Experti: Dotace jen pro zemědělce, kteří chrání půdu

8. ledna 2019

Michael Jettmar

Téměř dvacítka expertů sepsala na sklonku loňského roku prohlášení, ve kterém vyzývají vládu, aby změnila podmínky pro udělování zemědělských dotací z Evropské unie. Informují o tom Hospodářské noviny s tím, že přednost by podle nich měli dostávat farmáři, kteří chrání půdu i vodu a neničí krajinu.

Výzva expertů, mezi kterými je například bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko, přichází v čase, kdy chce Evropská komise po roce 2020 balík dotací o pět procent snížit a omezit příděl pro velké farmy. Dotace by měly být nově určeny především pro ekologicky hospodařící zemědělce. Naopak česká vláda, jejíž premiér Andrej Babiš vybudoval v rámci Agrofertu agrární impérium, trvá na zachování množství peněz a dotování všech bez rozdílu velikosti.

„Při srovnatelných ekonomických podmínkách je péče o půdu u nás horší než v okolních státech,“ píše se v prohlášení. Jedovatá chemie podle signatářů ničí půdu, nedostatečná jsou i opatření proti její erozi, málo se využívají přírodní organická hnojiva. Povrchová voda s pesticidy už znečistila řadu zdrojů podzemních vod. „Naše zemědělské pozemky jsou druhově nejchudší v Evropě, máme největší lány polí s mrtvou půdou, ze které mizí úrodná ornice a ubývá voda, která je navíc kontaminovaná. Škoda dosahuje až 10 miliard korun ročně,“ uvedl jeden z iniciátorů petice, předseda spolku Ekodomov Tomáš Hodek.

Podle odborníků z univerzit a zemědělských institucí by pro nápravu stačilo, aby vláda zapracovala do dotačních podmínek odborná stanoviska, kterých je dostatek. Například rozsáhlé znečištění podzemní vody pesticidy a herbicidy zdokumentovalo měření Českého hydrometeorologického ústavu zhruba na 660 zdrojích v letech 2013 až 2016. Vláda by proto podle výzvy měla podporovat zemědělce, kteří hnojí více přírodně, například kompostem, a méně průmyslovými hnojivy. Co se týče rostlin, měly by mít prioritu přirozené způsoby jejich ochrany, které sníží spotřebu pesticidů. Dotace by měly podpořit i tvorbu a údržbu malých vodních ploch a toků.

Ministerstvo zemědělství podle tiskového mluvčího Vojtěcha Bílého ekologická kritéria částečně uplatňuje už nyní a chce je dál prohlubovat. „Již ve stávajícím období je v rámci Programu rozvoje venkova vyčleněno cca 60 procent peněz na opatření přispívající k ochraně přírodních zdrojů, jako je půda, voda a biodiverzita,“ uvedl Bílý. Nová státní zemědělská politika po roce 2020 by pak podle něho měla být ambicióznější, co se týká efektivního využití zdrojů a péče o životní prostředí.

Zatím však Česko podle loňské zprávy Národního kontrolního úřadu většinu z více než osmi miliard korun evropských dotací rozdávalo velkým firmám, jejichž hospodaření krajině často škodí. Plán Evropské komise omezit sumu peněz a více podporovat menší farmáře je návrhem, jejž musí projednat a schválit ostatní evropské instituce a členské země. Ministr zemědělství Miroslav Toman ho odmítá. „Pravidla nové společné zemědělské politiky nesmí být paušálně diskriminační a musí zohledňovat specifika sektoru v jednotlivých členských státech,“ uvedl vloni v srpnu pro týdeník Ekonom.

VYBRANÍ SIGNATÁŘI VÝZVY Ladislav Miko – Ředitelství ochrany přírodních zdrojů při Evropské komisi, bývalý ministr životního prostředí, Michaela Budňáková – ministerstvo zemědělství, ministerský rada Profesor Luboš Borůvka – vedoucí katedry pedologie a ochrany půdy České zemědělské univerzity, Petr Havel – agrární analytik, šéfredaktor portálu Naše voda, Radim Kotrba – Fakulta tropického zemědělství, Česká zemědělská univerzita.

Zdroj: Hospodářské noviny

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS