistou dobu zkoušela uplatnit v oblasti poskytování finančního poradenství, což však byla práce s naprosto odlišnou filozofií, než jsou její životní postoje. Vzhledem k zdravotním problémům se nemohla ani tomuto zaměstnání rovněž věnovat pravidelně. Změnou myšlení a hodnotových postojů se nakonec paní Pavla Nedbálková dostala až k problematice udržitelného životního stylu. Přestože se nikdy dříve až do období stráveném nemocí této činnosti nevěnovala, začala se postupně zaměřovat na šití, úpravy a přešívání nevyužívaného oblečení. “Lidé za mnou přicházejí např. i s oděvy, které dlouho nosili a mají k nim třeba citový vztah. Díky častému nošení bývají však ve stavu, že jejich další použití není možné. Po společné diskuzi nalezneme způsob, jak těmto oděvům najít nové využití,” uvádí Pavla Nedbálková. Přešívání oděvů a hledání jejich nového uplatnění však jediná činnost, které se paní Nedbálková věnuje. Látky a vyřazené oděvy získává i z dalších zdrojů, jako je charita, second handy apod. a sama si navrhuje vlastní kolekce, které z těchto jinak již těžko využitelných materiálů a oděvů, vytváří. Tyto upscalované oděvy pak nabízí prostřednictvím sitě obchodů zaměřujících se na módu. V současné době tak jako Recyklátorka vdechuje starým věcem jejich nový, druhý, život.
Dalším zajímavým příkladem možného projektu sociálního podnikání je záměr paní Michaely Francové, který právě za podpory projektu SENTINEL vstupuje do testovací fáze. Velkou vášní paní Francové je malba a tvůrčí činnost. Rovněž paní Francová měla delší dobu pracovní problémy a nakonec se rozhodla pustit odvážnou cestou, že svoji zálibu přetvoří v podnikatelský projekt. Nejdůležitějším obsahem podnikání paní Francová je kreslení, malba a organizace dílen a seminářů, které se prostřednictvím těchto forem orientují na překonávání bariér, rozvoj kreativity, využití různých tvůrčích technik apod. Michaela pořádá kurzy sestávající z 36 školících hodin, jejichž obsahem je jak teorie, tak praktické lekce. Úspěšní absolventi pak mají možnost pokračovat v kurzech pro pokročilé studenty.
Představení realizace pilotních záměrů sociálního podnikání se zúčastnili rovněž zástupci zahraničních organizací, které jsou do projektu SENTINEL zapojeny. Jedním ze zástupců zahraničních partnerů, který měl možnost si přímo vyzkoušet jednu z lekcí paní Francové, byl rovněž pan Moritz Blanke z berlínského Social Impact GmbH. “Z analýz a podkladů zpracovaných během našeho projektu jsem nabyl dojmu, že hlavní podstatou podpory sociálního podnikání v České republice i některých dalších středoevropských zemích je důraz na zaměstnávání osob vyloučených na trhu práce. Jsem proto rád, že jsem se mohl seznámit také s projekty, které tématu společensky prospěšného podnikání dodávají i další důležitou přidanou hodnotu, kterou by mělo sociální podnikání řešit a to je důraz na řešení sociálních a environmentálních problém,” uzavřel Moritz Blanke.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS