Dotace kraje Vysočina pro rok 2019

21. ledna 2019

Michael Jettmar

Kraj Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny podporuje celou řadu regionálních aktivit v oblasti sportu, kultury, informatizace, územního plánování, regionálního rozvoje, životního prostředí, vzdělávání, zemědělství a lesnictví.Kraj Vysočina prostřednictvím Fondu Vysočiny podporuje celou řadu regionálních aktivit v oblasti sportu, kultury, informatizace, územního plánování, regionálního rozvoje, životního prostředí, vzdělávání, zemědělství a lesnictví.

Prostředky ve FV budou vázány na daňové příjmy kraje – max. 5,5 %. Pro rok 2019 se jedná o částku 293 150 000 Kč, které budou rozděleny v 38 programech.

Všechny potřebné informace k programům najdete na : http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/dotace/

POZOR – některé programy jsou již vyhlášené, například příjem žádostí do programu Sportoviště probíhá již od 14. 1. 2019 do 25. 1. 2019.

Seznam vyhlášených programů pro rok 2019

Rozvoj podnikatelů 2019
Naše škola 2019
Investujme v sociálních službách 2019
Provozování domácí hospicové péče 2019
Mateřská centra 2019
Specifická primární prevence rizikového chování ve školách 2019
Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2019
Dobrovolnictví 2019
Prevence kriminality 2019
Jednorázové akce 2019
Sportoviště 2019
Celoroční aktivity handicapovaných 2019
Krajská centra talentované mládeže 2019
Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2019
Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019
Účast na mistrovství Evropy a světa 2019
Učební pomůcky ZUŠ 2019
Sportujeme a volný čas 2019
Územní plány 2019
Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019
Bezpečná silnice 2019
Čistá voda 2019
Stavby ve vodním hospodářství 2019
Informační a komunikační technologie 2019
Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2019
Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí 2019
Venkovské prodejny 2019
Obnova venkova Vysočiny 2019
Hospodaření v lesích 2019
Zemědělské akce 2019
Odpady a ekologická výchova 2019
Památkově chráněná území 2019
Cyklodoprava a cykloturistika 2019
Regionální kultura 2019
Památky 2019
Turistická informační centra 2019
Postupové přehlídky v kultuře 2019
UNESCO 2019

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS