Přítomnost i budoucnost udržitelného rozvoje byla tématem výroční konference

4. prosince 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

Na Ministerstvu pro místní rozvoj proběhlo v úterý 4. prosince Fórum udržitelného rozvoje organizované ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Asociací společenské odpovědnosti. Více jak 200 odborníků na udržitelný rozvoj diskutovalo nad otázkami jeho financování a dalšího vývoje i možnosti spolupráce veřejné, soukromé a občanské sféry. Letošním hlavním zahraničním hostem byl viceprezident Světové banky pro udržitelný rozvoj a Agendu 2030, Mahmoud Mohieldin.

„Agenda 2030 přijatá na summitu OSN v září 2015 formuluje 17 cílů udržitelného rozvoje, kterých by se mělo dosáhnout do roku 2030. Přestože udržitelný rozvoj není jen otázkou životního prostředí, tvoří environmentální část jeho významnou složku. Česká republika si v ní vzhledem k průměru zemí OECD nevede vůbec špatně – například v oblasti vodohospodářství, udržitelné výroby a biodiverzity se nacházíme nad evropským průměrem,“ podotkl ministr životního prostředí Richard Brabec, který na akci pronesl úvodní slovo.

„Jako klíčový prvek pro úspěšný a udržitelný rozvoj vnímám vyvážený rozvoj jednotlivých území. Financování udržitelného rozvoje v ČR, a to nejen složky environmentální, ale i ekonomické a sociální, podpořené dobrým vládnutím, probíhá velkou měrou díky podpoře z evropských fondů, ale dlouhodobě je potřeba zapojovat také národní, regionální i místní rozpočty, a bezpochyby také soukromý kapitál. Nejedná se jen o nutnou a tolik potřebnou infrastrukturu, ale například o zajištění veřejných služeb v území nebo dostupného bydlení jako základního předpokladu kvalitního života. Chytrá řešení pak mohou mimo jiné pomoci řešit rizika spojená s rozpínáním měst,“ uvedl náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj David Koppitz.

Dopolední část fóra se zaměřila na problematiku financování udržitelného rozvoje a související roli Evropské unie. Zástupci firem, které jsou aktivní v prosazování principů udržitelného rozvoje, diskutovali spolu s představiteli státní správy, jak využívat pro dlouhodobý rozvoj vůli a ochotu dobrovolníků. Ministr životního prostředí také ocenil aktivity za realizaci Místní Agendy 21, tj. strategického a akčního plánu OSN k udržitelnému rozvoji na obecní a lokální úrovni. Asociace společenské odpovědnosti představila vybrané projekty z letošních Cen SDGs – oceněné za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN za rok 2018.

Fórum udržitelného rozvoje je výroční konferencí Rady vlády pro udržitelný rozvoj, na jejímž pořádání se letos podílelo Ministerstva životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Asociace společenské odpovědnosti. Kromě ministra životního prostředí Richarda Brabce a náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Ministerstva pro místní rozvoj Olgy Nebeské se akce zúčastnila řada řečníků z řad veřejné i soukromé sféry – mezi nimi např. viceprezident Světové banky Mahmoud Mohieldin, ekonom Milan Zelený a kreativní producent a choreograf Yemi A.D., státní tajemník pro evropské záležitosti Úřadu vlády Aleš Chmelař či náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů Ministerstva životního prostředí Vladislav Smrž. Akce se celkem zúčastnilo přes 200 odborníků na udržitelný rozvoj.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS