Konference Raná péče podpoří rodiny dětí se specifickými potřebami

26. října 2018

Michael Jettmar

Logo:  k článku Posazavi

O inkluzi v předškolním vzdělávání, včasné logopedické intervenci nebo podpoře rodin, do nichž se narodilo dítě s postižením nebo ohroženým vývojem, budou hovořit 8. listopadu 2018 v Benešově účastníci Konference Raná péče. Pro odborníky, studenty i zájemce z řad veřejnosti ji pořádá Raná péče Centra sociálních služeb (CSS) Tloskov. Akce se uskuteční v rámci 11. ročníku osvětové kampaně Týden rané péče, kterou od 5. do 11. listopadu pořádá Společnost pro ranou péči, z.s.

„Letošním sloganem Týdne rané péče je ‚Na lidech záleží‘. A důležitý je i jeho podtext, který říká, že ‚Domov je doma‘. Upozorňuje na to, co pro dítě s postižením znamená jeho rodina a prostředí kolem ní, jak je pro něj důležitá domácí péče, ale zároveň podporuje spolupráci s odborníky,“ říká vedoucí Rané péče CSS Tloskov PhDr. Radka Jiroušková. Organizátoři pozvali na konferenci zdravotníky, speciální pedagogy, psychology, zájem projevili také studenti střední pedagogické školy, učitelky mateřských škol nebo asistenti pracující s dětmi se specifickými potřebami.

„Ožehavým tématem je v současné době inkluze, hodně se o ní mluví hlavně v souvislosti se vzděláváním v základních školách. Málo se ale ví, že se v rámci inkluzivního vzdělávání řeší podpůrná opatření už u dětí předškolního věku. Ve spolupráci s týmy mateřských škol připravujeme tyto děti na úspěšný start do první třídy,“ uvedla Radka Jiroušková. Na konferenci vystoupí dětská lékařka a genetička MUDr. Elsa Zemánková, primář dětského oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov MUDr. Michael Richter, Ing. Jana Pazderová a Mgr. Daniela Klenovcová z Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Benešov, PhDr. Radmila Pikorová z Pedagogicko-psychologické poradny Benešov, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany Mgr. Věra Skálová, klinická logopedka Mgr. Michaela Voldřichová, speciální pedagožka Mgr. Světlana Drábová a Mgr. Zdeněk Zahradníček z Nadačního fondu Zlatá hvězda.

Organizátoři konference pořádají 8. listopadu od 19.30 hodin také charitativní koncert v aule Gymnázia Benešov. Zazpívá na něm uskupení maminek a kamarádek Mammas & Mammas a zahraje skupina Czech It. Součástí programu bude dražba obrázků Terezky a Elišky, osmiletých dvojčátek postižených atypickým autismem, kterým bude určen také výtěžek celého večera. Na podporu Terezky a Elišky spolupořádala Raná péče CSS Tloskov a Nadační fond Zlatá hvězda v září také charitativní běh v rámci Benešovského Běžeckého Festivalu. Vybralo se na něm přes 50 000 Kč, které rodině pomohou zajistit terapie a speciální pomůcky potřebné pro rozvoj děvčat.

Raná péče je bezplatná terénní sociální služba, která podporuje rodiny, jimž se narodilo dítě s postižením, nebo které pečují o dítě do 7 let s opožděným nebo ohroženým vývojem. Poradci rané péče – speciální pedagogové s vysokoškolským vzděláním – do nich dojíždějí, s dítětem individuálně pracují, půjčují mu hračky a pomůcky, které potřebuje, a rodině poskytují také sociální a finanční poradenství. Raná péče je pouze podpůrnou, speciálně pedagogickou, ne lékařskou záležitostí, a jejím cílem je, aby rodiče vyhledali pomoc včas.

CSS Tloskov poskytuje terénní služby rané péče od začátku systému sociálních služeb, to je téměř deset let. Kromě Benešovska působí také na Voticku, Vlašimsku, Dobříšsku a Říčansku.

Do osvětové kampaně Týden rané péče se každoročně zapojují poskytovatelé této sociální služby z celé České republiky. Připravují dny otevřených dveří, diskuse, kulaté stoly, charitativní koncerty, zážitkové semináře, výstavy a konference, jejichž prostřednictvím se veřejnost dozví mnoho informací o potřebách rodin dětí s postižením i o rané péči samotné.

„Spolupracujeme již tradičně, nejen střediska rané péče mezi sebou, ale přidávají se k nám i dobrovolníci, studenti, sponzoři, významné osobnosti, herci a vědci. V minulosti se ke kampani přidala mateřská centra, porodnice, divadla, internetové servery, vydavatelství… Pokud se rodiny rozhodnou vychovávat dítě s postižením doma, nesmí zůstat bez pomoci,“ říká předsedkyně Společnosti pro ranou péči (SPRP) Mgr. Pavla Matyášová.

SPRP je nestátní organizace, která poskytuje odborné služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým, mentálním nebo kombinovaným postižením. Služby rané péče poskytuje dětem s handicapem a jejich rodinám prostřednictvím středisek rané péče v 10 krajích České republiky. Více informací je na www.ranapece.cz.

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s.

Kontakt pro další informace:
PhDr. Radka Jiroušková, vedoucí Rané péče CSS Tloskov, tel: 731 156 769, e-mail: jirouskovar@tloskov.cz, www.tloskov.cz

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS