Jednali jsme o ochraně půdy a zadržování vody v krajině

4. března 2019

Ve čtvrtek 28. února se zástupci Sdružení místních samospráv České republiky zúčastnili jednání s ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Martinem Vrbou.

Ve čtvrtek 28. února se zástupci Sdružení místních samospráv České republiky, reprezentovaní předsedou sdružení Stanislavem Polčákem a předsedou pracovní skupiny pro životní prostředí a zemědělství Karlem Ferschmannem, spolu s poslankyní Janou Krutákovou zúčastnili jednání s ústředním ředitelem Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Martinem Vrbou a ředitelem Sekce řízení krajských pozemkových úřadů a pozemkových úprav Michalem Gebhartem.

Hlavním bodem jednání byl průběh pozemkových úprav a jejich financování, které je nutné podpořit, aby došlo k vybudování nejen společných zařízení k zadržení vody v krajině a protierozních opatření. Takové kroky SMS ČR dlouhodobě podporuje. Dohodli jsme se také na spolupráci při mapování prvků k zadržení vody v krajině, jako jsou suché poldry, rybníky, hasičské nádrže a další, mapování erozních událostí a již realizovaných společných zařízení k ochraně půdy a zadržení vody v krajině.

SMS ČR dále nabídlo Státnímu pozemkovému úřadu pomoc při přípravě legislativních návrhů, aby do nich mohly být zahrnuty i poznatky z praxe, které mají obce a jejich představitelé. Během letošního roku dále SMS ČR ve spolupráci s SPÚ připraví osvětu mezi představiteli samospráv v otázce pozemkových úprav a monitoringu erozních událostí.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS