6. Kulatý stůl se zaměřil na přípravu operačních programů období 2021-2027

13. února 2019

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

Přes 180 odborníků na evropské fondy se dnes (13.2.) již po šesté sešlo na jednání u kulatého stolu organizovaném Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Tématem jednání byl posun vyjednávání a přípravy programového období 2021-2027, a to hlavně s ohledem na započetí detailní přípravy budoucích operačních programů a Dohody o partnerství.

„Pravidelná setkání u kulatého stolu jsou skvělou příležitostí, jak s odbornou veřejností diskutovat jednotlivé kroky přípravy následujícího období. Stěžejní pro další přípravu bylo schválení národních priorit a architektury operační programů vládou na začátku února. Nyní nás čeká jejich rozpracování – příprava Dohody o partnerství a programových dokumentů na základě strategií a určení jednotlivých oblastí, které budou z fondů EU podporovány, a jakou měrou. Při přípravě programů je důležité se poučit z minulosti – využít, co fungovalo, a reflektovat to, co se dá zlepšit. Důležité je také slyšet hlasy všech dotčených, ať už se jedná o odborníky z dané oblasti, potřeby regionů nebo možnosti žadatelů. Finální návrh operačních programů a Dohody o partnerství má být vládě předložen do března příštího roku,“ uvedl náměstek pro řízení sekce evropských programů Zdeněk Semorád, který na akci pronesl úvodní slovo.

Účastníci 6. Kulatého stolu k budoucnosti politiky soudržnosti diskutovali nejen o přípravě operačních programů, ale také o možnosti využívání prostředků z tzv. unijních programů, které jsou na rozdíl od operačních programů spravovány Evropskou komisí a jejichž význam v příštím programovém období vzroste. Nedílnou součástí jednání byly i informace o vyjednávání legislativy pro evropské fondy. ČR při něm již dosáhla dílčích úspěchů, například bude možné přesouvat až 8 % prostředků v rámci prioritní osy nebo revidovat Dohodu o partnerství v průběhu programového období.

Mezi odborníky na evropské fondy u kulatého stolu diskutoval například Zdeněk Čech ze Zastoupení Evropské komise v ČR, Denisa Žiláková, generální ředitelka sekce Centrálního koordinačního orgánu ze slovenského Úřadu místopředsedy vlády, Petr Očko, náměstek ministra pro sekci digitalizace a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu, Michal Částek, ředitel odboru pro záležitosti EU z Ministerstva financí ČR, či Romana Smetánková ze společnosti Ernst and Young. Ministerstvo pro místní rozvoj během diskuze zastoupil David Škorňa, ředitel odboru přípravy dohody o partnerství, evaluací a strategií a Rostistav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů.

Záznam z jednání je k dispozici na www.dotaceEU.cz, kde nalezete i infografiku obsahující přehled operačních programů.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS