Evropská komise byla v Praze informována o stavu čerpání

20. listopadu 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku MMR

V Praze proběhlo 19.–20. listopadu Výroční setkání s Evropskou komisí k programovému období 2014–2020. Čeští zástupci na něm seznámili představitele relevantních ředitelství Evropské komise s průběhem čerpání za jednotlivé operační programy a byla probrána i další související témata.

„Jako každý rok i letos proběhlo na konci roku setkání s Evropskou komisí, na kterém jsme nejen prezentovali stav čerpání v České republice, ale řešili jsme i jiná, průřezová témata jako je podpora uhelných regionů, komunikace přínosů politiky soudržnosti nebo využívání vratné formy podpory – finančních nástrojů,“ uvedla ředitelka odboru řízení a koordinace fondů EU Kateřina Neveselá.

Celkem bylo za současné období proplaceno příjemcům 158,5 mld. Kč, které odpovídají více jak 27 % celkové částky přidělené pro ČR na období 2014–2020. „V listopadu a prosinci počítáme ještě se zrychlením čerpání, protože programy předkládají žádosti o proplácení nárazově – další vlnu žádostí očekáváme na konci roku,“ dodala Neveselá. Celkem je v současném období realizováno přes 171,5 tisíce projektů za téměř 372 mld. Kč.

Za českou stranu se jednání zúčastnili zástupci řídicích orgánů jednotlivých operačních programů, Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj a Platebního a certifikačního orgánu a Auditního orgánu Ministerstva financí. Za Evropskou komisi se setkání zúčastnili představitelé Generálního ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG REGIO), Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňován (DG EMPL), Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) a Generálního ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov (DG MARE).

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS