Ve dnech 22. a 23. listopadu 2018 proběhly konzultace českých firem se zemědělskými diplomaty

28. listopadu 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku Mze

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR uspořádalo ve dnech 22. a 23. listopadu 2018 seminář, jehož cílem bylo seznámit české firmy s možnostmi podpory exportu do třetích zemí ze strany Ministerstva zemědělství.

Seminář se uskutečnil dne 22. listopadu 2018 v Praze (hotel Jurys Inn, Florenc) a dne 23. listopadu 2018 v Brně (hotel Bobycentrum). V první části programu proběhla úvodní slova z úst představitelů Ministerstva zemědělství a Potravinářské komory. Následovala prezentace ucelující jednotlivé aktivity, které Ministerstvo zemědělství realizuje za účelem podpory exportu zemědělských a potravinářských produktů do zemí mimo Evropskou unii. Dále vystoupili s krátkými vstupy jednotliví zemědělští diplomaté (Rusko – Nikola Hrušková, Srbsko – Pavel Svoboda, Libanon – Petr Sochor, USA – Petr Ježek a Saúdská Arábie – Eduard Řeháček) a místní síly pro zemědělství (Ukrajina – Yegor Reshetnyk, Kazachstán – Artyom Lukashov), kteří představili příslušnou zemi a její trh včetně sektorů, které jsou do budoucna perspektivní pro vzájemnou obchodní spolupráci. Druhá část programu byla koncipována dle osvědčeného modelu z posledního semináře konaného při příležitosti mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích, a to formou konzultací.

O diskuzi se zemědělskými diplomaty, místními silami, zástupci České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti byl velký zájem. V Praze bylo možné využít i účast zástupce Státní veterinární správy ČR, který mohl odpovědět na dotazy týkající se pravidel a požadavků při exportu živočišných komodit. Řada konzultací pokračovala ještě při následném obědu formou bufetu, který byl připraven v restauračních prostorách příslušného hotelu. Obou seminářů se zúčastnilo více než 60 zástupců českých firem se zájmem o export své produkce do třetích zemí.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS