Jak zaměstnávají romskou menšinu na jihu Maďarska

1. ledna 2019

Jiří Pavlát

Foto k článku Jak zaměstnávají romskou menšinu na jihu Maďarska

Zástupce Venkovských novin měl možnost navštívit pilotní projekt zaměstnávání Romské menšiny, který je realizován ve městě Pécs v jihozápadní části Maďarska. Návštěva pilotního projektu v Pécsi se uskutečnila v rámci projektu „Změna jednání, změna přístupů: Romové jako zdroj lidského kapitálu“ (zkr. RARE) realizovaného z Programu nadnárodní spolupráce INTERREG DANUBE společně s pracovníky (českého projektového partnera) Ústavu sociálních inovací, o.p.s.

Město Pécs je pátým největším městem Maďarska, které bylo významným průmyslovým centrem včetně těžby uhlí. Nicméně těžba uhlí byla ve městě ukončena před více než 100 lety a právě bývalé hornické domky na předměstích města jsou v současné době místem, kde se koncentruje Romská menšina.

V posledním období tak město Pécs orientuje svůj rozvoj na jiná odvětví. Ve městě se nachází památky, které jsou zapsané v celosvětovém kulturním dědictví UNESCO. Na konci minulého století bylo město oceněno organizací UNESCO cenou ´Cities for peace´ (Mírová města) za udržování menšinových kultur a pomoc uprchlíkům. V roce 2010 byla Pécs vybrána jako Evropské město kultury.

Partnerem projektu realizovaného z programu Interreg je rozvojová agentura města Pécsi Városfejlesztézsi Nonprofit Zrt. a na realizaci pilotního projektu se podílí rovněž maďaská nadace Maltézského řádu. Jako první část scoiální revitalizace oblasti bývalých hornických ubykací z předměstí Pécse, kde se nyní koncentruje Romská komunita, město zajistilo samotnou rekonstrukci bydlení. Po vyřešení této základní otázky se město Pécs zaměřuje na sociální rozvoj oblasti, k čemuž má napomoci právě realizace pilotních akcí projektu RARE, který se věnuje otázkám zaměstnanosti Romů. „Romové mají při hledání zaměstnání často problémy, mnozí pocítili diskriminaci, což dále snižuje jejich sebevědomí při hledání zaměstnání. Proto je podpora zaměstnávání Romské menšiny v současné době jednou z priorit města,” uvedl Mark Hoffbauer, projektový manažer Rozvojové agentury města Pécse.

Pan Dénes Ozsoli, radní města Pécse, poté zdůraznil, že ještě před několika lety bylo toto navštívené území východního předměstí města ve velmi zanedbaném stavu. V současné době však území prochází třetí fází revitalizace a můžeme zaznamenat obrovský pokrok pozitivním směrem.

Pilotní projekt RARE ve městě Pécsi je implementován současně s dalšími projekty, zdroji a partnery (Szocfészek, HELP, Pécs Paktum). Projekt se zaměřuje především na integraci Romské populace žijící v revitalizovaných východních předměstích města Pécse. V úvodní fázi pilotního programu se přihlásilo více než 50 zájemců, kteří se chtěli do projektu zapojit. Z nich bylo na základě pohovorů a dotazníkového šetření vybráno 15 účastníků, kteří prochází tříměsíčním rekvalifikačním kurzem na různé profese tak, aby získali dostatečné schopnosti pro uplatnění na trhu práce v oborech, po kterých je mezi zaměstnavateli poptávka (čalouníci, tesaři, zedníci). Z původních 15 účastníků se jeden z kurzu odhlásil a bude nahrazen novým zájemcem. Přestože je účast v pilotním projektu výlučně na bázi dobrovolnosti, je o vstup do projektu mezi obyvateli komunity značný zájem, který se postupně nadále zvýšuje. Po vyhodnocení realizace a úspěšnosti pilotního projektu proto město zvažuje, že takto odzkoušený přístup bude využívat nadále z vlastních nebo jiných finančních zdrojů.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS